sâmbătă, 25 februarie 2012

A apărut revista Haiku Canada, vol. 6 – februarie 2012, nr. 1


Tema acestui număr a fost : stâncă, piatră, pietricică.
Poemele haiku au fost selectate de Micheline Beaudry
La acest număr au participat cu poeme următorii autori români, prezentaţi în această ordine: Virginia Popescu, Julia Ralia, Letizia Lucia Iubu, Maria Tirenescu şi Anişoara Iordache.


averse de juillet –
au creux du rocher
une edelweis


ploaie de vară –
în scobitura stâncii
o floare de colţ

Virginia Popescu


la chanson de Cohen  -
devant ma fenêtre –
galet au bord de la mer


cântecul lui Cohen
în faţa ferestrei mele –
pietricică pe malul mării

Julia Ralia


Château en ruine –
les pierres me parlent
des fêtes d’antan


castel în ruină –
pietrele îmi vorbesc
de serbări trecute
Letizia Lucia Iubu


L’immortelle des neiges
en fleur sur un rocher –
coucher de soleil


nemuritoarea
înflorită pe o stâncă –
apus de soare

Maria Tirenescu


D’ancrage dans l’abîme de demain
un hobby horse
parmi les pierriers


ancorat în abisul de mâine
un hobby horse *
prin mormanul de pietre


(hobby horse : băţ cu cap de cal, jucărie)


Anişoara Iordache

vineri, 24 februarie 2012

Fujisan Haiku Contest


http://www.fujisan-3776.jp/topics/Examinationresult.pdf


La ediția din acest an
a concursului dedicat muntelui Fuji,
reputatul haijin Eduard Țară
a fost răsplătit cu
Award of Excellence/Prix d’excellence
pentru frumosul poem:

Pèlerins sur Fujisan-
à la fin du chemin
la Voie Lactée


Pelerini la Fujisan -
la capătul drumului
Calea Lactee

Felicitări!!!

http://www.fujisan-3776.jp/haiku.english.htm

luni, 20 februarie 2012

Tanka din Magnapoets

Continuăm să postăm, în traducerea autoarei, tanka scrisă de Luminiţa Suse.

Magnapoets #8 - July 2011

same pulp
two adjoined cherries
unequally ripe
under the scorching sun
your passion is unlike mine

același miez
două cireșe unite
inegal coapte
în soare fierbinte
nu iubim la fel

Magnapoets – Butterfly Away anthology, 2011

tea stains the cup
letters transcribed
from heart’s palimpsest
so much left unsaid
between us

pete de ceai în cană
litere transcrise
din palimpsestul inimii
ce multe cuvinte
nu ne-am spus

his bouquet of roses
tinted blue
made me stand still
he surely knows how
to thrill hummingbirds

buchetul lui
de trandafiri albaștri
mi-a tăiat răsuflarea
el știe cum să încânte
o pasăre colibri

Magnapoets – Many Windows anthology, 2011

rain sifted
through gossamer leaves
drop by drop
a thousand storms ago
I was dying to grow up

ploaie strecurată
prin filigran de frunze
strop cu strop
acum o mie de furtuni
muream să cresc mare

Magnapoets #9 – January 2012

every poem
lives a secret life
so fulfilling
my breath away
from ordinary life

fiecare poezie a mea
trăiește o viață secretă
atât de împlinită –
răsuflarea mea departe
de viața cotidiană

poppies
overrun fallow fields
as far as I can see
so many reasons to fight
these feelings no longer

câmpuri părăginite
invadate de maci
cât văd cu ochii motive
să nu mă împotrivesc
acestor sentimente

duminică, 12 februarie 2012

Revista online Asahi Shimbun, numărul din 3 februarie 2012

În numărul din 3 februarie al acestui an, Cezar-Florin Ciobîcă este prezent cu haiku-ul următor:

Back to work--
sharing with my boss
a jar of pickles

Înapoi la lucru –
împărţind cu şeful meu
un borcan de murături


http://www.asahi.com/english/haiku/

sâmbătă, 11 februarie 2012

Din revista Moonbathing

Moonbathing #2, August 2010

moon slivers
on rippling water
I float heartsick
but no bruise, no bleeding
a wound that’s perfect

plutesc
pe apă ondulată
printre cioburi de lună
fără să sângerez
rana mea e perfectă


Moonbathing #3, Jan-Mar 2011

the dried leaf
in his poetry book
broken into pieces
his feelings for me
always a puzzle

frunza uscată
din cartea lui de poezii
s-a rupt în bucăți
sentimentele lui au fost
mereu un puzzle


Moonbathing #4, Aug 2011

in rain
arguing about unfulfilled
desires
yet nothing quenches
the desert between us

în ploaie
ne certăm despre dorințe
neîmplinite
dar nimic nu potolește
deșertul ce ne desparte


MoonBathing #5, Jan-Feb 2012

cold gusts
turn the maple leaves
to incandescent red
who knew loving you
would be so flammable

rafale reci de vânt
schimbă frunzele de arțar
în roșu incandescent
cine a știut că iubirea
poate fi așa de inflamabilă


Luminiţa Suse publică în Moonbathing. Ne-a trimis că citim aceste poeme şi în limba română.

Atlas Poetica Nr. 9 şi Nr. 10

Poemele următoare sunt scrise de Luminiţa Suse şi traduse de autoare.

Atlas Poetica #9, 2011

dull January
a raven knocks lids
off garbage cans
so far a lot of trinkets
and precious leftovers

ianuarie plictisitor
un corb dărâmă capacul
tomberonului de gunoi
o grămadă de tinichele
și fărâmituri prețioase


monastery
on each rock fallen
from skies
I walk the streets of Meteora
careful not to step on angels

mânăstire
pe fiecare stâncă prăvălită
din ceruri
merg pe străzile Meteorei
atentă să nu calc pe îngeri

I reached the page
in his poetry book
hiding a crimson leaf
wish I knew then
what I know now

am ajuns la pagina
din volumul lui de poezii
ce ascunde o frunză roșie
să fi știut atunci
ce am aflat acum

alone on the patio
I stare at the phone
lovesick
a sympathetic snail
caresses my shadow

singură pe terasă
privesc cu dor
ecranul telefonului
un melc înțelegător
îmi mângâie umbra


pancakes with honey
cheese and strawberries
sweet salted sour
this is how
you can have me

clătite cu miere
cașcaval și căpșuni
un amestec cu gust
dulce, sărat și acru
așa îți voi fi și euAtlas Poetica #10, 2011

mother’s voice
on the telephone
an ocean away
seven hours older
her heart unchanged

la telefon
de dincolo de ocean
vocea mamei
şapte ore mai bătrână
inima ei neschimbată


when the wind
turned your umbrella
inside out
I wished I was the rain
touching your lips

când vântul
ţi-a întors umbrela
pe dos
mi-am dorit să fiu ploaia
ce ţi-a atins buzele

the moon
caged in bare branches
wish I could
protest like crickets
in autumn’s wreck

luna prinsă
în colivia crengilor goale
ce mult aş vrea
să pot protesta ca greierii
în epava toamnei


house sold
marriage terminated
someone else
will enjoy cherries
from our garden

casa vândută
căsătoria desfăcută
altcineva
se va bucura de cireşele
din grădina noastră


why do you
hide unhappiness
even the moon
shows a scarred face
in the cloudless sky

de ce ai ascunde
nefericirea
până şi luna
îşi arată faţa rănită
în cerul fără nori

Din revista Atlas Poetica Nr. 7

În revista Atlas Poetica, Luminiţa Suse publică următoarele tanka. Pe parcurs, vom mai posta şi alte poeme aparţinând acestei poete.

snowfall upon skylight
tropical heat in bedsheets
our steaming eyeglasses
entwine
ménage à quatre

ninge în lucarnă
căldură tropicală în pat
ochelarii noştri aburiţi
se contorsionează
ménage à quatre

winter solstice
we fight in year’s
longest night
the day wasn’t enough
to set the records right

solstiţiu de iarnă
ne certăm în cea mai lungă
noapte a anului
ziua nu a fost de ajuns
să aplanăm conflictul

I speed on burnt roads
to startle sparrows
into hot air
anything is better
than cold at heart

accelerez pe străzi încinse
să ridic vrăbiile
în aerul fierbinte
orice este mai bine
decât răceală în inimă

we stand
in heavy rainfall
talking
the burden of the unsolved
finally sifted drop by drop

stăm şi vorbim
în ploaie torenţială
în sfârşit strecurăm
problemele nerezolvate
strop cu strop

the lake
unable to wash off
pine reflections
my beliefs strongly
opposed to warfare

lacul nu reuşeşte
să înece imaginile pinilor
reflectate în el
convingerile mele
împotriva războiului

autumn
parades war colors
around town
the fragrance of ripe quinces
peacefully invades the house

toamna
defilează culori de război
prin oraş
parfum de gutui coapte
invadează paşnic casa

in love
you give blindly
more and more
resembling
Venus of Milo

în iubire
dăruieşti orbeşte
semănând
din ce în ce mai mult
cu Venus din Milo

again searching
his poetry volume
for a proof of love
the dried leaf still holding
after all this time

caut din nou
în volumul lui de poezii
o dovadă de iubire
frunza uscată e încă intactă
după atâta timp

everywhere I look
forests
never get tired of green
wish I were chlorophyll
and you - my tree

oriunde privesc
păduri
ce nu se satură de verde
aş vrea să fiu clorofilă
şi tu - copacul meu

wearing long skirt
and hair covered
in Meteora monastery
prayer disrupted by bare
feet clapping in flip-flops

port fustă lungă
şi părul acoperit cu basma
în mânăstirea Meteora
rugăciunea întreruptă de sunetul
picioarelor goale în şlapi

home after another
pragmatic to the bone
hectic workday
your silent touch
unfolds a poem

acasă după încă
o zi de muncă
pragmatică şi nebună
atingerea ta mută
dezlănţuie un poem

stars strewed all over
as if a child went
heels over head
startling fireflies
into vastness

stele împrăştiate peste tot
de parcă un copil
s-a năpustit în noapte
şi a ridicat licuricii
la cer

vineri, 3 februarie 2012

Setouchi Matsuyama Contest


Linkhttp://ajw.asahi.com/article/cool_japan/AJ201201300012
Concursul Setouchi Mtsuyama a cerut concurenţilor să scrie haiku-uri potrivite cu o imagine dintr-un set de imagini ale castelului Matsuyama.Poemul cîştigător al lui Eduard Ţară este:


Summer afternoon –
the guide taking us with him

into a lost world


Amiază de vară –
ghidul ne ia cu el

într-o lume uitată