sâmbătă, 31 decembrie 2011

Sketchbook

A apărut ultimul număr al revistei
Sketchbook
(noiembrie-decembrie 2011).

La concursul Kukai, care a avut drept kigo
sintagma old calendar, au participat și 2
români, Cristina Ailoaei și Cezar F. Ciobîcă.
Cezar C. a ocupat locurile VI și XI,
iar Cristina A., cu 3 poeme, s-a clasat pe
locul X.

Cristina A.

old calendar -
among numbers
a spider

vechiul calendar-
printre numere
un păianjen

old calendar -
her wedding dress
eaten by moths

vechiul calendar-
rochia ei de mireasă
roasă de molii

old calendar -
the old woman cleaning
her glasses

vechiul calendar -
bătrâna-și curăță
ochelarii

Cezar C.

old calendar -
another 365 nights
without her

vechiul calendar -
alte 365 de nopți
fără ea

power break -
the whiteness under the old
wall calendar

pană de current -
albul de sub vechiul
calendar

http://poetrywriting.org/Sketchbook6-6NovDec2011/0_Contents_Sketchbook_6-6_NovDec_old_calendar_Kukai_Results.htm

La Haiku Thread, a cărui temă a fost
candle(s)/lumânare/lumânări,
sunt prezenți cu poeme
Maria Tirenescu și Cezar F. Ciobîcă

M.Tirenescu


Eve of Christmas—
a candle burning
at the window

Ajun de Crăciun -
o lumânare arde
la fereastră

Sunset -
the grandma’s glasses
at the candle

apus de soare -
ochelarii bunicii
la lumânare

After the requiem -
the grandpa’s photo
near the candle

după recviem -
poza bunicului
lângă lumânare

C.F. Ciobîcă

Christmas service -
newborn's scream
blows out a candle

slujbă de Crăciun -
țipătul bebelușului
stinge-o lumânare

power break -
reading her last letters
by candlelight

pană de curent -
la lumina lumânării
ultimele ei scrisori

candle on the sill -
a moth circles into
the Big Dipper

lumânare-n geam -
o molie se-nvârte prin
Carul Mare

http://poetrywriting.org/Sketchbook6-6NovDec2011/0_Contents_Sketchbook_6-6_NovDec_2011_candles_Results_Haiku_Thread_Results.htm

Un haiku al lui Cezar C.
e considerat de John Daleiden
drept cel mai bun poem din
Haiku Thread.

http://poetrywriting.org/Sketchbook6-6NovDec2011/Sketchbook_6-6_NovDec_2011_Choice_Haiku_John_Daleiden.htm

vineri, 30 decembrie 2011

tinywords

În ediția din 29 dec.
a revistei online
TINYWORDS
haiku & other small poems,
a fost selectat un poem
aparținând românului
Răzvan Pintea:


loneliness
the boat finding
its own way

singurătate
barca își găsește
propriul drum

http://tinyurl.com/ce5peoq

Asahi

În ediția din 30 dec.
a revistei online
Asahi Haikuist Network,
David McMurray
a selectat și poemele a 2 români.

Cristina-Monica Moldoveanu

growing old
in an ever-changing world--
New Year's clouds

îmbătrânind
într-o lume-n continuă schimbare -
nori de Anul Nou


Vasile Moldovan

ringing bells -
flocks of sheep return
montagnes

clopote sunând -
turme de oi întorcând
muntele

http://www.asahi.com/english/haiku/

marți, 27 decembrie 2011

Concurs de haiga din Germania

La un Concurs de Haiga din Germania, având tema Herbst (toamnă), Cezar Florin Ciobîcă a obţinut locul al treilea cu un haiku la fotografia lui Paul Alexandru (http://badorgood.com/foto)fallende Blätter...
sie färbte ihre Haare
kastanienbraun

În română, poemul este:

frunze căzând ...
şi-amintirea părului
ei castaniu


A participat și Ioana Dinescu care s-a clasat pe locul al XVII-lea.
Grafica îi aparţine d-nei Constanţa Erca, iar poemul Ioanei Dinescu.herbstliche Sonne -
die Teppichblumen suchen
die blassen Strahlen

în română:

soare de toamnă -
florile din covor caută
razele palide

Mai multe pe:
http://kukai2010.blogspot.com/


sâmbătă, 17 decembrie 2011

MainichiÎn
The Manichi Daily News,
ediția din 17.XII.2011,
la Haiku in English,
Daily Haiku Selection,
a apărut următorul poem
aparținând românului

Vasile Moldovan
:

Rays of moon
more and more brilliantly--
the first hoar-frost

Raze de lună
din ce în ce mai strălucite -
prima chiciură

http://mdn.mainichi.jp › Features


joi, 15 decembrie 2011

Din The Asahi Shimbun

When writing poems on the last day of the year, haikuists know there will soon be many firsts to write about: The first sunrise, first prayers, first calligraphy and first haiku. In Romania, Cristina-Monica Moldoveanu plans to stay awake all night. In Germany, Ralf Broker comes to realize that his days are numbered.

Stove fire light
on New Year's Eve--
shadows until dawn

Când scriu haiku despre ultima zi a anului, haiku-iştii ştiu că vor urma mai multe începuturi despre care să scrie: primul răsărit, primele rugăciuni, primele caligrafii şi primul haiku. În România Cristina-Monica Moldoveanu plănuieşte să stea trează toată noaptea.

de Anul Nou
lumina focului din sobă -
umbre până în zori


http://ajw.asahi.com/article/cool_japan/culture/AJ201112150001

marți, 13 decembrie 2011

„Spasm of Light”, antologia saitului Wonder Haiku Worlds

Photobucket
http://wonderhaikuworlds.com/spasms_of_light1

A apărut „Spasm of Light”, prima antologie a poemelor publicate pe saitul Wonder Haiku Worlds. Selecţia poemelor a fost făcută de Narayanan Ranghunathan şi Shyam Santhanam, iniţiatorii saitului.

În cele 248 pagini sunt cuprinşi aproximativ 50 de autori care au contribuit la Wonder Haiku Worlds între anii 2005 şi 2007. Cartea are 6 părţi: Haiku, Haibun, Tanka, Senryu, General Short Verse şi Cinquain.

Cartea se găseşte pe internet, preţul ei este de 18 dolari SUA sau 300 de rupii, pentru locuitorii Indiei.

Autorii români de haiku prezenţi în antologie sunt: Corneliu Traian Atanasiu, Magdalena Dale, Vasile Moldovan, Dana-Maria Onica, Maria Tirenescu şi Eduard Ţară.

Cu haibun sunt prezenţi: Corneliu Traian Atanasiu, Magdalena Dale şi Maria Tirenescu.

Cu tanka, sunt publicaţi: Jules Cohn Botea, Şerban Cordin, Magdalena Dale, Vasile Moldovan, Maria Tirenescu şi Eduard Ţară.

Cu senryu sunt prezenţi: Corneliu Traian Atanasiu, Jules Cohn Botea, Vasile Moldovan, Dana-Maria Onică şi Maria Tirenescu.

Având cont pe www.wonderhaikuworlds.com, puteti citi toată antologia.

Alte adrese utile, aci:

http://www.amazon.com/Spasms-Light-Wonder-Worlds-Anthology/dp/1453883223

http://wonderhaikuworlds.com/news/view/41

miercuri, 7 decembrie 2011

Haiku Reality
În ultimul nr. al revistei

Haiku Reality,
Robert D. Wilson (USA) și
Jasminka Nadaškić-Đorđević (Serbia)
au selectat cele mai bune haiku-uri
primite la redacție. Au contribuit 43
de autori din 15 țări cu 247 poeme.

Un poem de-al româncei Maria Tirenescu
a fost selectat și generos comentat de
R. Wilson la categoria
BEST OF ISSUE (Second Choice)


A swallow
breaking the river mirror –
the flies

O rândunică
spărgând oglinda apei –
musculiţe


lasta
razbija ogledalo reke—
muve


Tirenescu's haiku is an excellent example of activity- (koto, process) biased haiku that reminds me of Issa, the poet who was the poorest of the poor, and spending most of his time living in the forests and fields of Japan. Living in nature, Issa had an intimate relationship with a nature few understand today...

A swallow 3 syllables
breaking the river mirror – 7 syllables
the flies 2 syllables

A swallow: a living object
breaking: an action verb
the river mirror: an allegory referring to a thinly iced over river/a large living body of liquid air
the flies: several insects (living objects)

Although composed of several objects, haiku is not object- (mono, thing) biased. Tirenescu's poem is based upon the verb: "breaking."

Imagine the poet watching a swallow flying above a thinly iced over river, which looked like a mirror. On the watery mirror are several flies. It's a cold winter, the swallow's hungry, and dives down to catch a bite to eat. Mirrors are mirrors, they are projectors of reflections, and not always accurate in the areas of space and physics.

Instead of gulping a fly, he hits the iced over water. If you or I dove at the speed a swallow dives from the height it was hovering in, we'd either crack the ice and die of hypothermia, kill ourselves, or at least be dazed. I assume the bird, due to its small weight, felt much pain, was greatly dazed, and stumbled off the icy mirror (river) like a drunk.

The last line of Tirenescu's haiku provides the juxtaposition, "the flies." Nature is unpredictable and can be misunderstood, by animals and as well as humankind, most of whom kid themselves into believing they are not animals but guardians of nature. Tell that to the victims of the nuclear holocaust set off in Japan on March 11, 2011.

Maria Tirenescu's haiku is about an activity, a process that can be learned from. zoka, the creative, unpredictable, non-static, ever-changing, creative power of nature that Matsuo Basho told his disciples was essential for a haiku to succeed, should be observed, meditated upon, and allowed to teach. I appreciate her using a break (pause) --- after "mirror" at the end of line two, the dashes substituting for the Japanese cutting word . . . a style that generates ma (dreaming room). - Robert D. Wilson

...........................

Haiku-ul d-nei Tirenescu este un exemplu excelent de haiku ce trimite la activitate (koto/ proces), care îmi amintește de Issa, poetul care a fost cel mai sărac dintre cei săraci și care și-a petrecut majoritatea timpului său trăind în pădurile şi câmpurile din Japonia. Viețuind în natură, Issa a avut o relaţie intimă cu natura, prea puțin înțeleasă astăzi….

A swallow - 3 silabe
breaking the river mirror – 7 silabe
the flies -2 silabe

O rândunică : un obiect viu (animat)
spărgând: un verb de acțiune
oglinda râului : o alegorie referitoare la stratul de gheață/sau la un imens organism viu din aer lichid
the flies: câteva insecte/obiecte vii (animate)

Deşi compusă din mai multe substantive/obiecte, haiku-ul nu trimite neapărat la obiect (mono/ lucru). Poemul se centrează pe verbul "spărgând".

Imaginaţi-vă cum poetul urmărește o rândunică zburând deasupra unei râu înghețat care arată ca o oglindă. Pe oglinda apei sunt mai multe insecte în zbor. E o iarnă rece, rândunica e flămândă şi se scufundă pentru a prinde ceva de mâncare. Oglinzile sunt oglinzi, acestea proiectează reflecţii care nu oferă chiar întotdeauna imagini precise ale spaţiilor şi mișcărilor reflectate.

În loc să înghită o muscă, pasărea lovește gheața. Dacă tu sau eu, la viteza rândunicii, ne-am scufunda de la înălțimea la care ea plutește în aer, noi fie am fisura gheaţa imediat şi am muri de hipotermie, sinucigându-ne, fie am ameţi grozav. Se presupune că pasărea, datorită greutății ei mici, a simţit o durere mare, a fost foarte ameţită, şi s-a împleticit de tot pe oglinda de gheață, ca un om beat.

Ultimul rând al haiku-ului relevă juxtapunerea, "insectele". Natura este imprevizibilă şi poate fi înţeleasă greşit, de animale şi, la fel de bine, de oameni, cei mai mulți păcălindu-se crezând că ei nu sunt animale, ci gardieni ai naturii. Asta s-o spună victimelor holocaustului nuclear de pe 11 martie 201 din Japonia.

Haiku-ul Mariei T. lui este despre o activitate, un proces care poate fi învăţat din termenul zoka, non-staticul creativ, imprevizibil, în continuă schimbare, puterea creatoare a naturii, despre care Matsuo Basho a spus ucenicilor săi; pentru ca un haiku să reuşească, era esenţial să fie respectată natura, să se mediteze asupra ei şi să se înveţe de la ea.

Apreciez folosirea pauzei după "oglindă", la sfârşitul versului al doilea, linia de pauză înlocuind kireji-ul japonez. . . Un stil care generează ma (cameră a visării). - Robert D. Wilson

Au mai fost selectate şi poemele:

ion untaru, Romania (Rumunija)

liar!
says the fly kissing
the screen

lažov!
kaže muva ljubeći
ekran

mountain village . . .
the putrid scent of
a condor

planinsko selo...
miris truleži
kondora

tr. SV


Maria Tirenescu, Romania (Rumunija)

Rouă
pe acoperişul şopronului –
cântă un piţigoi

dewdrops
on the shelter roof
titmouse song

rosa
na krovu skloništa
peva senica

tr. SVhttp://haikureality.webs.com/haikuodab7.htm

luni, 5 decembrie 2011

A apărut nr. 28 al revistei de haiku PLOC

A apărut nr. 28 al revistei de haiku PLOC consacrată exerciţiilor stilistice. Organizatorul acestui nr. este Sam Cannarozzi.
Sam Cannarozzi pleacă de la un haiku al Cleliei Ifrim, apărut în revista Ko/Japon.

/chaque vague reprend
quelques grains de sables
du sablier cassé/

(Clelia Ifrim /Roumanie
Dans la revue KO/ Japon)

clepsidra spartă –
marea îşi ia înapoi
nisipul din ea

haïku retravaillé :

plage de sable blanc -
une centaine de milliers
de sabliers cassés

poemul haiku prelucrat:

plajă de nisip alb –
o sută de mii
de clepsidre sparte


/La branche - sèche
Le corbeau – au-dessus :
crépuscule – automne/

Creanga – uscată.
Corbul – deasupra:
seară, toamnă.

(Bashô)

( Traducere - Ion Acsan, Dan Constantinescu
Antologie de poezie clasică japoneză)


poemul haiku prelucrat:

arbre dénudé -
un corbeau sur la branche
veillant le couchant

copac desfrunzit –
corbul pe o ramură
veghind apusul

Virginia Popescu


MEGURO – printre poemele haiku selectate de Cercul Internaţional de Haiku /Meguro apare şi cel al lui Vasile Moldovan:

après la moisson
encore un chômeur –
l’épouvantail

după seceriş
încă un şomer –
sperietoarea

Vasile Moldovan


România în haiku

La revistă s-au primit două cărţi din partea Cleliei Ifrim: una a ei şi cealaltă a soţului, Dumitru D. Ifrim.
Volumul lui Dumitru D. Ifrim este trilingv : român/ /englez/ francez/ şi se intitulează „Broderii de Amurg”.

Traducerile aparţin autorului:

Cimp plin de mine -
un copil alearga
dupa fluturii sai

Champ plein de mines -
un enfant court aveuglément
après ses papillons


Intuneric
sub felinarul plesnit
un cosar

L’obscurité
sous le réverbère crevé
un ramoneurIn iarna aceasta
imi beau ceaiul
cu un om de zapada

Cet hiver
je bois mon thé
avec un bonhomme de neigeMiez de noapte -
poetul se sprijina
de stelele sale


Minuit -
le poète s’appuie
sur ses étoiles

(Dumitru D. Ifrim a murit in 2005)


Clelia Ifrim propune si cateva poeme haiku din volumul sau in engleza

My Loved Japan / Mon Japon Aimé.


papillon jaune
sur un tombeau numéroté -
je t’aime enfant inconnu

fluture galben
pe un mormant numerotat –
te iubesc copil necunoscut


un marchand - il trouve
dans les ruines de sa maison
un nid d’hirondelles

un negustor gaseste
in ruinile casei sale
un cuib de randunica


un bateau en papier plié
avec une enveloppe bleue
flotte sur les vagues

un vapor de hartie
cu un plic albastru
pluteste pe valuri


une rivière de larmes -
à qui appartient ce silence
après le tremblement de terre ?

un rau de lacrimi –
cui ii apartine aceasta tacere
dupa cutremur ?


(Traducerile in franceza apartin lui Sam Cannarozzi, cele in romana Virginiei Popescu)

Broderii de Amurg. Dumitru D. Ifrim (Lumina Lex, Bucuresti, 2000)
ISBN 973-588-283-3

My Loved Japan. Clelia Ifrim (Editura Universitara, Bucuresti, 2011)

ISBN 978-606-591-198-7

Sketchbook

Pe Sketchbook,
la autumn leaves kukai,
ediția septembrie/octombrie,
au participat și câțiva români.
Cel mai bine s-a clasat
Cristina-Monica Moldoveanu,
care, cu 6 puncte, a obținut locul V:

abandoned doll
covered in autumn leaves—
such blue eyes

papușă veche
într-un morman de frunze-
ce ochi albaştri

Alte rezultate:

