vineri, 27 august 2010

Shiki Monthly Kukai, august 2010

Kigo: August moon

August moon –
one, two, three . . . yellow leaves fall
from the cherry-tree

Lună de august –
una, două, trei… frunze galbene cad
din cireş


Mioriţa

August moon -
between crickets and frogs
what should I listen first?

Luna de august –
între greieri şi broaşte
ce-ar trebui să ascult mai întâi?


Petru-Ioan Gârda
(0,0,3) = 3 pts

Lighting
the crickets' chorus -
August moon

Luminând
corul greierilor –
luna de august


Vasile Moldovan
(0,1,4) = 6 pts

Tema formei libere: mişcare

noise of frogs -
only lilies stop me
to move

zgomotul broaştelor –
numai crinii mă împiedică
să mă mişc

Alex Şerban

Summer afternoon -
moth flying
wake up the cat

După-amiază de vară –
molia zboară
trezeşte pisica


Petru Ioan Gârda

titmouse cavorting
from a branch to another branch -
summer supper

piţigoiul ţopăie
de pe-o creangă pe alta –
cină de vară


Mioriţa

Moving a horse,
then the bishop of white . . .
checkmate!

Mutând un cal,
apoi nebunul de alb…
şah-mat!


Vasile Moldovan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu