miercuri, 28 iulie 2010

Concursul Caribbean Kigo Kukai a ajuns la a 15-a editie. Luna aceasta, alaturi de d-nul Cezar Florian Ciobica, al carui poem a castigat locul 3, au mai participat si alti autori romani, cu poeme valoroase.

rain stopped -
a pink umbrella left
on the bench

ploaia s-a oprit -
o umbrela roz uitata
pe o banca

Olga Neagu


walking through the rain
only an umbrella for
both sweethearst

umbland prin ploaie -
doar o umbrela pentru
indragostiti

Vasile Moldovan


red umbrella -
the sound of rain drops
around us

umbrela rosie -
sunetele ploii picura
in jurul nostru

Magdalena Dale (9 puncte)

Comentariul Gillenei Cox:
"Foarte simplu, foarte bun."

La editiile anterioare am descoperit si alte participari care nu pot fi trecute cu vederea. Prin urmare...

Locul I

Easter Day -
on my grandpa's cross
a sleeping butterfly

Paste -
pe crucea bunicului
un fluture adormit

Constantin Stroe

Locul II

The first cry -
lights and shades
on the mother's face

Primul tipat -
lumini si umbre
pe chipul mamei

Vasile Moldovan

Locul III

Many candles
in the starry night -
Easter Eve

multe lumanari
in noaptea instelata -
Ajun de Paste

Magdalena Dale

Locul III

A kite flying
above the schoolyard -
summer vacation

un zmeu zburand
deasupra curtii scolii -
vacanta de vara

Vasile Moldovan

Locul III

in the street
a beggar eating bread -
Corpus Christi

In strada
un cersetor mancand paine -
trupul Domnului

Magdalena Dale

Locul III

summer vacation...
our sand castles destroyed
by the waves

vacanta de vara...
castelele noastre de nisip
distruse de valuri

Magdalena Dale

Locul III

fireworks -
the blind beggar keeps smiling
and playing the accordion

artificii -
cersetorul orb inca zambeste
cantand la acordeon

Olga Neagu

marți, 27 iulie 2010

Cezar-Florian Ciobîca, locul III la Caribbean Kigo Kukai, iulie 2010Caribbean Kigo Kukai
se desfăşoară lunar ca şi ROMANIAN KUKAI. În ultimele luni, concursul se bucură şi de participarea cîtorva români, printre care Vasile Moldovan şi Magdalena Dale.

Luna iulie 2010 a adus şi un binemeritat loc trei pentru un român, Cezar-Florian Ciobîca, vechi participant la concursul ROMANIAN KUKAI:

drought -
my son is drawing again
clouds and umbrellas

secetă -
fiul meu tot desenează
nori şi umbrele

Comentariul Gillenei Cox, organizatoarea concursului, este:

Never to young to practice hope.

Niciodată nu eşti prea tînăr pentru a exersa speranţa.


luni, 26 iulie 2010

Concursul de haiku pentru copii de Ziua PământuluiCategoria 10-12 ani

Premiul 1

Earthday -
a little student spells first time
the word recycling

Alisia Rusu
Şcoala Elena Rareş, Botoşani, România

Ziua Pământului -
un învăţăcel scrie prima dată
cuvântul reciclare

Categoria 13-15 ani
Premiul 1

Earthday -
drawing just forget-me-not
on each poster

Otilia Camilar
Şcoala Elena Rareş, Botoşani, România

Ziua Pământului -
desenând doar nu-mă-uita
pe fiecare poster


http://kidsearthdayhaiku.blogspot.com/

Profesorul Cezar-Florian Ciobîcă, participant constant la ROMANIAN KUKAI, care a obţinut chiar luna asta un premiu la Caribbean Kigo Kukai, este cel care conduce cercul de haiku din care fac parte cele două eleve.


sâmbătă, 10 iulie 2010

LA LUNE DANS LES CHEVEUX - Luna în plete


88 textes de 88 auteurs contemporains et classiques
Couverture et illustrations de Marc Hanniet
Editions Liroli, juin 2010.
88 femmes de pays et époques différentes vous offrent leur vision du corps de la femme en haïkus. Court poème né de l’observation, le haïku intrigue et touche le lecteur, lui ouvrant un large champ d’interprétations et de réflexions.

88 de texte a 88 de autori contemporani şi clasici.
Coperta şi ilustraţiile de Marc Hanniet.

Editura Liroli, iunie 2010.
88 de femei din ţări şi epoci diferite vă oferă viziunea lor despre corpul femeii în poeme haiku. Scurt poem născut prin observaţie, haikuul intrigă şi emoţionează cititorul, deschizându-i un câmp larg de interpretări şi de reflecţii.Dimanche 20 juin a eu lieu à Paris la rencontre des auteurs qui ont pris part à la réalisation de l’anthologie La lune dans les cheveux. J’ai eu l’honneur et le plaisir de participer avec un haïku dans cette anthologie et de pouvoir donner cours à l’invitation d’Isabel Asunsolo et de l’équipe des Éditions L’iroli pour assister à l’inauguration à Paris.

Duminică, 20 iunie a avut loc la Paris întâlnirea autorilor care au luat parte la realizarea antologiei « Luna în plete”. Am avut onoarea şi plăcerea de a participa cu un haiku la această antologie şi de a putea da curs invitaţiei lui Isabel Asunsolo şi a echipei Editurii L’iroli pentru a asista la inaugurarea volumului la Paris.

Quand je suis arrivée, l’équipe était déjà sur place attendant les invités, plutôt les invitées, car les 88 textes de l’anthologie appartiennent à des femmes. J’ai immédiatement reconnu Isabel qui m’a reçue avec enthousiasme.

Când am sosit, echipa era deja prezentă, aşteptându-i pe invitaţi, mai degrabă pe invitate, deoarece cele 88 de texte ale antologiei aparţin unor femei. Am recunoscut-o imediat pe Isabel care m-a primit cu entuziasm.


Peu à peu, d’autres invitées ont fait leur apparition et c’est ainsi que j’ai eu l’occasion de faire connaissance avec des personnes que je ne connaissais que de nom, et avec lesquelles j’avais collaboré sur haikudevent. L’atmosphère s’est animée grâce aussi au cocktail offert pour fêter la parution officielle du livre. J’ai pris un exemplaire et je l’ai regardé.

Încetul cu încetul, alte invitate şi-au facut apariţia şi astfel am avut ocazia să cunosc nişte persoane pe care le ştiam doar după nume şi cu care colaborasem pe haikudevent. Atmosfera s-a însufleţit şi datorită unui coktail oferit pentru a serba apariţia oficială a cărţii. Am luat un exemplar şi m-am uitat.

La lune dans les cheveux est le quatrième livre collectif de haïkus des Éditions L’iroli. Cette anthologie illustrée paraît sous les auspices de la pleine lune de juin, inaugurée lors du 28ème Marché de la Poésie, très officiellement le dimanche 20 juin 2010 à midi.

"Luna în plete” este a patra carte colectivă de haiku a Editurii L’iroli. Această antologie ilustrată apare sub auspiciile lunii pline de iunie, inaugurată cu ocazia celui de-al 28-lea Târg de Poezie, foarte oficial, de duminică 20 iunie 2010 la prânz.

Le livre est bilingue français-espagnol, tous les haïkus ont été traduits en espagnol par l’éditrice, Isabel Asúnsolo.

Cartea este bilingvă franceză-spaniolă, toate poemele haiku fiind traduse în spaniolă de editoarea Isabel Asunsolo.

La préface également écrite par Isabel Asunsolo présente les raisons qui ont conduit à la réalisation de cette anthologie : la femme vue par 88 auteures d’âge, de culture, de sensibilité et de pays différents. Ces 88 femmes offrent leur propre vision sur les cheveux, le corps, l’odeur ou les vêtements féminins. Par ce court poème qu’est le haïku, les 88 auteures s’ingénient à surprendre ce qu’il y a de particulier, d’essentiel chez la femme.

Prefaţa scrisă tot de Isabel Asunsolo prezintă motivele care au condus la realizarea acestei antologii: femeia văzută de 88 de autoare de vârste, cultură, sensibilitate şi ţări diferite. Aceste 88 de femei ne oferă propria lor viziune despre pletele, corpul, mirosul sau hainele feminine. Prin acest poem scurt care e haikuul, cele 88 de autoare se străduiesc să surprindă ceea ce este specific, esenţial la femeie.

Sans jamais finir d’explorer le corps, les haïkus semblent se répondre dans cette belle unité féminine, où – surprise !- se fait également entendre la voix d’un homme.

Fără a termina vreodată explorarea trupului, haikuurile par să-şi răpundă în această frumoasă unitate feminină, în care – surpriză! – se face auzită şi vocea unui bărbat.

sa chevelure rousse
ses taches de rousseur
le reste mystère

cabello pellirojo
y tantísimas pecas
lo demás, misterio

Virginia Popescu

Pletele ei roşcate
pistruii roşcaţi –
restul mister

Articolul este publicat la
http://francais.agonia.net/index.php/article/13946936/La_lune_dans_les_cheveux
şi pe blogul Virginiei
http://virginiapopescu.wordpress.com/


Shiki Monthly Kukai, iunie 2010

La concursul Shiki kukai din iunie au participat şi câţiva români.
La secţiunea kigo, cu tema Nakedness (goliciune, nuditate) am găsit câteva poeme de-ale compatrioţilor noştri:

At nine o'clock
the sand castle is ready -
children without clothes

La ora nouă
castelul de nisip e gata -
copii dezbrăcaţi


Miorita

nakedness to the sea -
border guard trembling
in the post

nuduri în mare -
soldatul de gardă

tremurând în post

Petru-Ioan Garda

La secţiunea Free Format, cu tema children (copii), au postat:

Biafra -
children worshiping
the white saints

Biafra -
copii venerând
sfinţii cei albi

Petru-Ioan Garda
(0, 0, 3) = 3 puncte

childhood -
sweet cherries
and an ice tea

copilărie -
cireşe şi un
ceai cu gheaţă

Alex Serban - 1 punct

In the cherry tree -
some dirty faces
and full bellies

În cireş
câteva feţe murdare
şi burtici pline

Miorita


Articol publicat de Manuela Dragomirescu pe ROMANIANKUKAI