Loc.IX/ 2 puncte
Cristina-Monica Moldoveanu

autumn leaves
pressing one another...
so softly

frunze de toamnă
apăsându-se una pe alta ...
aşa de încet

Loc.X/ 1punct
Gheorghe Postelnicu

leaving autumn leaves -
something about Adam
all above Eve

lăsând frunzele toamnei -
ceva despre Adam
totul despre Eva


Loc. XI/ 0 puncte
Alex Șerban

you and I -
only leaves of autumn
delay a kiss

tu şi eu -
doar frunzele toamnei
amână-un sărut

Cristina-Monica Moldoveanu

gold autumn leaves
caught in a spider web—
the new moon still hides

frunzele toamnei de aur
prinse-ntr-o pânză de păianjen -
luna nouă încă se-ascunde

Gheorghe Postelnicu

herbar and tags ready -
compile successful
press any... autumn leaves

gata-s ierbarul şi etichetele -
compilație reușită
presați orice ... frunze de toamnă


http://poetrywriting.org/Sketchbook6-5SepOct2011/0_Contents_Cover_Sketchbook_6-5_SepOct_2011_Cover_Emily_Romano.htm

duminică, 4 decembrie 2011

MainichiPe Mainichi Daily News,
ediția din 3 decembrie,
la
Daily Haiku Selection,
Isamu Hashimoto a selectat

un poem de-al lui
Cezar F. Ciobîcă:

leafless oak-
a squirrel crunches
the moon

stejar desfrunzit -
o veveriță
ronțăie luna

http://mdn.mainichi.jp › Features


sâmbătă, 3 decembrie 2011

Asahi

În Asahi Haikuist Network,
ediția din 2 decembrie,
David Mc Murray a selectat
1 poem aparținând lui
Vasile Moldovan și unul,
lui Cezar F. Ciobîcă

V.Moldovan

hot spring bath-
this steam is returning
to that cloud

baie fierbinte -
aburii aceștia se-ntorc
în norul acela

C. F. Ciobîcă

anniversary--
sharing a glass of wine
with my shadow

aniversare -
împart un pahar cu vin
cu umbra mea

http://www.asahi.com/english/haiku/

joi, 1 decembrie 2011

HIA Haiku Contest 2011

La a XIII-a ediție a concursului
internațional de haiku HIA,
doi români au obținut rezultate
remarcabile.

Vasile Moldovan e unul din
câștigători(Prize Winners),
iar Constantin Stroe
a obținut Honorable Mention:

V.Moldovan

Silence of shrine ―     
shadows of hands in prayer  
moving on the walls 
     
聖堂の静寂―
祈る手の影


Liniștea altarului -
umbrele mâinilor în rugăciune
se mișcă pe pereți

C. Stroe

End of vacation ―      
deep in the wet sand 

    
休暇の終わり
濡れた砂深く


Sfârșit de vacanță -
adânc în nisipul umed

FELICITĂRI !!!

Detalii pe
http://akitahaiku.wordpress.com/

vineri, 25 noiembrie 2011

Our July haiku

În ediţia din acest an, printre haiku-urile selectate la Meguro International Haiku Circle se află şi cateva scrise de Vasile Moldovan. Cel din luna iulie este mai jos.

harvested orchard -
all the trees keeping
the fruit aroma

livada culeasă -
toţi pomii păstrează
aroma fructelor


Mai multe haiku-uri sunt aici:

http://www.geocities.jp/yix04102/

joi, 24 noiembrie 2011

Pauza de prînz
Pe Lunch Break, Gillena Cox şi partenerii ei publică renku cu fotografie.

Sîmbătă 19 noiembrie, partenerul gazdei a fost Gheorghe Postelnicu cu fotohaiku-ul de mai jos:sunset sky your hues will morph
into nigh'ts cobalt stillness
--gillena cox


răgaz la săpat privind
covorul de frunze ce așteaptă
ca toate cele verzi să devină oranj

cer în amurg, nuanţele tale pier
în tăcerea de cobalt a nopţii


my renku partner for today is Gheorghe Postelnicu from Romania
Thank you Stops for your charming autumn haigamiercuri, 23 noiembrie 2011

CKK #30

La a XXX-a ediția a concursului
Caribbean Kigo Kukai, care a avut
drept kigo sintagma
Christmas tree
(pom/brad de Crăciun), au participat
și 7 români.

Cezar F. Ciobîcă,
loc. al III-lea,11 puncte

Christmas tree -
the beggar hums a carol
over the manger

Brad de Crăciun –
cerșetorul îngân-o colindă
deasupra ieslei

Dan Iulian-6 puncte

First Christmas tree-
in the child's eyes
fairy tale ending

Primul brad de Crăciun –
în ochii copilului
se termină basmul


Alisia Rusu-6puncte

Carols-
an old woman crying near
the Christmas tree

Colinde –
o bătrână plânge lângă
bradul de Crăciun

Cristina Ailoaei -4 puncte

under the Christmas tree -
for a moment I'm seeing
my mother again

sub bradul de Crăciun –
pentr-un moment o văd
din nou pe mama

Andronic Andra -3 puncte

Christmas tree -
by candlelight
the memories

Brad de Crăciun –
la lumina lumânărilor
amintirile

Gh. Postelnicu -1 punct

sharing much love
www dot
Gill's Christmas Tree

Vasile Moldovan

Moon and stars
in the Christmas tree
Divine light

Lună și stele
în bradul de Crăciun -
lumină divină


http://wwwcaribbeankigokukai.blogspot.com/

Din revista Sketchbook septembrie/octombrie 2011

Pentru numărul din September / October din 2011 a fost aleasă tema "cemetery".

