vineri, 27 august 2010

Shiki Monthly Kukai, august 2010

Kigo: August moon

August moon –
one, two, three . . . yellow leaves fall
from the cherry-tree

Lună de august –
una, două, trei… frunze galbene cad
din cireş


Mioriţa

August moon -
between crickets and frogs
what should I listen first?

Luna de august –
între greieri şi broaşte
ce-ar trebui să ascult mai întâi?


Petru-Ioan Gârda
(0,0,3) = 3 pts

Lighting
the crickets' chorus -
August moon

Luminând
corul greierilor –
luna de august


Vasile Moldovan
(0,1,4) = 6 pts

Tema formei libere: mişcare

noise of frogs -
only lilies stop me
to move

zgomotul broaştelor –
numai crinii mă împiedică
să mă mişc

Alex Şerban

Summer afternoon -
moth flying
wake up the cat

După-amiază de vară –
molia zboară
trezeşte pisica


Petru Ioan Gârda

titmouse cavorting
from a branch to another branch -
summer supper

piţigoiul ţopăie
de pe-o creangă pe alta –
cină de vară


Mioriţa

Moving a horse,
then the bishop of white . . .
checkmate!

Mutând un cal,
apoi nebunul de alb…
şah-mat!


Vasile Moldovan

marți, 24 august 2010

Rezultat remarcabil la al XI-lea Calico Cat International bilingual haiku contest

Dintre participanţii români (nu ştim câţi au fost), s-a remarcat Cristina Monica Moldoveanu.

http://origa.livejournal.com/tag/calico%20cat%20contest

S-a dat o pictură sumi cu titlul Orangutanul şi şopârla şi s-a cerut un haiku inspirat de aceasta.


Rezultatele pot fi citite aici: http://origa.livejournal.com/174859.html#cutid1

Cristina Moldoveanu, România, a primit menţiune de onoare pentru haiku-ul:

Alone and whistling -
memories glide
on a lizard tail

Singur şi fluierând -
amintirile alunecă
pe o coadă de şopârlă

Felicitări, Cristina!

Traducerea Cristinei, după ce haiku-ul a fost scris direct în engleză:


Fluierând singur -
pe coada unui guşter
alunecă amintiri

Cezar Florian Ciobîcă recidiveazăŞi în luna august, la Caribbean Kigo Kukai, Cezar Florian Ciobîcă a obţinut un alt loc III cu poemul:

crack of thunder -
a heron letting slip
the scared frog

în traducere

pocnet de tunet -
un stârc lasă să-i scape
broasca speriată

Comentarii:

1. Umanizarea activităţilor broaştei a costat un punct;
2. Cuvântul "scared"/ ,,speriată'' nu este necesar, dar totuşi îmi place ;
3. Aş fi preferat poemul #12 fără “scared” (cum poate şti poetul ce e în mintea broaştei?), dar am votat oricum poemul.

Comentariul autorului la cele de mai sus:

E clar că puteam fi mai sus. E mult adevăr în aceste cuvinte. Eu, unul, mă cam feresc să folosesc figuri de stil în poemele haiku, dar aici ori mi-a scăpat, ori am vrut să subliniez/potenţez ideea că broaştei îi este frică doar de bâtlan şi nu (şi) de tunet.

miercuri, 11 august 2010

De la Shiki Monthly Kukai, iulie, 2010

Kigo Theme: Any Summer Grass

War memories —
through the ancient armours
this summer grass

Vasile Moldovan
(1,2,1) = 8 pts

Amintiri din război –
prin armuri antice
această iarbă de vară

Delight Isles —
lost through the reeds
a wounded crane

Adina Enachescu
(1,1,1) = 6 pts

Insulele Încântării –
pierdut prin stuf
un cocor rănit

fresh mown hay —
pulling on the nostrils
the smell of the childhood

Petru-Ioan Garda
(0,0,3) = 3 pts

fân proaspăt cosit -
trăgând pe nări
mireasma din copilărie


I find this haiku brimming with nostalgia; though I feel it would benefit from having the articles (the) removed, in particular from the last line. Still, it evokes for me that one-and-only scent of new mown hay - reading it, I found myself transported - a childhood vision of myself, standing in a field and sniffing. Beautiful.

Mi se pare plin de nostalgie acest haiku; deşi simt că ar fi bine dacă articolul (the) ar fi scos în special din ultima linie. Totuşi, acest poem evocă un parfum unic de fân cosit – citit aici, m-am trezit purtat - o viziune din copilăria mea, stând în picioare în lan şi adulmecând. Foarte frumos.

at hunting —
looking through the wet grass
a clover

Alex Serban
(0,0,2) = 2 pts

la vânătoare –
cautând prin iarba udă
un trifoi

night descends —
some crickets sing for haste
in the mowed grass

Miorita

noaptea coboară –
câţiva greieri cântă de zor
în iarba cosită

Free Format Theme: Anything Quirky

she wants to eat
pancakes with ice cream —
the winter night

Miorita
(0,0,7) = 7 pts

ea vrea să mănânce
clătite cu îngheţată –
noapte de iarnă

i touched the ass
of my beautiful chief —
goodbye my job

Petru-Ioan Garda

am atins fundul
frumoasei mele şefe –
adio slujbă

luni, 2 august 2010

ITO EN 2010


Dan Doman a obţinut un nou premiu în concursul Ito En de anul acesta.

Poemul premiat cu Merit Award este

lake in mist--
the sound of hoarfrost
falling off the twigs

lacul în ceaţă -
zgomotul chiciurii
căzînd de pe crengi