duminică, 28 noiembrie 2010

PLOC ! REVISTA DE HAIKU No. 19


La acest număr au colaborat cu poeme haiku-ghicitori două persoane din România: Virginia Popescu şi Letitzia Lucia Iubu.


Virginia Popescu


Comment appelle-t-on une personne d'humeur changeante ? (taciturne)


Son humeur

se change souvent

en humour noir


Cum se numeşte o persoană cu temperament schimbător? (taciturn/ă)


Buna dispoziţie

i se schimbă adesea

în umor negru(În franceză, joc de cuvinte între humeur = stare de spirit, dispoziţie şi humour = umor n.t)Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je?


Sans elle

Paris serait

pris de panique

(la lettre A)


Fără mine, Parisul ar fi prins. Cine sunt eu?


Fără ea

Parisul ar fi

cuprins de panică

(litera A)


Quelle femme reste toujours la même?


Nouvelle coiffure -

pourtant

le même sourire


Ce femeie rămâne mereu aceeaşi?


Coafură nouă -

totuşi

acelaşi zâmbet

(La même Jeannette autrement coiffée = Aceeaşi Mărie, cu altă pălărie n.t.)


Qu'est-ce qu'on ne peut pas couper en quatre?Si on pouvait

le couper en quatre!

il en aura la vie sauve

(Le cheveu)


Ce nu se poate despica în patru?


Dacă s-ar putea

despica în patru -

i s-ar salva viaţa

(firul de păr)


(Joc de cuvinte între Ne tenir qu'à un cheveu =a atârna de un fir de păr şi Couper les cheveux en quatre = a despica firul în patru. n.t )


Cette chauve-souris

devrait chanter

pour devenir célèbre


Liliacul ăsta

ar trebui să cânte

pentru a deveni celebru


(Joc de cuvinte între chauve = chel, cheală şi Cântăreaţa cheală, piesa absurdă a lui Eugen Ionescu. În limba română aluzie la opereta Liliacul de Johann Strauss n.t.)


-Virginia Popescu / Roumanie


Letitzia Lucia Iubu


Un vide renfermé

Dans une argile assoiffée -

La cruche


Un gol închis

în argila însetată -

ulciorul


Fleur douce et trompeuse

Des parfums empoisonnes -

Le lys héraldique


Floare blândă şi înşelătoare

cu parfumuri otrăvitoare -

crinul imperial


Un drôle de vent envoie

Autographes multicolores -

Feuilles d’automne


Un vânt ciudat trimite

autografe multicolore -

frunze de toamnă


Letitzia Lucia IUBU / Roumanie


miercuri, 24 noiembrie 2010

Caribbean Kigo #19 Kukai

La concursul lunii noiembrie, care a avut drept
kigo cuvântul wreath (coroană/ cunună), au participat
şi câţiva scriitori români.

Magdalena Dale
(locul al II-lea,17 puncte)

New Year’s dawn…
on the top of the garbage
a Christmas wreath

În zorii Anului Nou -
pe gunoi în vârf
o coronă de Crăciun

Cezar-Florian Ciobîcă
(locul al V-lea, 9 puncte)

Armistice -
waiting for my father
with a laurel wreath

Armistiţiu –
aşteptându-l pe tata
c-o cunună de lauri

Comentarii:
Ambiguitatea evenimentului sugerat este,
în această situaţie, pătrunzătoare.


Oprica Padeanu
(locul al VI-lea, 6 puncte)

Ripe wheat-
a wreath of ears for
my mother's soul

Grâu copt –
o cunună de spice pentru
sufletul mamei

Comentarii:
De ce ,,ears’’/,,spice’’ în versul 2 ?
Cuvântul ,,grains’’/ ,,fire’’ n-ar aduce

o îmbunătăţire?