old cemetery—
Gypsies thieving wooden crosses
... winter comes

cimitirul vechi –
ţigani furând cruci de lemn
… vine iarna

# 07. Gheorghe Postelnicu Stops, RO

village cemetery—
an apple tree bowed
over the fence

cimitirul satului –
un măr umbros
peste gard

# 19. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

tall fir in the graveyard—
a broken angel's wing
underneath

bradul înalt în cimitir –
o aripă de înger spartă
dedesupt

# 97. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

Old cemetery—
willow with catkins
on the grave

Cimitirul vechi –
salcie cu mâţişori
pe mormânt

# 190. Maria Tirenescu, RO

Flowers near the grave—
in the grandma’s flock of wool
a moth

Flori lângă mormânt –
în caierul bunicii
o molie

# 192. Maria Tirenescu, RO

old cemetery—
among demolished crosses
violets bloom

Cimitirul vechi –
printre cruci dărâmate
înfloresc toporaşi

# 194. Maria Tirenescu, RO

Violets cluster—
no name on the cross
full of muscle

Pâlc de toporaşi –
nici un nume pe crucea
plină de muşchi

# 196. Maria Tirenescu, RO

Some violets
on the cross from another century—
cemetery in the country

Câţiva toporaşi
pe crucea din alt veac –
cimitir la ţară

# 198. Maria Tirenescu, RO

Cherry petals fall
on the wooden cross—
moon rising

Pe crucea de lemn
cad petale de cireş –
răsărit de lună

# 200. Maria Tirenescu, RO

Titmouse singing
into a blossomed plum—
near the cemetery

Piţigoi cântând
într-un prun înmugurit –
lângă cimitir

# 202. Maria Tirenescu, RO

It was evening—
the neighbor's tomb
lilac flowers

Se lasă seara –
pe mormântul vecinei
flori de liliac

# 204. Maria Tirenescu, RO

Dawn in the cemetery—
the jasmine’s flowers
shaking

Zori în cimitir –
se scutură florile
de iasomie

# 206. Maria Tirenescu, RO

Cloudless night—
the neighbor's tomb
a chrysanthemum

Seară fără nori –
pe mormântul vecinei
o crizantemă

# 210. Maria Tirenescu, RO

Cloudless sky—
chicory possesses
old cemetery

Cer fără nori –
cicoarea stăpâneşte
vechiul cimitir

# 214. Maria Tirenescu, RO.

http://poetrywriting.org/Sketchbook6-4JulAug2011/0_Contents_Sketchbook_6-5_SepOct_2011_Results_cemetery_Haiku_Thread.htm

SHIKI KUKAI

November 2011 Shiki Monthly Kukai Results
Divizia haijinilor români a obținut
următoarele rezultate:

A.Secțiunea kigo(eucalyptus)

Vasile Moldovan – 6 puncte

The dream of long life:
an ancient eucalyptus
in full blossom

Vis de viață lungă:
un eucalipt străvechi
complet înflorit

Cezar F.C.-3 puncte

Day of the Dead —
eucalyptus shadow drapes
her pale gravestone

Ziua morţilor -
umbra eucaliptului drapând
mormântul ei șters

P.I.Gârda -3 puncte

Giant Eucalyptus —
scratching on the belly
a little koala

Gigant Eucalipt -
zgârâind pe burtă
un mic koala

Manuela Dragomirescu- 1punct

ended wedding —
only eucalyptus flavour
sailing through the sky

la spartul nunții -
doar aroma de eucalipt
navigând prin cer

Ghe. Postelnicu-1 punct

green flowers' burst
huge eteric perfume spray -
eucalyptus

flori verzi împrăștiind
o mulțime de parfum eteric -
eucaliptul

Fără puncte

Miorita

In the room
eucalyptus fragrance —
he has high fever

În cameră
parfum de eucalipt -
el are febră mare


B. Secțiunea free format(bath)

Adina Enachescu-5 puncte

On the stone bridge
looking at the whirling waters
fairies at the bath...

Pe podul de piatră
privind la apele învolburate -
zâne la baie ...

Constantin Stroe-4 puncte

Hot summer--
two sparrows take a bath
in the road dust

Vară fierbinte -
două vrăbii fac baie
în praful drumului

Vasile Moldovan-3puncte

Sudden awakening—
a bath of dew for
two sleepy eyes

Trezire bruscă -
o baie de rouă pentru
doi ochi somnoroși

Petru-Ioan Gârda-2 puncte

Mud bath —
old pig seems to suffer
by rheumatism

Baie de nămol -
bătrânul porc pare să sufere
de reumatism

Miorița-2 puncte

In the twilight —
only a old man
takes a bath

În amurg -
doar un bătrân
face baie

Cezar F.C.-1 punct

Sultry heat -
the Little Dipper into
the birdbath

Arșița nopții -
Ursa Mică în
adăpătoare

Fără puncte

Ghe. Postelnicu

whisky, gin, wines
full of liquid You Tube -
Bath Tub?

whisky, gin, vinuri
pline de lichid You Tube -
cada?

Virginia Popescu

His painful feet —
thinking of a warm bath
with Dead Sea salt

Picioarele lui bolnave -
gândindu-se la o baie caldă
cu sare de la Marea Moartă

sâmbătă, 19 noiembrie 2011

Inca un haiku "romanesc" minunat ilustrat de Kuniharu Shimizu


chasing a dragonfly –
in front of a stained glass
thinking of missing it

urmarind o libelula –
in fata unui vitraliu
gandindu-ma ca n-o prind


Haiku: Sonia C. Corman

Realizare grafica: Kuniharu ShimizuComentariul graficianului:
Sonia era foarte mica, la inceputul adolescentei, atunci cand a scris acest haiku. Am vazut multe vitralii in Europa, asa ca am putut vizualiza scena acestui haiku. Aceasta haiga este mai mult o ilustraţie decât o haiga. Am vrut sa includa vitralii pentru ca sunt atat de frumoase. Si mi-a facut mare placere sa ilustrez intr-o imagine un vitraliu.

http://seehaikuhere.blogspot.com/2011/11/haiga-695-sonia-c-corman-haiku-1.html

sâmbătă, 12 noiembrie 2011

Polish International Haiku Contest 2011

Prima ediție a Concursului
Internațional de Haiku
desfășurat în Polonia
și-a desemnat câștigătorii.

Printre cei 304 autori din 41 de țări,
21 au fost din România.
La categoria Commendations,
s-a evidențiat și o româncă.

E vorba de Andra Andronic (13 ani) din
Botoșani, elevă în clasa a VII-a,
membră a clubului de haiku
coordonat de prof. Cezar F. Ciobîcă
de la Șc. cu cl. I-VIII Nr. 8 Elena Rareș.


Summer rain -
the church bells soothing
my pain


Ploaie de vară -
clopotele bisericii
mi-alină durerea

http://polish.international.competition.haiku.pl/miercuri, 9 noiembrie 2011

Din revista Ploc!, Nr. 27

Letitzia Lucia Iubu

Le verger de grand mère –
souvenir du goût
de compote de pomme

Livada bunicii –
amintirea gustului
compotului de mere


Virginia Popescu

rivière de montagne –
des rayons de soleil
coulent dans l’eau

râu de munte –
în apele limpezi curg
raze de soare

château de sable-
vagues arrachant
murailles et tours

castel de nisip –
valuri smulgând
ziduri şi turnuri

Maria Tirenescu

Un éclair –
la grêle tombe
sur le champ de blé

Un fulger –
grindina care
pe lanul de grâu

La mi-août –
le train halète
gravissant la montagne

Mijloc de august –
mocăniţa gâfâie
urcând muntele


http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/Ploc%20La%20revue%20du%20haiku%2027.html

joi, 3 noiembrie 2011

Din revista online Melcul/ Ulitka, numărul 5

Revista online Melcul/ Ulitka, numărul 5, din octombrie 2011,
http://www.ulitka.haiku-do.com/,
publică haiku-uri scrise de Vasile Moldovan.

Uncertain season

Mother’s Day –
the last-born child is drawing
her hearted portrait

Fishermen hamlet –
on the roof a nest of storks
neighbouring the sky

Anotimp incert

Ziua Mamei –
ultimul nou-născut copiind
portretul inimii ei

Cătun de Pescari –
pe acoperiş un cuib de berze
vecin cu cerul


SPRING FLOWERS

A lighthouse
at the midnight –
cherry blossoms

Credit: Vasile Moldovan – Ikebana, Editura ORION, Bucharest, 2005.

Flori de primăvară

Lumina unui far
la miezul nopţii –
flori de cireş

THE MOON ECLIPSE
-senryu-

An old tortoise
lazily rises its neck –
the Crescent is setting

Eclipsă de lună
-Senryu-

O ţestoasă bătrână
îşi ridică gâtul alene –
răsare luna plină

Credit:Vasile Moldovan - The moon's unseen face,Editura SEMNE,Bucharest, 2001.

9th Annual Poets' Choice Kukai Results 2011

La secţiunea Kigo

Cristina-Monica Moldoveanu a obţinut 10 puncte cu haiku-ul

spring fever...
grandmother taps
on the barometer

La secţiunea Free

Manuela Dragomirescu primeşte 17 puncte şi se situează pe locul al treilea cu haiku-ul

after the storm --
the old dry well
full of stars

luni, 31 octombrie 2011

CKK #29, oct.2011

La ediția a XXIX-a concursului
lunar Caribbean Kigo Kukai,
care a avut drept kigo cuvântul
bamboo/ bambus, au participat
și 8 români:

Cezar F. Ciobîcă
locul al III-lea
- 14 puncte

Childhood home -
in my father's bamboo pipe
a firefly

Casa natală –
în pipa din bambus a tatei
un licurici

Dan Iulian - 11 puncte

Bamboo grove-
the baby panda plays
with his shadow

Dumbravă de bambuși –
un ursuleț panda jucându-se
cu umbra lui

Cristina-Monica Moldoveanu - 6 puncte

Bamboo flowers -
the old maid wears again
lace gloves

Flori de bambus –
fata bătrână poartă din nou
mănuși de dantelă

Ailoaei Cristina - 5 puncte

Shattered dreams -
finding my peace of mind
amongst bamboo

Vise spulberate –
găsindu-mi pacea minții
printre bambuși

Magdalena Dale - 4 puncte

A new shoot
on the old bamboo
changing colours

Un nou lăstar
pe bătrânul bambus
culori schimbându-se

Vasile Moldovan - 2 puncte

New Year Eve -
even in the earth hut
bamboo branches

Ajun de An Nou –
chiar și în bordei
ramuri de bambus

Gh. Postelnicu - 0 puncte

Bamboo defying the wind -
back pushed judoka's yielding
and suddenly wins

Bambus înfruntând vântul -
împins înapoi judoka cedează
şi brusc câştigă

Alex Șerban
(înscris după termenul limită)

Autumn day -
at grandfather's grave
bamboo flowered

Zi de toamnă -
la mormântul bunicului
bambus înflorit

vineri, 28 octombrie 2011

Haiku Canada - octombrie 2011

În Revista Haiku Canada din octombrie 2011, la pagina franceză cu tema « APA » a apărut şi un haiku al unei autoare din România :


refroidi
par la pluie
son baiser d’adieu

Virginia Popescu


răcit
de ploaie
sărutul lui de adio


Varianta românească originală era aceasta:

ploaie de vară –
sărut la despărţire
printre picuri reci

marți, 25 octombrie 2011

Rezultatele concursului de haiku Kloštar Ivanić 2011

Dintre poeţii români care au participat la concurs, au primit menţiuni următorii:

Cezar-Florin Ciobîcă

harvest moon –
a young couple waiting for
first baby kicks

luna plină –
un cuplu de tineri aşteptă
primele lovituri ale copilului

Florentina Loredana Dalian

alone on the mountain
i have lost the path –
wild strawberries fragrance

singur pe munte
am rătăcit cărarea -
mirosul fragilor

Traducerea autoarei

Dan Iulian

silence at dusk –
behind sonic boom's
the buzz of a mosquito

Linişte în amurg-
în urma bang-ului sonic
bâzâitul unui ţânţar.

Traducerea autorului

Vasile Moldovan

good neighbourhood:
a white handkerchief clearing
the Danube waters

bună vecinătate:
o batistă albă curăţind
apele Dunării


Traducerea autorului

Eduard Ţară

still waiting –
the champagne glasses
filled with dawn

încă aşteptând -
paharele de şampanie
umplute cu zori

vineri, 21 octombrie 2011

Haiga Clelia Ifrim


Haiku-ul Cleliei Ifrim i-a inspirat artistului Kuniharu Shimizu haiga de mai sus.

Felicitarile noastre, ale tuturor, pentru aceasta minunata realizare!

luni, 17 octombrie 2011

Concursul Les Adex 2011

În acest an, tema a fost "Mâna".

Dintre cei 7 români care au participat, s-au remarcat:

Cezar-Florin CIOBÎCĂ

Haiku

chiromancie -
dans la main du mendiant
une luciole


chiromanţie -
în mâna cerşetorului
un licurici


Eduard ŢARĂ

Tanka

La main noueuse
touche encore une lettre
de sa jeunesse –

dans le silence du crépuscule
cherchant tous les mots non dits


Mâna noduroasă
atinge încă o literă
a tinereţii sale -

în liniştea amurgului
căutând toate cuvintele nerostitehttp://www.lesadex.com/concours/cres2011.html

sâmbătă, 15 octombrie 2011

Haijini români premiați în Japonia

Recent au fost desemnați câștigătorii
celei de a XXIII-a ediții a Concursului
Basho Festival. Printre laureați
se numără și doi români.

Clelia Ifrim a obținut Special Award,
clasându-se pe podium,
iar Cezar F. Ciobîcă s-a evidențiat la
Selected Haiku:

Clelia Ifrim

A white swan flying -
the sacred arrow sliding
in my white body

白鳥の聖き矢となり吾む

Lebăda albă-n zbor -
săgeata sacră alunecă
în corpul meu pur

Cezar F. Ciobîcă

Beating the scythe -
dandelion fluff
everywhwre

鎌を打つたんぽぽの綿そこら中

Bătutul coasei –
puful păpădiilor
care-ncotro

http://www.ict.ne.jp/~basho-bp/eigo11.html

vineri, 14 octombrie 2011

În amintirea poetei Betty Kaplan

http://poetrywriting.org/SketchbookTributeBettyKaplan08-31-2011/Betty_Kaplan_Tribute_SKB_Vol_6-4_JulAug_2011.htm

Cititorii revistei Sketchbook au fost invitaţi să scrie câteva cuvinte în amintirea poetei Betty Kaplan. Dintre autorii români, au trimis următorii:

Gheorghe Postelnicu STOPSRequescant in pace!

Gheorghe Postelnicu Stops, RO


Eduard Ţară
Haiku

A summer star
in the other side
of the mirror

Eduard Tara, Romania

O stea de vară
de cealaltă parte
a oglinzii


Cristina-Monica Moldoveanu

Free Verse

Silent winds
Leaves are not wings
they don't die like one day old
white butterflies
they don't tremble in goblets of songs
like skylarks in the sun
Most of all they are breathing
linked to our heart's foils
like the sigh of our friend
answering to us
through silent winds

Cristina-Monica Moldoveanu, Romania

Tăcerea vântului

Frunzele nu sunt aripi
nu mor ca fluturii albi
de o zi
nu tremură în pocale de cântec
ca ciocârliile în soare
Cel mai adesea ele respiră
legate de foiţele inimii
ca suspinul prietenului nostru
ce ne răspunde
prin vântul fără glas


Maria Tirenescu

Haiku
A star falls—
her memory rests
in our souls

Maria Tirenescu, Romania

O stea cade –
amintirea ei
în sufletul nostru

duminică, 9 octombrie 2011

Sketchbook/Haiku Thread

Sketchbook/Haiku Thread
În revista Sketchbook, nr.6-4,
July/August 2011, la Haiku-ul Thread
cu tema insects au participat și 4 haijini
din România.


Vasile Moldovan

Chiromancy—
what could this ant read
out of your life line?

Chiromanție –
ce-ar putea citi această furnică
din linia vieții tale

The church bell tower
the dragonfly wants to know
how late it is now

Turnul- clopotniţă -
libelula vrea să ştie
cât e de târziu

Between sky and sea
a footbridge for ants -
the mast heel

Între cer şi mare
o punte pentru furnici -
piciorul catargului

Bride's dance -
smashed beneath her high heels
a ladybird

Dansul miresei -
zdrobită sub tocurile ei înalte
o buburuză

In the dark of night
the light of a candlestick
gathers butterflies

În bezna nopții
lumina unei lumânări
adună fluturi

Alone in the rain—
on the umbrella's handle
a lady bird

Singur în ploaie -
pe mânerul umbrelei
o buburuză

The latest map sheet -
along the borderline
a long gossamer

Ultima foaie a hărții -
de-a lungul graniței
un lung funigel

High priest,
give up the vesper service
to listen to the crickets!

Mare preot,
oprește vecernia
și-ascultă greierii !

On the rubish heap
the crickets' song resounds
crystal clear

Pe grămada de gunoi
cântecul greierilor răsună
foarte limpede

Concert end -
stuck to the heavy boot sole
a dumb cricket

Sfârşit de concert -
lipit de talpa bocancului
un greier mut

All night long
both ears of a stone statue
fill with crickets

Toată noaptea
urechile statuii de piatră
se umplu cu greieri

M.Tirenescu

In the twilight—
a dragonfly makes waves
on the lake’s water

În amurg -
o libelula face valuri
pe apa lacului

Great holiday -
running after butterflies
with the empty net

Vacanța mare -
alergând după fluturi
cu plasa goală

Twilight -
a dragonfly rests
on the dry stick

Asfințit –
o libelula se odihnește
pe băţul uscat

A breath of wind—
and the bee is flying
to another flower

O adiere de vânt -
și albina zboară
spre altă floare

a thousand bees
on the cherry blossoms—
the lonely mother

O mie de albine
pe florile de cireș -
mama singură

Blossomed acacia
in pitiless rain—
no bee

Salcâm în floare
în ploaia nemiloasă -
nicio albină

Flowers near the grave—
in grandma’s wool flock
the first moth

Flori lângă mormânt -
în ghemul de lână-al bunicii
prima molie

Cold night—
cricket’s buzzing
behind the stove

Noapte rece -
un greiere țârâie
în spatele sobei

A row of ants
climbing up a rose—
a petal falls

Un şir de furnici
urcând pe-un trandafir -
o petală cade

Cricket's concert
in the moonless night—
the first stars

Concertul greierilor
în noaptea fără lună -
primele stele

A cricket struggles
in cat’s paw—
the leaves fall

Un greiere se luptă
în laba pisicii -
frunzele cad

Autumn rain—
the cricket seeks
a new shelter

Ploaie de toamnă -
greierele caută
un nou adăpost

First star in the sky—
in the high grass
crickets’ song

Prima stea pe cer -
prin iarba înaltă
cântec de greieri

Sky without stars—
in the attic balcony
listening to the crickets

Cer fără stele -
ascult greierii
în mansardă

First star—
in the moonless night
crickets’ concert

Prima stea -
în noapte fără lună
concert de greieri

I sip the lime tea
listening to the crickets—
moonshine

Sorbind ceaiul de tei
ascult greierii -
raze de lună

Song of a cricket -
everybody listening
under the full moon

Cântec de greier -
toata lumea ascultă
sub luna plină

Full moon -
the cricket’s song
and a lonely old man

Lună plină -
cântecul greierului
și-o bătrână singură

The cricket singing
under the grass -
moonlight

Greier cântând
prin iarbă -
lumina lunii

Song of a cricket -
between two gray clouds
only a star

Cântec greier -
între doi nori cenușii
doar o stea

Oprica Pădeanu

Dry river bed -
on the shadow of a poplar
crowds of butterflies

Albie de râu uscată -
pe umbra unui plop
o mulţime de fluturi

Silence, please!
on the faded branch
a dragonfly sleeps

Linişte, vă rog!
pe ramura uscată
doarme-o libelulă

Abandoned hut -
only two dragonflies
live in it

Colibă abandonată -
doar două libelule
trăiesc în ea

Evening breeze—
a butterfly sleeping
on a rose mallow

Briza serii -
un fluture dormind
pe-o nalbă roz

burnt clearing -
butterflies resting on
a deer's eyelid

Poiană arsă –
fluturi odihnindu-se pe
pleoapa căprioarei

Summer drought—
a row of ants
stick in the grass

Secetă de vară -
un șir de furnici
înțepenite-n iarbă

Gh.Postelnicu

lightning bugs help
foot soldiers browsing cornfields—
jet black box

Licuricii ajută soldaților
ce răscolesc lanurile de porumb -
cutia neagră a avionului

http://poetrywriting.org/Sketchbook6-4JulAug2011/0_Contents_Sketchbook_6-4_JulAug_Results_insect_Haiku_Thread.htm

duminică, 2 octombrie 2011

Rezultatele lunii septembrie ale concursului lunar Shiki Monthly Kukai

Kigo-ul etapei: orice fruct citric

power break --
a moth dancing in
the light of lemons

pană de curent –
o molie dansând în
lumina lămâii
Cezar C.
(1,1,3) = 8 pt

a slice of lemon –
the little child’s first taste
priceless

felia de lămâie
copilul degustând pentru prima oară -
memorabil
Patricia Lidia
(1,1,1) = 6 pt

pressing out oranges --
sweet memories
of her breast

storcând portocale –
amintiri dragi
din pieptul ei
Virginia Popescu
(0,1,4) = 6 pt

an orange--
half for me
half for you

o portocală –
jumătate mie,
jumătate ție
Alex Serban
(0,0,4) = 4 pt
**simplu pe cât se vede, în cel mai laudativ mod

last embrace
she carries a satsuma
in the Blue Train

ultima îmbrățișare
ea duce o satsuma
în Trenul Albastru
Cristina-Monica Moldoveanu
(0,0,1) = 1 pt


weekend over --
bears having fish bones
and squeezed lemons

sfarsitul week-end-ului -
ursii servind oase de peste
si lamai stoarse

STOPS

(0,0,1) = 1 pts


Tema pentru secțiunea liberă: ploaie

endless rain --
my children ask me
to build an ark

ploaie nesfârșită -
copiii îmi cer
să construim o arcă
Cezar C.
(1,1,4) = 9 pts

sun anew--
in each drop of rain
the rainbow

soare din nou -
în fiecare strop de ploaie
curcubeul
Vasile Moldovan
(0,2,0) = 4 pts

grandmother’s courtyard--
only the crows and the rain
harvesting the nuts

curtea bunicii -
doar ciorile și ploaia
culegând nucile
Patricia Lidia
(0,1,2) = 4 pts

summer rain --
invite snails
to a walk

ploaie de vară -
invitând melcii
la o plimbare
Alex Serban
(0,1,0) = 2 pts

rain drops –-
a swinging spider
climbs up along its thread

picături de ploaie -
un păianjen legănându-se
urcă pe propriul fir
Virginia Popescu
(0,0,2) = 2 pts

I close my eyes
windblown raindrops
leaving home

închid ochii -
picături de ploaie suflate de vânt
părăsind casa
Cristina-Monica Moldoveanu

(0,0,1) = 1 pts


Niciun punct de această dată

Drizzling rain--
a little girl cries tears
in the verandah

ploaie măruntă –
o copilă plângând
pe verandă
Constantin Stroe


rainy day –
sad the dog in the window
missing the cat

zi ploioasa –
trist cainele in fereastra
ducand dorul pisicii

STOPS