luni, 20 februarie 2012

Tanka din Magnapoets

Continuăm să postăm, în traducerea autoarei, tanka scrisă de Luminiţa Suse.

Magnapoets #8 - July 2011

same pulp
two adjoined cherries
unequally ripe
under the scorching sun
your passion is unlike mine

același miez
două cireșe unite
inegal coapte
în soare fierbinte
nu iubim la fel

Magnapoets – Butterfly Away anthology, 2011

tea stains the cup
letters transcribed
from heart’s palimpsest
so much left unsaid
between us

pete de ceai în cană
litere transcrise
din palimpsestul inimii
ce multe cuvinte
nu ne-am spus

his bouquet of roses
tinted blue
made me stand still
he surely knows how
to thrill hummingbirds

buchetul lui
de trandafiri albaștri
mi-a tăiat răsuflarea
el știe cum să încânte
o pasăre colibri

Magnapoets – Many Windows anthology, 2011

rain sifted
through gossamer leaves
drop by drop
a thousand storms ago
I was dying to grow up

ploaie strecurată
prin filigran de frunze
strop cu strop
acum o mie de furtuni
muream să cresc mare

Magnapoets #9 – January 2012

every poem
lives a secret life
so fulfilling
my breath away
from ordinary life

fiecare poezie a mea
trăiește o viață secretă
atât de împlinită –
răsuflarea mea departe
de viața cotidiană

poppies
overrun fallow fields
as far as I can see
so many reasons to fight
these feelings no longer

câmpuri părăginite
invadate de maci
cât văd cu ochii motive
să nu mă împotrivesc
acestor sentimente

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu