sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Shiki

The Shiki Monthly Kukai
January 2012 Kukai

A.Kigo section: New Year's resolutions

Alex Șerban - 8 puncte

a small dragon
to shelter in the box -
New Year

un mic dragon
de adăpostit în cutie -
Anul Nou

Patricia Lidia -8 puncte

resolutions -
a new calendar
in an old nail

hotărâri -
un nou calendar
într-un cui vechi

Petru-Ioan Garda-8 puncte

New Year -
I don't see a change
in the mirror

Anul Nou -
nu văd nicio schimbare
în oglindă

Ailoaei Cristina -7 puncte

New Year's Day -
on the fresh snow
traces of rust

prima zi din an -
pe zăpadă proaspătă
urme de rugină

Cezar F. Ciobîcă -3 puncte

New Year's dawn -
trying to capture again
my baby's first smile

zori de Anul Nou -
încercând să prind în poză
primul zâmbet al pruncului

Gh. Postelnicu Stops - 1 punct

hacker's resolution -
to inspect the recycle bin
of his best girlfriend

hotărârea hackerului -
să inspecteze coşul de gunoi
al celei mai bune prietene

V.Popescu - 1 punct

New Year’s resolution
for a drunkard:
« wine will be my only truth »

certitudine de An Nou
pentru un beţiv:
«vinul va fi singurul meu adevăr»

B.Free format secțion: shelter

Cezar F. Ciobîcă – 9 puncte

summer's end -
the beggar browsing
a home catalogue

sfârșitul verii -
cerșetorul răsfoiește un
catalog cu case

Ailoaei Cristina - 9 puncte

orphanage -
on the windowsill
a faded picture

orfelinat –
pe pervazul o poză
decolorată

Constantin Stroe – 7 puncte

the full moon
through the broken window -
abandoned shelter

luna plină
prin fereastra spartă –
adăpost abandonat

Virginia Popescu – 5 puncte

summer starry night -
the ideal shelter
for two lovers

noapte-nstelată de vară -
adăpostul ideal pentru
doi îndrăgostiți

Vasile Moldovan – 3 puncte

castle hounded by ghosts -
a certain shelter
for spiders

castel bântuit –
un adăpost sigur
pentru păianjeni

Patricia Lidia - 1punct

sudden storm -
the wooden crosses
shelter for swallows

dintr-odată furtună –
crucile de lemn adăpost
pentru vrăbii

Gh. Postelnicu -1 punct

no news good news -
the first snow sheltered
by the mail box

nicio veste bună-
prima zăpadă adăpostită
de cutia poștală

Petru-Ioan Garda - -

tsunami -
needless refuge
lighthouse tower

tsunami -
refugiu inutil
turnul farului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu