duminică, 30 ianuarie 2011

Shiki Monthly Kukai/ Ianuarie 2011

La concursul lunii ianuarie, care a avut drept kigo
cuvintele dawn/ zori, răsărit (kigo section) şi loss/pierdere,
înfrângere (free format section), au participat şi câţiva poeţi din
România. Între paranteze sunt trecute locul și punctele
obținute de fiecare din compatrioții noștri:
http://www.haikuworld.org/kukai


A. Kigo Format Theme: DAWN

Cristina-Monica Moldoveanu (L8/10 pct)

matins -
the first dawn shadows
cast on the snow

utrenie -
primele umbre-ale zorilor

se răspândesc pe zăpadă

Petru-Ioan Gârda (L12/6 pct)

dawn...
perfect, the Earth is still
on the orbit!

zori –
perfect, Pământul e încă
pe orbită

Alex Șerban (L15/3 pts)

white rabbit -
at the beginning of the year
beside me at dawn

iepure alb –
la începutul anului
lângă mine-n zori

Manuela Dragomirescu (L16/2 pct)

dawn -
skylark's roll
releasing the day

zori –
trilul ciocârliei
eliberând ziua

Patricia Lidia

from throughout
the formless void -
beautiful dawn ...

de pretututindeni
vidul fără formă -
zori minunați

Radu Ignatescu

New Year
on a white horse -
in dawn it becomes grey

An Nou
pe un cal alb -
în zori devine gri

B. Free Format Theme: LOSS

Cristina-Monica Moldoveanu (L13/5 pct)

late autumn -
shadows separate
on forest ground

toamnă târzie –
umbrele se separă
pe solul pădurii

Radu Ignatescu (L17/1 pct)

hot tea in the street -
snowflakes melted
in many flavours

ceai fierbinte-n stradă -
fulgi de zăpadă topiți
în multe arome

Patricia Lidia

rising moon -
the sound of the water on the gravel
hides my thought

răsare luna –
sunetul apei de pe prundiș
mi-ascunde gândul

Petru-Ioan Gârda

Classifieds -
I lost a friend,
declare it null

secrete –
am pierdut un prieten,
îl declar nul

Manuela Dragomirescu

the Moon's cheek
over the Sun -
all upside down

obrazul Lunii
peste Soare –
totul cu susul în jos

joi, 27 ianuarie 2011

WILD GUIDE - 2011 NEW MEXICO WILDERNESS ALLIANCE

WILD GUIDE este un ghid turistic, care cuprinde in 160 de pagini valorile naturale si umane (arta) in toate anotimpurile. Fiecare zona turistica este sustinuta de un haiku adecvat. Coperta ghidului precum si un timbru sunt ilustrate cu un lup superb.
Ghidul contine 20 de haiku-uri ale unor poeti din intreaga lume. Printre ei sunt si trei romani: Victoria Fatu Nalatiu, Bea Hurmuz si Eduard Tara.

Poemele compatriotilor nostri, gratie carora se mai aud si lucruri frumoase despre noi:

Lupul flamand -
ingheata umbra
caprioarei

Hungry wolf -
freezes the deer's
shadow

Victoria Fatu Nalatiu


scarlatina -
tufa de zmeura
doar licare

scarlet fever -
the raspberry cane
just flickers

Bea Hurmuz


Falling leaf -
learning what it means
to be alone

Frunza-n cadere -
invatand ce inseamna
singuratatea

Eduard Tara

duminică, 23 ianuarie 2011

CKK #20, ian.2011

La primul Caribbean Kigo Kukai din 2011,
ajuns deja la a XX-a ediție, au participat și autori
din România. În ordinea punctelor obținute,
aceștia sunt:

Magdalena Dale (9p)

Leaf after leaf
falling to the ground…
the calendar

Foaie după foaie
căzând pe pământ -
calendarul

Cristina-Monica Moldoveanu (5p)

wardrobe door -
mothballs hang over
the old calendar

ușa garderobei –
granule de naftalină atârnă peste
vechiul calendar

Cezar-Florian Ciobîcă (4p)

only one date
circled in her calendar –
the 11th september

Doar o singură dată
încercuită-n calendarul ei -
11 septembrie

http://wwwcaribbeankigokukai.blogspot.com

sâmbătă, 22 ianuarie 2011

Din Asahi Haikuist Network, ediția din 7 ian. 2011

Pe site-ul Asahi Haikuist Network, putem citi haiku-ul lui Cezar-Florian Ciobîcă.
http://www.asahi.com/english/haiku/110107.html

În traducerea autorului, acest haiku e publicat şi aici.

End of the year--
blank page in my diary
a dead moth

Sfârșit de an -
pagină goală-n jurnal
și-o molie moartă

Din revista Haiku heute, ediția din ianuarie, 2011

Poemele lui Cezar-Florian Ciobîcă, în traducerea autorului:

Silvesternacht –
allein unterm Mistelzweig
mit ihrem Foto

Noaptea de Revelion -
singur cu fotografia ei
sub ramura de vâsc

Schaufenster –
das Licht des Schnees
unter Mannequins

Vitrină de magazin -
lumina ninsorii
printre manechine


http://www.haiku-heute.de/Aktuelle_Ausgabe/aktuelle_ausgabe.html

joi, 20 ianuarie 2011

De la Calico Cat International bilingual haiku contest

Results of the XII Calico Cat International bilingual haiku contest

La al XII-lea Concurs Internaţional Bilingv Calico Cat, premiul al treilea i-a fost acordat lui Eduard Ţară pentru haiku-ul inspirat de următorul desenWinter bird –
a twig conducting
the silence

Pasăre de iarnă –
o mlădiţă dirijând
liniştea / tăcerea

luni, 17 ianuarie 2011

Tanka din Magnapoets (nr. 7 /ianuarie 2011)

Tanka
Editate de Mike Montreuil

Letiţia Lucia Iubu

Soleil, chaleur, poussière
batteuse d’égrenage
les chariots avec foin…
Combine longtemps durait
l’été en enfance

Sun, heat, dust
threshing machines
hay wagons
how long it was
a childhood summer

Soare, căldură, praf
treierătoare
camioane cu fân ...
Ce mult dura
vara în copilărie

Le ciel-océan:
déborde des torents
et ténébres –
Le deluge de Noé
n’a pas été un conte

the ocean-sky:
overflows with torrents
and shadows
Noah’s flood
was not a fairy tale

Cerul-ocean:
debordând de torente
şi întuneric -
Potopul lui Noe
nu a fost o poveste

Paula Romanescu

les héros sous l’herbe
solennelles les croix nous rendent
les honneurs et nous
on passe toujours trop pressés
vers d’autres malentendus

whwre heroes are buried
solemn crosses bestow
honors and we
always pass in a hurry
towards other misunderstandings

eroii sub iarbă
facem cruci solemne
onoruri şi noi
trecem întotdeauna prea ocupaţi
spre alte conflicte

le petit pétale pale
s’évade de la corolle
d’un blanc impérial
comment lui dire la chute
n’est qu’un vol à l’envers?

the pale petal
escapes from the corolla
of an imperial white
how to tell him that falling
is nothing but flying upside down?

mica petală pală
scapă din corola
unui imperial alb
cum să-i spun că această cădere
nu este decât un zbor în sens invers?

Maria Tirenescu

Le grillon chante
parmi les brins d’herbe –
la lumière de lune
par-dessus de vieille haie
envahi de chèvreufeuille

The cricket singing
under the blade of grass.
Moonlight
over the old fence
invaded by honeysuckle.

Greierul cântă
sub firele de iarbă –
lumina lunii
peste gardul vechi
invadat de caprifoi

Les perce-neiges
ont fleuri encore une fois
dans mon jardin –
mais je suis toute seule
lisant près du poêle

Snowdrops
flowered once again
in my garden –
but I am still alone
reading close to the fireplace

Ghioceii
au înflorit din nou
în grădina mea –
dar eu sunt tot singură
citind lângă şemineu

Haiku din Magnapoets

Haiku
Edited by Damien Gabriels

Adina Enăchescu


Tombent sur l’asphalte
des marons résonnent
– chant de l’automne

Falling on asphalt
chestnuts resound
- autumn song

Căzând pe asfalt
castane zgomotoase
– cântec de toamnă


La Porte de Brancussi –
je cherche le baisser de l’automne
de l’année passée

Brancusi’s gate –
looking for the kiss
of last year’s autumn

Poarta lui Brâncuşi –
caut sărutul toamnei
din anul trecut
(traducere din franceză)

Poarta lui Brâncuşi
căutând sărutul
ultimei toamne
(traducere din engleză)

Tanka din Magnapoets nr. 7 /ianuarie 2011

Magdalena Dale

Autumn night
I and my solitude…
face to face
with a sheet of white paper
I write unsaid words to you