Vasile Moldovan
(locul al VII-lea, 5 puncte)

Jesus' wreath-
purple leaves falling
one by one

Cununa lui Iisus-
frunze purpurii câzând
una câte una

Patricia Lidia
(locul al IX-lea, 3 puncte)

Christmas wreath -
too early to hang,
too late to appologize

Coroană de Crăciun -
prea devreme să o atârn
prea târziu pentru scuze

Comentarii:
Frumoasă juxtapunerea din versurile 2-3.
,,Appologize’’ se scrie cu un ,,p’’.

vineri, 19 noiembrie 2010

Concursul Internaţional de Haiku "Kusamakura" editia a 15-a, 2010

Third Prize - Livia Ciupav (Sfaraila)

one lightning after another -
the dog is barking
at its own shadow

un fulger după altul -
câinele îşi latră
propria umbră

sâmbătă, 13 noiembrie 2010

Vancouver Cherry Blossom Haiku Contest

Pe 1 octombrie 2010, Vancouver Cherry Blossom Festival
şi-a desemnat câştigătorii concursului Haiku Invitational .
La categoria International, şase autori de haiku din România
au fost răsplătiţi pentru poemele lor cu Honourable Mentions.
În ordine alfabetică, aceştia sunt:
Cezar-Florin Ciobîcă, Botoşani

Solar eclipse -
the light of cherry blossoms
in the graveyard

Eclipsă de lună -
lumina florilor de cireş
în cimitir

Spring storm -
the beggar’s little box
filled with cherry blossoms

Furtună de primăvară –
cutiuţa cerşetorului
plină cu flori de cireş

Magdalena Dale, Bucureşti

Breath of wind -
so many cherry petals
across the water

Adiere de vânt –
atât de multe petale de cireş
peste apă

Adina Enachescu, Râmnicu-Vâlcea

Cherry blossoms -
a lonely woman smiling
at the window

Flori de cireş –
o femeie singură
râde la fereastră

Oprica Padeanu, Bucureşti

Light sifted
through the drizzle -
cherry tree in blossom

Lumină cernută
prin ploaia măruntă –
cireşi în floare

Maria Tirenescu, Cugir

Two petals
falling together -
evening wind

Două petale
căzând împreună -
vânt de seară


Eduard Ţară, Iaşi

Cherry petals -
the end and the beginning
of the path

Petale de cireş –
sfârşitul şi-nceputul
potecii

Evening wind -
an old woman follows
the cherry petals

Vânt de seară -
o bătrână pe urma
petalelor de cireş


Sincere felicitări tuturor!

vineri, 5 noiembrie 2010

Concursuri on-line:Sketchbook

În Sketchbook - ,,A Journal for Eastern & Western Short Forms ’’-
au apărut rezultatele Concursului Haiku Kukai,
ediţia September/October 2010,
al cărui kigo a fost autumn wind şi la care fiecare participant
putea trimite maximum 3 poeme. Cei 4 poeţi români înscrişi în
competiţie s-au clasat după cum urmează:

Locul al III-lea

Cezar-Florian Ciobîcă

autumn wind -
leaves covering
our shadows

Vânt de toamnă –
frunzele acoperă
umbrele noastre


locul al V-lea

Alex Şerban

a lost butterfly
fights against the current -
autumn wind

Un fluture rătăcit
luptă contra curentului -
vânt de toamnă


locul al VI-lea

Magdalena Dale

this autumn wind
unfolds my memory book…
leaf after leaf

Acest vânt tomnatic
răsfoind cartea-mi de memorii...
frunză după frunză


locul al VII-lea

Cezar-Florian Ciobîcă

autumn wind -
dressing the scarecrow
with my father's top coat

Vânt tomnatic –
îmbrac sperietoarea
cu paltonul tatei


locul al VIII-lea

Vasile Moldovan

Between forests
the wind sweeps away
the last leaf

Printre codri -
vântul mătură
ultima frunză


locul al IX-lea

Vasile Moldovan

All alone in the night...
listening to the sound
of autumn wind

Singur de tot în noapte –
ascultând freamătul
vântului de toamnă


Locul al X-lea

Vasile Moldovan

Chestnut leaves
falling one by one -
autumn wind

Frunze de castan
câzând una câte una -
vânt tomnatic


Alex Şerban

trout helped
in mountain river -
autumn wind

Păstrăv ajutat
în râul de munte -
vânt de toamnă


Magdalena Dale

so many sighs
lost in the autumn wind -
heart’s music

Atât de multe oftaturi
se pierd în vântul toamnei -
muzica inimii

marți, 2 noiembrie 2010

Sketchbook sept-oct 2010

Voi scrie mai jos haiku-urile trimise de români. Traducerea aparţine autorilor, cu excepţia haiku-urilor lui Alex Şerban.

http://poetrywriting.org/Sketchbook5-5SepOct2010/0_Contents_Sketchbook_5-5_SepOct_fall_trees_Haiku_Thread.htm

scared squirrel
looking for shelter—
fall forest trees

# 04. Alex Serban, RO

veveriţa speriată
căutând adăpost –
copaci căzând în pădure
(sau copacii pădurii toamna)

Acest haiku e extrem de reusit pt limba engleză, datorită bivalenţei cuvantului „fall” (toamnă sau a cădea). Motiv pt care traducerea lui în limba română este greoaie şi depinde mult de interpretarea fiecăruia.
(traducere Patricia Lidia)

*
fall trees—
basket full of leaves
due to wind

# 21. Alex Serban, RO

copaci tomnatici –
coş plin de frunze
din cauza vântului
(traducere Patricia Lidia)
*
At each cry of crow
another poplar leaf
falls down

# 112. Vasile Moldovan, RO

La fiecare strigăt de cioară
altă frunză de plop
cade
*
A maple leaf
in the autumn breeze—
late love letter

# 114. Vasile Moldovan, RO

O frunză de arţar
în briza toamnei –
scrisoare de dragoste întârziată
*
Misty stars—
the maple tree shows off
its leaves in the sky

# 116. Vasile Moldovan, RO

Stele vagi –
arţarul scoate în evidenţă
frunzele lui în cer
*
Wind enlivening
the fire from the forest—
maple leaves

# 118. Vasile Moldovan, RO

Vântul înviorând
focul din pădure –
frunze de arţar

*
Helicopters flying
above the maple forest—
autumn song

# 120. Vasile Moldovan, RO

Elicoptere zburând
deasupra pădurii de arţar –
cântec de toamnă
*
Chestnut Street—
the moon looks everywhere
for a squirrel

# 122. Vasile Moldovan, RO

Strada Castanului –
luna caută peste tot
o veveriţă
*
Contrapoint—
the light of a cornel tree
in the fir forest

# 124. Vasile Moldovan, RO

Contrapunct –
lumina unui corn
în pădurea de brad
*
Hot prayer—
naked trees beseeching the Heaven
to delay the hoar-frost

# 126. Vasile Moldovan, RO

Rugă fierbinte –
copacii goi implorând Cerul
să întârzie chiciura

*
A sere leaf
on a windy and cold weather…
the last dance

# 135. Magdalena Dale, RO

Frunza uscată
pe aripi de vânt rece…
ultimul dans

Drops of rain
over the sere leaves…
uncertain steps

# 137. Magdalena Dale, RO

Picuri de ploaie
peste frunze veștede…
pașii nesiguri

Autumn moon
hidden behind trees…
a hot tea cup

# 139. Magdalena Dale, RO

Luna de toamnă
ascunsă după copaci…
ceaiul fierbinte

Chilly wind
among the bare branches…
autumn song

# 141. Magdalena Dale, RO

Vântul rece
printe crengile goale…
cântec de toamnă
*
south wind
among the bare branches...
a full moon

# 143. Magdalena Dale, RO

Vântul dinspre sud
printe crengile goale
luna plină
*

in a leafless oak
two squirrels quarrel—
the harvest moon

# 145. Cezar-Florian Ciobîcă, RO

stejar desfrunzit -
două veveriţe se ceartă
pentru luna plină

*
maple leaves—
finally my mother decides
to dye his hair

# 147. Cezar-Florian Ciobîcă, RO

frunze de arţar -
mama decide-n sfârşit
să-şi vopsească părul
*
maple tree—
preparing the dusk
all day long

# 149. Cezar-Florian Ciobîcă, RO

arţarii -
toată ziua pregătind
amurgul
*
fall in the park—
children looking under leaves
for their hopscotch

# 150. Cezar-Florian Ciobîcă, RO

toamnă-n parc -
copii căutând sub frunze
vechiul şotron
*
red-letter day—
only the wind sweeping
the fallen leaves

# 151. Cezar-Florian Ciobîcă, RO

zi de sărbătoare -
numai vântul mătură
frunzele căzute
*
falling leaves—
again the haijin starts writing
his memoirs

# 153. Cezar-Florian Ciobîcă, RO

frunze căzând -
haijinu-şi începe din nou
memoriile
*
chestnuts falling—
wind playing bowling
experienced

# 155. Patricia Lidya, RO

castane căzând –
vântul se joaca bowling
experimentat

falling leaf
in a dry birch—
unwritten haiku

# 157. Patricia Lidya, RO

o frunză verde
într-un mesteacăn uscat –
un haiku nescris

Leaves everywhere—
in the pitiless rain
the abandoned nest

# 158. Maria Tirenescu, RO

Frunze peste tot –
în ploaia nemiloasă
cuibul abandonat
*
first snow—
snow carpet and a leaf
as a pattern

# 159. Patricia Lidya, RO

prima ninsoare –
neaua covor şi-o frunză
pe post de model

Walk in the morning—
in the grandmother’s garden
red apples

# 160. Maria Tirenescu, RO

Plimbare în zori –
în grădina bunicii
merele-s roşii

drizzle—
beggar's box
full of leaves

# 161. Patricia Lidya, RO

ploaie măruntă –
cutia cerşetorului
plină de frunze

The wind spreads
borders of dead leaves—
sunset

# 162. Maria Tirenescu, RO

Vântul spulberă
grămezi de frunze moarte –
apus de soare

Evening rain—
among the bare branches
a broken nest

# 164. Maria Tirenescu, RO

Ploaie de seară –
printre crengile rare
un cuib dărâmat

Yellow and
orange leaves falling—
grandma still alone

# 165. Maria Tirenescu, RO

Frunze galbene
şi portocalii cad –
buna tot singură

Cristina Moldoveanu în Sketchbook

Haiku ( în traducerea autoarei)

lightning through fog—
the trace of a snail
on the ruined wall

Fulger în ceaţă -
pe zidul în ruină
urma unui melc

the old cemetery—
gravestones with wiped out names
shoulder to shoulder

Vechiul cimitir -
crucile cu nume şterse
umăr lângă umăr

deserted house—
vines avoid the cross
printed on the wall

Casa părăsită -
viţele ocolesc
crucea de pe zid

lightning in the night—
a white cherry tree brightens
the old ruined wall

Fulger în noapte -
cireşii albi luminând
zidul învechit

broken bridge—
two white pigeons fly
against the wind

Podul sfărâmat -
doi porumbei albi zboară
contra vântului

nettle flowers—
too many butterflies
near the cobweb

Flori de urzică -
prea mulţi fluturi
lângă păienjeniş


morning glow—
three lilies-of-the valley
on the glass icon

Lumină în zori -
pe icoana de sticlă
trei lăcrămioare

silence at noon—
butterfly wings
clasped on the clover

Linişte la prânz -
aripi de flutur strânse
pe-un fir de trifoi

frozen lake—
among willow trees
crow's voices

Lacul îngheţat -
glasuri de ciori
printre sălcii

cracks in the ground—
an old handkerchief
in the widow's fist

Pământul crăpat -
în pumnul văduvei
o batistă veche


bindweeds in the wind—
on the dusty table
some old letters

Volbură în vânt -
pe masa prăfuită
scrisorile vechi

quiet sunset—
stairways of light
around the steeple

Asfinţit tăcut -
în jurul clopotniţei
trepte din raze

deserted courtyard—
creeping bindweeds
grasp the well's wheel

Curtea pustie -
vreji de volbură ţin strâns
roata fântânii

full moon
on the white sugar bowl
a night butterfly

Lună plină -
pe zaharniţa albă
fluturi de noapte


waves at sunset—
motionless windmills
under heavy clouds

Valuri în amurg -
mori de vânt încremenite
sub norii grei

leafless poplars—
an old man climbing
the shadows

Plopi desfrunziţi -
un bătrân urcă
peste umbre

broken bridge—
only the moonlight builds
a road between shores

Podul destrămat -
doar lumina lunii ţese
un drum peste râu

abandoned fields—
I quickly hide
a chrysanthemum

Câmp părăginit -
ascund grăbită
o crizantemă

http://poetrywriting.org/Sketchbook5-5SepOct2010/Sketchbook_5-5_SepOct_2010_Genre_Haiku_Cristina_Moldoveanu.htm