luni, 24 mai 2010

Rezultate (şi comentarii) kukai Franţa, no 28, din aprilie 2010

În concurs au fost 18 texte. Cel mai bun rezultat e cel al Virginiei Popescu. De altfel, singurul reprezentant al României.

Cu 9 pts (2-1-1) = 4 voturi

Nuit à pleine lune -
le sentier du jardin
blanchi de pétales

de Virginia Popescu

Noapte cu lună plină -
cărarea din grădină
albită de petale

Comm.
1.
La simplicité apparente de ce haïku en fait pour moi une merveille d'évidence bénéficiant d'un fort impact visuel avec cette confrontation pleine lune/pétales blancs. Belle trouvaille que cette "nuit à pleine lune"

Hélène Duc.

Simplitatea aparentă a acestui haiku creează pentru mine o minune de evidenţă, beneficiind de un puternic impact vizual cu această confruntare lună plină / petale albe. O frumoasă descoperire această « Noapte cu lună plină »

2.
Avec le retour du printemps, le jardin change de parure …Ce sont les pétales blancs ou roses des arbres fruitiers qui jonchent l'allée. Avec la lune ce sentier paraît encore plus lumineux. Jeu de couleurs intéressant, bien amené par la surprise finale…

Marlène

Cu întoarcerea primăverii, grădina îşi schimbă podoaba... Petalele albe sau roz ale pomilor fructiferi împrăştiate pe alee. Sub lumina lunii această alee pare şi mai luminoasă. Interesant joc de culori, bine condus spre surpriza finală.

3.
Un haiku tout en sérénité. J'aime beaucoup malgré le « à pleine lune » (au lieu de « de pleine lune »). L'assonance en "i" accentue l'impression de fraîcheur de la nuit. Une réussite.

Angèle L.

Un haiku plin de seninătate. Îmi place mult în ciuda acelui « cu lună plină » ( în locul lui « de lună plină »). Asonanţa în « i » accentuează impresia de prospeţime a nopţii
O reuşită.

4.
Un haiku de lune, de pleine lune. Nuit toute douce sur le sentier ravi de se voir ainsi adulé par la gloire orientale. Une impression d'extase en imaginant ce sentier qui vous ouvre la porte des cieux. Dans l'assonnance des "a", on ressent une impression de fraîcheur, d'où émerge certainement un doux parfum de fleurs. La sérénité de la nuit l'emporte et demande à être à l'écoute d'une atmosphère de nuit.

Claire.

Un haiku cu lună, cu lună plină. O noapte foarte blândă pe aleea fermecată de a se vedea astfel adulată de gloria orientală. O impresie de extaz în a-şi imagina această cărare care-ţi deschide poarta cerurilor. Asonanţa în “a” te face să simţi trăieşti o impresie de prospeţime de unde se exală un parfum dulce de flori. Seninătatea nopţii îl domină cerându-i să fie atent la atmosfera nopţii.

Traducerea îi aparţine Virginiei. Eu am, destul de des, nevoie de ajutor.