Noaptea de toamnă
şi singurătatea mea…
faţă în faţă
cu o foaie de hârtie
îţi scriu neştiute cuvinte

Chilly night air
at my shut window…
only an amber
keeps the warmth of the sun
as my soul keeps your memory

Aer îngheţat
la fereastra mea închisă…
doar un chihlimbar
păstrează căldura soarelui
aşa cum sufletul meu păstrează amintirile


Luminiţa Suse

speeding
under power lines
startles doves into tailspin
I just cannot leave
the past alone

porumbeii zboară în vrie
când accelerez
sub linii de înaltă tensiune
nu pot lăsa deloc
trecutul în pace

the brittle leaf
in my poetry book
torn in your palms
some things are better
left untouched

frunza uscată
din cartea mea de poezii
ruptă în palmele tale
de unele lucruri e bine
să nu ne atingem

Magnapoets nr. 7 / ianuarie 2011

Haiku

Barracks in the winter
at the gate on watch
two snowmen

Vasile Moldovan

Cazarmă iarna
lângă poarta cu ceas
doi oameni de zăpadă

Two embers
in the melting snow –
snowman’s eyes

Vasile Moldovan

Doi tăciuni arzând
în zăpada topită –
ochii omului de zăpadă

Leaf after leaf
fallen in the way…
my lost youth

Magdalena Dale

Frunză după frunză
cade pe drum…
tinereţea mea pierdută

duminică, 16 ianuarie 2011

GONG - Revue Francophone de Haiku Janvier-Mars 2011 No30

Après- midi du dimanche -
une femme solitaire
regarde par la fenêtre

Duminică după amiază -
o femeie singură
priveste pe fereastră

Letitzia Lucia IUBU [Roumanie]


Messe du soir –
la vieille fille endimanchée
rêve de mariage

Slujba de seară -
fata bătrână în haine de duminică
visează la măritiş

Dimanche –
deux commères médisent
au coin de la rue

Duminică -
două cumetre bârfesc
la colţul străzii

Virginia POPESCU [Roumanie]


Dimanche froid –
des traces de petites bottines
partout dans le parc

Duminică rece –
urme de ghetuţe
prin tot parcul

Maria TIRENESCU [Roumanie]

Din revista Ploc! Nr. 20

Maria Tirenescu
Cugir, département Alba (Roumanie)

 
Nuit à Moisei –
les pèlerins chantent
pour la Vierge

À Moisei, il y a un monastère voué à La Sainte Vierge

Noapte la Moisei -
pelerinii cântă
în cinstea Fecioarei

Jeunes cueillant
des plantes médicinales –
nuit de Sânziene

La fête de « Sânziene » se déroule lors de la Saint Jean-Baptiste

Tinere culegând
plante medicinale -
noapte de Sânziene

Silence du soir –
deux soeurs partagent
une nectarine

Liniştea serii -
două surori îşi împart
o nectarină

Soir sans nuages –
la fleur de rose de Chine
flétrissante

Seară fără nori -
floarea trandafirului de China
vestejindu-se

Planche d’oignon
envahi par le liseron des champs –
pluie sur le village

Stratul de ceapă
invadat de volbură -
plouă peste sat

Nuit tempétueuse –
long silence
entre deux éclairs

Noapte furtunoasă -
lungă tăcere
între două fulgere

Canicule –
un enfant pauvre regarde
des groseilles sur l'étal

Caniculă -
un copil sărman priveşte
coacăze pe tarabă
Virginia Popescu
Ploiesti, Prahova (Roumanie)


 
Repos en plein champ –
dans la cruche renversée
le chant du grillon

Odihnă pe câmp -
în ulciorul răsturnat
cântec de greier
  
Sécheresse d'été –
la queue d'un lézard
parmi les tournesols

Seceta verii -
coada unei şopârle
prin floarea soarelui
 
Vieille haie –
clochettes de liseron
accrochées aux épines

Gardul viu -
clopoţei de volbură
agăţaţi în spini
  
Messe du soir –
le parfum du jasmin
envahit l'autel

Slujba de seară -
parfumul de iasomie
umple altarul
  
Moisson terminée –
dans le ciel au repos
la faux de la lune

Grâul adunat
pe cer în repaus
secera lunii
 
Nuit sereine –
le vent berce la lune
sur des fleurs de tilleul

Noapte senină -
vântul leagănă luna
pe florile de tei

Crépuscule rose -
le vent parmi les fleurs d'églantier
tourbillon de pétales

Crepuscul roz -
vântul prin flori de măceş
vârtej de petale
 
 
 
 

luni, 10 ianuarie 2011

De pe Akita International Haiku Network

Poetul Hidenori Hiruta, organizatorul unui festival de Anul Nou în Japonia, a invitat câţiva poeţi să trimită haiku-uri. A publicat aceste haiku-uri pe blogul Akita International Haiku Network. Poemele românilor sunt scrise şi traduse cu ajutorul Cristinei-Monica Moldoveanu şi Patricia Lidia.

http://akitahaiku.wordpress.com/


Patricia Lidia

fairytales      
in front of the stove -    
childhood memories 
  
poveşti cu zâne,
la gura sobei, iarna -
copilărie

on a rabbit’s back      
hopping in New Year -    
new resolutions 

pe spatele unui iepure
ţopăind în noul an -
noi decizii
   
Adina Enăchescu 

New Year Day-
rich people and beggars,   
lights and shadows

Ziua Anului Nou -
oameni bogaţi şi cerşetori,
lumini şi umbre

New Year night-
clinking glassful of champagne 
under the fireworks

Noaptea Anului Nou -
ciocnind pahare cu şampanie
sub artificii

Vasile Moldovan

First dream of the year:
to melt I myself in your arms 
just like a snowflake

Primul vis din an:
să mă topesc în braţele tale
ca un fulg de nea

First shadows
on the way home-   
New Year full moon

Primele umbre
pe drumul spre casă –
lună plină de Anul Nou

Cristina-Monica Moldoveanu 

New Year’s snow -
last night’s cinders 
fill the fireplace

ninge de Anul Nou –
cenuşa de azi noapte
umple soba

day breaking -
another globe fell  
from the Christmas tree

zori de zi –
din bradul de Crăciun
a mai căzut un glob

Christmas alone -    
the old man wears shoes  
with new laces 

singur de Crăciun
bătrânul încalţă pantofi
cu şireturi noi

Maria Tirenescu

New Year concert –      
a boot without shoelace     
at the broken paling      

Concert de Anul Nou –
un bocanc fără şiret
pe gardul rupt

The brink of New Year –   
the woodpecker pecking     
an old cherry tree       

În prag de An Nou –
ciocănitoarea lovind
în bătrânul cireş

duminică, 9 ianuarie 2011

Sketchbook noiembrie/decembrie 2010

http://poetrywriting.org/Sketchbook5-6NovDec2010/0_Contents_Sketchbook_5-6_NovDec_first_snow_Haiku_Thread.htm

Participare românească bogată.


Young and old
at the window pane—
first snow

# 02. Vasile Moldovan, RO

Cu mic şi mare
la geamul ferestrei –
prima zăpadă


snow drift—
grandmother's shawl
stretched on my waist

# 05. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

zăpadă în vânt -
strâns pe talia mea
şalul bunicii


first snow
lays on flowers—
delicate lace

# 06. Alex Serban, RO

prima zăpadă
se aşează pe flori –
delicată dantelă


first snow—
traveler and shadow
lonesome on the mountain

# 08. Patricia Lidia, RO

Prima ninsoare -
călătorul și umbra
singuri pe munte

First snow-
your footsteps
to nowhere

# 21. Vasile Moldovan, RO

Prima zăpadă –
urmele paşilor tăi
spre nicăieri


Seeping up
the first snow-
teen-agers in love

# 25. Vasile Moldovan, RO

Scurgându-se
prima zăpadă –
tineri îndrăgostiţi


at midnight
light over the village—
first snow

# 36. Alex Serban, RO

în miez de noapte
luminând peste sat –
prima zăpadă


light traces
lead to grandfather's grave—
first snow

# 40. Alex Serban, RO

urme delicate
duc la mormântul bunicului –
prima zăpadă


first snow—
snow carpet and a leaf
as a pattern

# 44. Patricia Lidia, RO

Prima ninsoare -
covorul de nea și-o frunză
drept model

starless night—
the first snow falls
on a stork nest

# 45. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

noapte fără stele -
prima zăpadă cade
pe-un cuib de barză

first snow in the mountains—
the weary traveler
and his dog

# 49. Patricia Lidia, RO

Prima ninsoare-n munți –
călătorul obosit
și câinele său

crushed egg shells
under the dove's nest—
first snowfall

# 77. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

coji de ouă sparte
sub cuibul porumbiţei -
prima ninsoare


snowflakes melt—
mother whispers slowly
a fairy tale

# 135. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

fulgii se topesc -
mama şopteşte încet
o poveste cu zâne

first snow—
the scarecrows put on
new clothes

# 185. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
sperietoarea îmbracă
haine noi

first snow—
I count once again
my mother’s grey hairs

# 187. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
înc-o dată-i număr mamei
firele de păr alb

first snow—
suddenly she accepts
my proposal

# 189. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
brusc ea acceptă
cererea în căsătorie

the little begger
stops cadging—
snowflakes

# 191. Cezar-Florian Ciobîcă

micul cerșetor
se-oprește din cerșit -
prima ninsoare

first snow—
my mother stares at
his wedding dress

# 193. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
mama privind insistent
rochia de mireasă

first snow—
one more pall
for my pal

# 195. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
încă un giulgiu pentru
tovarășul meu

stealing for a moment
my heart-ache—
first snow

# 197. Cezar-Florian Ciobîcă

furându-mi pentru moment
durerea de inimă -
prima ninsoare

bed-ridden—
my old cat brings inside
some flakes

# 198. Cezar-Florian Ciobîcă

țintuit la pat –
pisica mi-aduce-n casă
câțiva fulgi


first snow—
my daughter licks
a few flakes

# 199. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
fata mea linge
câțiva fulgi

Plum trees loaded
with fresh snow—
deserted road in sunrise

# 201. Maria Tirenescu, RO

Pruni încărcaţi
cu zăpadă proaspătă –
drum pustiu în zori


Drying leaf
in the fresh snow—
sun among the clouds

# 203. Maria Tirenescu, RO

Frunza uscată
pe zăpada proaspătă –
soarele printe nori


Leaves falling
one by one from the branch—
the first snow

# 206. Maria Tirenescu, RO

Frunze căzând
din ram una câte una
prima zăpadă


the sheets on the line
look unwashed—
first snow

# 207. Cezar-Florian Ciobîcă

cearșafurile de pe sârmă
par nespălate -
prima ninsoare

Isolated snowflakes
come from the cloudless sky—
day on the wane

# 208. Maria Tirenescu, RO

Fulgi răzleţi vin
din cerul fără nori –
ziua în declin


Clouded sky—
the first snowflakes falling
to the last quince

# 210. Maria Tirenescu, RO

Cer fără nori –
primii fulgi de nea căzând
pe ultima gutuie


little by little
the scarecrow bows its back—
first snow

# 211. Cezar-Florian Ciobîcă

încet încet
sperietoarea și-apleacă spatele -
prima ninsoare

Daybreak snowfall—
the cat playing with
a dry leaf

# 212. Maria Tirenescu, RO

Ninsoare în zori –
motanul jucându-se
cu o frunză uscată

first snow—
turning the poet's statues
into phantoms

# 215. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
statuile poeților
devin fantome


Traducerile proprii: Cristina-Monica Moldoveanu, Cezar-Florian Ciobîcă şi Maria Tirenescu. Celelalte haiku-uri sunt traduse de Cezar-Florian Ciobîcă şi Maria Tirenescu.

sâmbătă, 8 ianuarie 2011

Români premiați în Japonia

La a XIV-a ediție a Mainichi Haiku Contest,
2010, 4 autori din România au fost răsplătiți cu
Honourable Mention:


Eduard Țara

Closer and closer -
a falling leaf
and its shadow

Din ce în ce mai aproape –
o frunză căzând
și umbra ei

Oana Aurora Boazu

idle summer time
steamy cast-mosaic floor
in Turkish bath

lene de vară –
pardoseala de mozaic aburită
în baia turcească

Dan Pomarjanschi

Duvet de peuplier en vol
monotone et insistant le chant
de la mendiante

Puf de plop în zbor -
monoton și insistent
cântecul cerșetorului

Constantin Frosin

Grand chantre de l’amour,
Pouchkine croise l’épée et meurt.
Drôle d’ode à la vie...

