miercuri, 11 august 2010

De la Shiki Monthly Kukai, iulie, 2010

Kigo Theme: Any Summer Grass

War memories —
through the ancient armours
this summer grass

Vasile Moldovan
(1,2,1) = 8 pts

Amintiri din război –
prin armuri antice
această iarbă de vară

Delight Isles —
lost through the reeds
a wounded crane

Adina Enachescu
(1,1,1) = 6 pts

Insulele Încântării –
pierdut prin stuf
un cocor rănit

fresh mown hay —
pulling on the nostrils
the smell of the childhood

Petru-Ioan Garda
(0,0,3) = 3 pts

fân proaspăt cosit -
trăgând pe nări
mireasma din copilărie


I find this haiku brimming with nostalgia; though I feel it would benefit from having the articles (the) removed, in particular from the last line. Still, it evokes for me that one-and-only scent of new mown hay - reading it, I found myself transported - a childhood vision of myself, standing in a field and sniffing. Beautiful.

Mi se pare plin de nostalgie acest haiku; deşi simt că ar fi bine dacă articolul (the) ar fi scos în special din ultima linie. Totuşi, acest poem evocă un parfum unic de fân cosit – citit aici, m-am trezit purtat - o viziune din copilăria mea, stând în picioare în lan şi adulmecând. Foarte frumos.

at hunting —
looking through the wet grass
a clover

Alex Serban
(0,0,2) = 2 pts

la vânătoare –
cautând prin iarba udă
un trifoi

night descends —
some crickets sing for haste
in the mowed grass

Miorita

noaptea coboară –
câţiva greieri cântă de zor
în iarba cosită

Free Format Theme: Anything Quirky

she wants to eat
pancakes with ice cream —
the winter night

Miorita
(0,0,7) = 7 pts

ea vrea să mănânce
clătite cu îngheţată –
noapte de iarnă

i touched the ass
of my beautiful chief —
goodbye my job

Petru-Ioan Garda

am atins fundul
frumoasei mele şefe –
adio slujbă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu