sâmbătă, 31 decembrie 2011

Sketchbook

A apărut ultimul număr al revistei
Sketchbook
(noiembrie-decembrie 2011).

La concursul Kukai, care a avut drept kigo
sintagma old calendar, au participat și 2
români, Cristina Ailoaei și Cezar F. Ciobîcă.
Cezar C. a ocupat locurile VI și XI,
iar Cristina A., cu 3 poeme, s-a clasat pe
locul X.

Cristina A.

old calendar -
among numbers
a spider

vechiul calendar-
printre numere
un păianjen

old calendar -
her wedding dress
eaten by moths

vechiul calendar-
rochia ei de mireasă
roasă de molii

old calendar -
the old woman cleaning
her glasses

vechiul calendar -
bătrâna-și curăță
ochelarii

Cezar C.

old calendar -
another 365 nights
without her

vechiul calendar -
alte 365 de nopți
fără ea

power break -
the whiteness under the old
wall calendar

pană de current -
albul de sub vechiul
calendar

http://poetrywriting.org/Sketchbook6-6NovDec2011/0_Contents_Sketchbook_6-6_NovDec_old_calendar_Kukai_Results.htm

La Haiku Thread, a cărui temă a fost
candle(s)/lumânare/lumânări,
sunt prezenți cu poeme
Maria Tirenescu și Cezar F. Ciobîcă

M.Tirenescu


Eve of Christmas—
a candle burning
at the window

Ajun de Crăciun -
o lumânare arde
la fereastră

Sunset -
the grandma’s glasses
at the candle

apus de soare -
ochelarii bunicii
la lumânare

After the requiem -
the grandpa’s photo
near the candle

după recviem -
poza bunicului
lângă lumânare

C.F. Ciobîcă

Christmas service -
newborn's scream
blows out a candle

slujbă de Crăciun -
țipătul bebelușului
stinge-o lumânare

power break -
reading her last letters
by candlelight

pană de curent -
la lumina lumânării
ultimele ei scrisori

candle on the sill -
a moth circles into
the Big Dipper

lumânare-n geam -
o molie se-nvârte prin
Carul Mare

http://poetrywriting.org/Sketchbook6-6NovDec2011/0_Contents_Sketchbook_6-6_NovDec_2011_candles_Results_Haiku_Thread_Results.htm

Un haiku al lui Cezar C.
e considerat de John Daleiden
drept cel mai bun poem din
Haiku Thread.

http://poetrywriting.org/Sketchbook6-6NovDec2011/Sketchbook_6-6_NovDec_2011_Choice_Haiku_John_Daleiden.htm

vineri, 30 decembrie 2011

tinywords

În ediția din 29 dec.
a revistei online
TINYWORDS
haiku & other small poems,
a fost selectat un poem
aparținând românului
Răzvan Pintea:


loneliness
the boat finding
its own way

singurătate
barca își găsește
propriul drum

http://tinyurl.com/ce5peoq

Asahi

În ediția din 30 dec.
a revistei online
Asahi Haikuist Network,
David McMurray
a selectat și poemele a 2 români.

Cristina-Monica Moldoveanu

growing old
in an ever-changing world--
New Year's clouds

îmbătrânind
într-o lume-n continuă schimbare -
nori de Anul Nou


Vasile Moldovan

ringing bells -
flocks of sheep return
montagnes

clopote sunând -
turme de oi întorcând
muntele

http://www.asahi.com/english/haiku/

marți, 27 decembrie 2011

Concurs de haiga din Germania

La un Concurs de Haiga din Germania, având tema Herbst (toamnă), Cezar Florin Ciobîcă a obţinut locul al treilea cu un haiku la fotografia lui Paul Alexandru (http://badorgood.com/foto)fallende Blätter...
sie färbte ihre Haare
kastanienbraun

În română, poemul este:

frunze căzând ...
şi-amintirea părului
ei castaniu


A participat și Ioana Dinescu care s-a clasat pe locul al XVII-lea.
Grafica îi aparţine d-nei Constanţa Erca, iar poemul Ioanei Dinescu.herbstliche Sonne -
die Teppichblumen suchen
die blassen Strahlen

în română:

soare de toamnă -
florile din covor caută
razele palide

Mai multe pe:
http://kukai2010.blogspot.com/


sâmbătă, 17 decembrie 2011

MainichiÎn
The Manichi Daily News,
ediția din 17.XII.2011,
la Haiku in English,
Daily Haiku Selection,
a apărut următorul poem
aparținând românului

Vasile Moldovan
:

Rays of moon
more and more brilliantly--
the first hoar-frost

Raze de lună
din ce în ce mai strălucite -
prima chiciură

http://mdn.mainichi.jp › Features


joi, 15 decembrie 2011

Din The Asahi Shimbun

When writing poems on the last day of the year, haikuists know there will soon be many firsts to write about: The first sunrise, first prayers, first calligraphy and first haiku. In Romania, Cristina-Monica Moldoveanu plans to stay awake all night. In Germany, Ralf Broker comes to realize that his days are numbered.

Stove fire light
on New Year's Eve--
shadows until dawn

Când scriu haiku despre ultima zi a anului, haiku-iştii ştiu că vor urma mai multe începuturi despre care să scrie: primul răsărit, primele rugăciuni, primele caligrafii şi primul haiku. În România Cristina-Monica Moldoveanu plănuieşte să stea trează toată noaptea.

de Anul Nou
lumina focului din sobă -
umbre până în zori


http://ajw.asahi.com/article/cool_japan/culture/AJ201112150001

marți, 13 decembrie 2011

„Spasm of Light”, antologia saitului Wonder Haiku Worlds

Photobucket
http://wonderhaikuworlds.com/spasms_of_light1

A apărut „Spasm of Light”, prima antologie a poemelor publicate pe saitul Wonder Haiku Worlds. Selecţia poemelor a fost făcută de Narayanan Ranghunathan şi Shyam Santhanam, iniţiatorii saitului.

În cele 248 pagini sunt cuprinşi aproximativ 50 de autori care au contribuit la Wonder Haiku Worlds între anii 2005 şi 2007. Cartea are 6 părţi: Haiku, Haibun, Tanka, Senryu, General Short Verse şi Cinquain.

Cartea se găseşte pe internet, preţul ei este de 18 dolari SUA sau 300 de rupii, pentru locuitorii Indiei.

Autorii români de haiku prezenţi în antologie sunt: Corneliu Traian Atanasiu, Magdalena Dale, Vasile Moldovan, Dana-Maria Onica, Maria Tirenescu şi Eduard Ţară.

Cu haibun sunt prezenţi: Corneliu Traian Atanasiu, Magdalena Dale şi Maria Tirenescu.

Cu tanka, sunt publicaţi: Jules Cohn Botea, Şerban Cordin, Magdalena Dale, Vasile Moldovan, Maria Tirenescu şi Eduard Ţară.

Cu senryu sunt prezenţi: Corneliu Traian Atanasiu, Jules Cohn Botea, Vasile Moldovan, Dana-Maria Onică şi Maria Tirenescu.

Având cont pe www.wonderhaikuworlds.com, puteti citi toată antologia.

Alte adrese utile, aci:

http://www.amazon.com/Spasms-Light-Wonder-Worlds-Anthology/dp/1453883223

http://wonderhaikuworlds.com/news/view/41

miercuri, 7 decembrie 2011

Haiku Reality
În ultimul nr. al revistei

Haiku Reality,
Robert D. Wilson (USA) și
Jasminka Nadaškić-Đorđević (Serbia)
au selectat cele mai bune haiku-uri
primite la redacție. Au contribuit 43
de autori din 15 țări cu 247 poeme.

Un poem de-al româncei Maria Tirenescu
a fost selectat și generos comentat de
R. Wilson la categoria
BEST OF ISSUE (Second Choice)


A swallow
breaking the river mirror –
the flies

O rândunică
spărgând oglinda apei –
musculiţe


lasta
razbija ogledalo reke—
muve


Tirenescu's haiku is an excellent example of activity- (koto, process) biased haiku that reminds me of Issa, the poet who was the poorest of the poor, and spending most of his time living in the forests and fields of Japan. Living in nature, Issa had an intimate relationship with a nature few understand today...

A swallow 3 syllables
breaking the river mirror – 7 syllables
the flies 2 syllables

A swallow: a living object
breaking: an action verb
the river mirror: an allegory referring to a thinly iced over river/a large living body of liquid air
the flies: several insects (living objects)

Although composed of several objects, haiku is not object- (mono, thing) biased. Tirenescu's poem is based upon the verb: "breaking."

Imagine the poet watching a swallow flying above a thinly iced over river, which looked like a mirror. On the watery mirror are several flies. It's a cold winter, the swallow's hungry, and dives down to catch a bite to eat. Mirrors are mirrors, they are projectors of reflections, and not always accurate in the areas of space and physics.

Instead of gulping a fly, he hits the iced over water. If you or I dove at the speed a swallow dives from the height it was hovering in, we'd either crack the ice and die of hypothermia, kill ourselves, or at least be dazed. I assume the bird, due to its small weight, felt much pain, was greatly dazed, and stumbled off the icy mirror (river) like a drunk.

The last line of Tirenescu's haiku provides the juxtaposition, "the flies." Nature is unpredictable and can be misunderstood, by animals and as well as humankind, most of whom kid themselves into believing they are not animals but guardians of nature. Tell that to the victims of the nuclear holocaust set off in Japan on March 11, 2011.

Maria Tirenescu's haiku is about an activity, a process that can be learned from. zoka, the creative, unpredictable, non-static, ever-changing, creative power of nature that Matsuo Basho told his disciples was essential for a haiku to succeed, should be observed, meditated upon, and allowed to teach. I appreciate her using a break (pause) --- after "mirror" at the end of line two, the dashes substituting for the Japanese cutting word . . . a style that generates ma (dreaming room). - Robert D. Wilson

...........................

Haiku-ul d-nei Tirenescu este un exemplu excelent de haiku ce trimite la activitate (koto/ proces), care îmi amintește de Issa, poetul care a fost cel mai sărac dintre cei săraci și care și-a petrecut majoritatea timpului său trăind în pădurile şi câmpurile din Japonia. Viețuind în natură, Issa a avut o relaţie intimă cu natura, prea puțin înțeleasă astăzi….

A swallow - 3 silabe
breaking the river mirror – 7 silabe
the flies -2 silabe

O rândunică : un obiect viu (animat)
spărgând: un verb de acțiune
oglinda râului : o alegorie referitoare la stratul de gheață/sau la un imens organism viu din aer lichid
the flies: câteva insecte/obiecte vii (animate)

Deşi compusă din mai multe substantive/obiecte, haiku-ul nu trimite neapărat la obiect (mono/ lucru). Poemul se centrează pe verbul "spărgând".

Imaginaţi-vă cum poetul urmărește o rândunică zburând deasupra unei râu înghețat care arată ca o oglindă. Pe oglinda apei sunt mai multe insecte în zbor. E o iarnă rece, rândunica e flămândă şi se scufundă pentru a prinde ceva de mâncare. Oglinzile sunt oglinzi, acestea proiectează reflecţii care nu oferă chiar întotdeauna imagini precise ale spaţiilor şi mișcărilor reflectate.

În loc să înghită o muscă, pasărea lovește gheața. Dacă tu sau eu, la viteza rândunicii, ne-am scufunda de la înălțimea la care ea plutește în aer, noi fie am fisura gheaţa imediat şi am muri de hipotermie, sinucigându-ne, fie am ameţi grozav. Se presupune că pasărea, datorită greutății ei mici, a simţit o durere mare, a fost foarte ameţită, şi s-a împleticit de tot pe oglinda de gheață, ca un om beat.

Ultimul rând al haiku-ului relevă juxtapunerea, "insectele". Natura este imprevizibilă şi poate fi înţeleasă greşit, de animale şi, la fel de bine, de oameni, cei mai mulți păcălindu-se crezând că ei nu sunt animale, ci gardieni ai naturii. Asta s-o spună victimelor holocaustului nuclear de pe 11 martie 201 din Japonia.

Haiku-ul Mariei T. lui este despre o activitate, un proces care poate fi învăţat din termenul zoka, non-staticul creativ, imprevizibil, în continuă schimbare, puterea creatoare a naturii, despre care Matsuo Basho a spus ucenicilor săi; pentru ca un haiku să reuşească, era esenţial să fie respectată natura, să se mediteze asupra ei şi să se înveţe de la ea.

Apreciez folosirea pauzei după "oglindă", la sfârşitul versului al doilea, linia de pauză înlocuind kireji-ul japonez. . . Un stil care generează ma (cameră a visării). - Robert D. Wilson

Au mai fost selectate şi poemele:

ion untaru, Romania (Rumunija)

liar!
says the fly kissing
the screen

lažov!
kaže muva ljubeći
ekran

mountain village . . .
the putrid scent of
a condor

planinsko selo...
miris truleži
kondora

tr. SV


Maria Tirenescu, Romania (Rumunija)

Rouă
pe acoperişul şopronului –
cântă un piţigoi

dewdrops
on the shelter roof
titmouse song

rosa
na krovu skloništa
peva senica

tr. SVhttp://haikureality.webs.com/haikuodab7.htm

luni, 5 decembrie 2011

A apărut nr. 28 al revistei de haiku PLOC

A apărut nr. 28 al revistei de haiku PLOC consacrată exerciţiilor stilistice. Organizatorul acestui nr. este Sam Cannarozzi.
Sam Cannarozzi pleacă de la un haiku al Cleliei Ifrim, apărut în revista Ko/Japon.

/chaque vague reprend
quelques grains de sables
du sablier cassé/

(Clelia Ifrim /Roumanie
Dans la revue KO/ Japon)

clepsidra spartă –
marea îşi ia înapoi
nisipul din ea

haïku retravaillé :

plage de sable blanc -
une centaine de milliers
de sabliers cassés

poemul haiku prelucrat:

plajă de nisip alb –
o sută de mii
de clepsidre sparte


/La branche - sèche
Le corbeau – au-dessus :
crépuscule – automne/

Creanga – uscată.
Corbul – deasupra:
seară, toamnă.

(Bashô)

( Traducere - Ion Acsan, Dan Constantinescu
Antologie de poezie clasică japoneză)


poemul haiku prelucrat:

arbre dénudé -
un corbeau sur la branche
veillant le couchant

copac desfrunzit –
corbul pe o ramură
veghind apusul

Virginia Popescu


MEGURO – printre poemele haiku selectate de Cercul Internaţional de Haiku /Meguro apare şi cel al lui Vasile Moldovan:

après la moisson
encore un chômeur –
l’épouvantail

după seceriş
încă un şomer –
sperietoarea

Vasile Moldovan


România în haiku

La revistă s-au primit două cărţi din partea Cleliei Ifrim: una a ei şi cealaltă a soţului, Dumitru D. Ifrim.
Volumul lui Dumitru D. Ifrim este trilingv : român/ /englez/ francez/ şi se intitulează „Broderii de Amurg”.

Traducerile aparţin autorului:

Cimp plin de mine -
un copil alearga
dupa fluturii sai

Champ plein de mines -
un enfant court aveuglément
après ses papillons


Intuneric
sub felinarul plesnit
un cosar

L’obscurité
sous le réverbère crevé
un ramoneurIn iarna aceasta
imi beau ceaiul
cu un om de zapada

Cet hiver
je bois mon thé
avec un bonhomme de neigeMiez de noapte -
poetul se sprijina
de stelele sale


Minuit -
le poète s’appuie
sur ses étoiles

(Dumitru D. Ifrim a murit in 2005)


Clelia Ifrim propune si cateva poeme haiku din volumul sau in engleza

My Loved Japan / Mon Japon Aimé.


papillon jaune
sur un tombeau numéroté -
je t’aime enfant inconnu

fluture galben
pe un mormant numerotat –
te iubesc copil necunoscut


un marchand - il trouve
dans les ruines de sa maison
un nid d’hirondelles

un negustor gaseste
in ruinile casei sale
un cuib de randunica


un bateau en papier plié
avec une enveloppe bleue
flotte sur les vagues

un vapor de hartie
cu un plic albastru
pluteste pe valuri


une rivière de larmes -
à qui appartient ce silence
après le tremblement de terre ?

un rau de lacrimi –
cui ii apartine aceasta tacere
dupa cutremur ?


(Traducerile in franceza apartin lui Sam Cannarozzi, cele in romana Virginiei Popescu)

Broderii de Amurg. Dumitru D. Ifrim (Lumina Lex, Bucuresti, 2000)
ISBN 973-588-283-3

My Loved Japan. Clelia Ifrim (Editura Universitara, Bucuresti, 2011)

ISBN 978-606-591-198-7

Sketchbook

Pe Sketchbook,
la autumn leaves kukai,
ediția septembrie/octombrie,
au participat și câțiva români.
Cel mai bine s-a clasat
Cristina-Monica Moldoveanu,
care, cu 6 puncte, a obținut locul V:

abandoned doll
covered in autumn leaves—
such blue eyes

papușă veche
într-un morman de frunze-
ce ochi albaştri

Alte rezultate:

Loc.IX/ 2 puncte
Cristina-Monica Moldoveanu

autumn leaves
pressing one another...
so softly

frunze de toamnă
apăsându-se una pe alta ...
aşa de încet

Loc.X/ 1punct
Gheorghe Postelnicu

leaving autumn leaves -
something about Adam
all above Eve

lăsând frunzele toamnei -
ceva despre Adam
totul despre Eva


Loc. XI/ 0 puncte
Alex Șerban

you and I -
only leaves of autumn
delay a kiss

tu şi eu -
doar frunzele toamnei
amână-un sărut

Cristina-Monica Moldoveanu

gold autumn leaves
caught in a spider web—
the new moon still hides

frunzele toamnei de aur
prinse-ntr-o pânză de păianjen -
luna nouă încă se-ascunde

Gheorghe Postelnicu

herbar and tags ready -
compile successful
press any... autumn leaves

gata-s ierbarul şi etichetele -
compilație reușită
presați orice ... frunze de toamnă


http://poetrywriting.org/Sketchbook6-5SepOct2011/0_Contents_Cover_Sketchbook_6-5_SepOct_2011_Cover_Emily_Romano.htm

duminică, 4 decembrie 2011

MainichiPe Mainichi Daily News,
ediția din 3 decembrie,
la
Daily Haiku Selection,
Isamu Hashimoto a selectat

un poem de-al lui
Cezar F. Ciobîcă:

leafless oak-
a squirrel crunches
the moon

stejar desfrunzit -
o veveriță
ronțăie luna

http://mdn.mainichi.jp › Features


sâmbătă, 3 decembrie 2011

Asahi

În Asahi Haikuist Network,
ediția din 2 decembrie,
David Mc Murray a selectat
1 poem aparținând lui
Vasile Moldovan și unul,
lui Cezar F. Ciobîcă

V.Moldovan

hot spring bath-
this steam is returning
to that cloud

baie fierbinte -
aburii aceștia se-ntorc
în norul acela

C. F. Ciobîcă

anniversary--
sharing a glass of wine
with my shadow

aniversare -
împart un pahar cu vin
cu umbra mea

http://www.asahi.com/english/haiku/

joi, 1 decembrie 2011

HIA Haiku Contest 2011

La a XIII-a ediție a concursului
internațional de haiku HIA,
doi români au obținut rezultate
remarcabile.

Vasile Moldovan e unul din
câștigători(Prize Winners),
iar Constantin Stroe
a obținut Honorable Mention:

V.Moldovan

Silence of shrine ―     
shadows of hands in prayer  
moving on the walls 
     
聖堂の静寂―
祈る手の影


Liniștea altarului -
umbrele mâinilor în rugăciune
se mișcă pe pereți

C. Stroe

End of vacation ―      
deep in the wet sand 

    
休暇の終わり
濡れた砂深く


Sfârșit de vacanță -
adânc în nisipul umed

FELICITĂRI !!!

Detalii pe
http://akitahaiku.wordpress.com/