vineri, 30 aprilie 2010

Rezultatele concursului Shiki Monthly Kukai - aprilie 2010

La secţiunea kigo au participat următorii români:

Oprica Pădeanu, (1, 2, 1) = 8 puncte

Dew head over heels -
the manuscript about flowers
read by the ants

rouă pe călcâie -
manuscrisul despre flori
citit de furnici

Adina Enăchescu, (1, 0, 4) = 7 puncte

just at our first kiss,
a curious butterfly
above us

chiar la primul nostru sărut
un fluture curios
deasupra noastră

Manuela Dragomirescu (1, 0, 4) = 7 puncte

between the rocks
sparkling for a moment
a baby lizard

printre pietre
strălucind pentru o clipă
un pui de şopârlă

Mioriţa

Molehills
on the field of trefoil -
the angry peasant

muşuroaie de cârtiţă
pe câmpul cu trifoi -
ţăranul furios

Radu Ignătescu

waked up early -
near the snow patch
amazed hedgehog

sculat devreme -
lângă peticul de nea
mirat ariciul

La secţiunea FREE FORMAT au participat:

Vasile Moldovan, (2, 1, 3) = 11 puncte

Broken hourglass -
the time bursting in
a thousand bits

clepsidră spartă -
timpul împrăştiat
într-o mie de bucăţi

Manuela Dragomirescu, (1, 0, 0) = 3 puncte

Oh, cherry blossom
time cannot make me forget
your fragrance

O, floare de cireş,
timpul nu mă poate face
să-ţi uit mireasma

Radu Ignătescu, (0, 1, 0) = 2 puncte

poplar's shadow
daily measuring the time -
the cocks, in the night

umbra plopului
măsoară zilnic timpul -
cocoşii, noaptea

Oana Posnaieş

idle summer time
steamy cast - mosaic floor
in Turkish bath

timp leneş de vară
mulându-se în abur - podea de mozaic
în baia turcească

Mioriţa

on the photo
a rugged face smiles...
is my mother?

din fotografie
o faţă aspră zâmbeşte...
e mama mea?
joi, 29 aprilie 2010

Nou triumf romanesc

Domnul Eduard Tara, cel mai pemiat poet de haiku roman, isi argumenteaza din nou statutul.

La concursul Japan - EU English Haiku Contest, poetul Eduard Tara a castigat marele premiul cu poemul:

unfolding a map
the cherry petals connect
Europe and Japan

In traducerea autorului, poemul suna astfel:

Desfacand harta -
petale de cires intre
noi si Japonia

FELICITARI!

vineri, 23 aprilie 2010

Poeţi români care s-au remarcat la concursul Haiku Now!

Am intrat pe saitul
http://www.thehaikufoundation.org/

şi am căutat rezultatele. Dacă vreţi să le citiţi, mergeţi la adresa: http://www.thehaikufoundation.org/contest/haiku-now-contest-2010/

Patricia Lidia a tradus ceea ce se găseşte acolo ( şi în format pdf) şi a postat aceste traduceri pe blogul ei: http://patricialidia.wordpress.com/haiku/concursul-haikunow/
Poemele trimise de români sunt aici în engleză şi română.

scarlet poppy field—
the black horse’s nostrils sense
the storm coming in

Dan Doman

lan stacojiu de maci –
nările calului negru simt
furtuna iminentă

Stone
Once a star

Eduard Ţară

Piatră
Cândva o steaMenţiuni la concursul HEXAPODE

Hexapod Haiku Challenge – honorable mention:

Bending the grass blade –
a ladybird returns
to the starting point

Curbând firul de iarbă –
o buburuză se întoarce
de unde a plecat

Eduard Ţară
Iaşi, România

Child in the meadow –
the whole universe
is a lady bird

Copil în iarbă –
tot univesul este
o buburuză

Tania Nicolescu
Tulcea, România

Am găsit aceste rezultate pe saitul Muzeului insectelor şi Universitatea din Raleigh, Carolina de Nord, S.U.A.

Mai multe rezultate, la adresa:

http://blog.insectmuseum.org/?tag=haiku

marți, 13 aprilie 2010

Kukai Franţa, martie 2010

Etapă cu participare redusă din cauza evenimentelor...

Virginia a avut rezultate frumoase cu două dintre haiku-urile trimise.

arbre dénudé –
veillant le couchant
un corbeau solitaire

de Virginia Popescu

copac desfrunzit –
veghind apusul
un corb solitar

Com.

1.
Pour la simplicité qui pour une fois n'est pas négative pour ce corbeau
trop souvent mal aimé.

Valérie

Pentru simplitatea care măcar o dată nu e negativă pentru acest corb adesea neiubit.

2.
Typique scène hivernale. J'imagine les rameaux sur le ciel orangé-rouge, cette impression de chaleur vite refoulée par la noirceur du bois mort. Longueur de L2 avec les allitérations en "ant" qui renforce la longueur du couchant d'hiver (végétatif et placardé sur le ciel). Et, ce corbeau si lourd implanté dans le décor, jaugeant le statique du couchant rendu plus présent encore, par cette ouverture que laisse entrevoir le 'aire', de solitaire. Du coup, l'envie me vient de situer le corbeau en pivot, et pourtant, la scène est simplement égale à elle-même... enfoncée dans l'hiver !

Claire.

Tipică scenă de iarnă. Îmi imaginez ramurile pe un cer roşu-portocaliu, acea impresie de căldură, refulată cu repeziciune de negrul lemnului uscat. Lungimea versului 2 cu aliteraţii în ”ant” întăreşte durata apusului de iarnă (vegetativ şi imprimat pe cer). Şi acest corb atât de greoi implantat în decor, măsurând caracterul static al apusului redat mult mai prezent de această deschidere pe care « aria » de singurătate o lasă să se întrevadă. Dintr-odată îmi vine chef să situez corbul ca element principal, şi totuşi, scena este egală cu ea însăşi.....implantată în iarnă.


le vent parmi les saules –
l'eau de la rivière
berceau pour les chatons

de Virginia Popescu

Com. Si la ligne 3 était « berce les chatons » j'aurais plus aimé. Rob

vântul prin sălcii –
apa de la malul râului
leagăn pentru mâţişori

Com. Dacă linia 3 era “leagănă mâţişorii”, mi-ar fi plăcut mai mult. Rob


Revista 575, numărul 1 din 2010, Echinox de primăvară

dans le vilage
sous les marronniers fleuris
l'ecole en ruine

Letiţia Iubu

în sat
sub castanii înfloriţi
şcoala în ruină


La dernière valse
dansée avec sa femme -
il neige sur la ville

Maria Tirenescu

Ultimul vals
dansat cu soţia lui –
ninge peste oraş

La mère porte l'enfant
au milieu du verger -
des pétales blancs

Maria Tirenescu

Mama duce copilul
în mijlocul livezii –
petale albe

Solstice d'hiver -
écoutant la rhapsodie
sur le vieux phonographe

Maria Tirenescu

Solstiţiu de iarnă –
ascultând rapsodia
la vechiul gramofon