Dirijor al iubirii,
Pușkin încrucișează spada și moare -
Ciudată odă vieții

vineri, 7 ianuarie 2011

Prezente romanesti in Top 100 Europa

Pe un forum polonez de literatura a aparut un clasament al autorilor de haiku intitulat THE EUROPEAN TOP 100.
Printre numele insiruite acolo descoperim cu bucurie si mandrie si multe nume romanesti binecunoscute dealtfel noua.
Cititi si va bucurati:

THE EUROPEAN TOP 1 0 0
MOST CREATIVE HAIKU AUTHORS IN 2010

(Poets by Last Name )

Andrea d’Alessandro GERMANY
Michael Andrew IRELAND
Radostina Angelova BULGARIA
Francis Attard MALTA
Ferenc Bakoš HUNGARY
Magdalena Banaszkiewicz POLAND
John Barlow UK
Valeria Barouch SWITZERLAND
Wolfgang Beutke GERMANY
Claudia Brefeld GERMANY

Bouwe Brouwer NETHERLANDS
Ralf Bröker GERMANY
Helen Buckingham UK
Valeria Simonova-Cecon ITALY
Andrea Cecon ITALY
Cezar-Florin Čiobica ROMANIA
Ion Codrescu ROMANIA
Magdalena Dale ROMANIA
Florentina Loredana Dalian ROMANIA
Tatjana Debeljacki SERBIA

Andrzej Dembończyk POLAND
Nelly Dobrinova BULGARIA
Ljubomir Dragovič BOSNIA
Patrick Druart FRANCE
Andres Ehin ESTLAND
Zeljko Funda CROATIA
Damien Gabriels FRANCE
Łukasz Garczewski POLAND
Heike Gewi GERMANY
Anna Goluba POLAND

Pavel Gromov LITHUANIA
Martina Heinisch GERMANY
Vladislav Hristov BULGARIA
Marlen Hulst NETHERLANDS
Kevin Goldstein-Jackson UK
Ilse Jacobsen GERMANY
Zeljka Vučinič-Jambresič CROATIA
Jorgen Johansson SVERIGE
Lothar M. Kirsch GERMANY
Claire Knight UK

Krzysztof Kokot POLAND
Bernard Kopf AUSTRIA
Dubravko Korbus CROATIA
Marek Kozubek POLAND
Anatoly Kudriavitsky IRELAND
Natalia Kuznetsova RUSSIA
Marcus Larrson SVERIGE
Artur Lewandowski POLAND
Michael Lindenhofer AUSTRIA
Ramona Linke GERMANY

Mark Lonergan IRELAND
Martin Lucas UK
Bob Lucky SWITZERLAND
Rees Lynne FRANCE
Timjana Mahečič CROATIA
Tomislav Maretič CROATIA
Jacek Margolak POLAND
John McDonald SCOTLAND
Claudia Melchior GERMANY
Malvina Mileta CROATIA

Vasile Moldovan ROMANIA
Boris Nazansky CROATIA
Ecaterina Zazu Neagoe ROMANIA
Phillip D. Noble SCOTLAND
Robert Nowak POLAND
Terry O’Connor IRELAND
Mariusz Ogryzko POLAND
Oprica Padeanu ROMANIA
Matthew Paul UK
Amin Pędziwiater POLAND

Rudi Pfaller GERMANY
Marija Andjela Pogorillič CROATIA
Vera Primorač CROATIA
Dorota Pyra POLAND
Karol Rosiak POLAND
Djurdja Vukelič-Rozič CROATIA
Stjepan Rozič CROATIA
Szymon Rybiński POLAND
Geoff Sanderson UK
Slavko Sedlar SERBIA

Predrag Pešič-Šera SERBIA
Toni Piccini ITALY
David Serjeant UK
Lidia Sfaralia ROMANIA
Katrina Shepherd SCOTLAND
Grzegorz Sionkowski POLAND
Brendan Slater NETHERLANDS
Paul Smith UK
Drago Štambuk CROATIA
Helga Stania SWITZERLAND

Tatjana Stefanovič SERBIA
Heike Stehr GERMANY
Allan Summers UK
Lech Szeglowski POLAND
Eduard Tara ROMANIA
Dietmar Tauchner AUSTRIA
Petar Tchouhov BULGARIA
Maria Tiranescu ROMANIA
Maria Kowal-Tomczak POLAND
Sasa Važič SERBIA

Friebel Volker GERMANY
Diana Webb UK
Urszula Wielanowska POLAND
Angelika Wienert GERMANY
Gwilym Williams AUSTRIA
Ernest Wit POLAND
Rafał Zabratyński POLAND
Romano Zeraschi ITALY
Božena Zernec CROATIA
Mario Massimo Zontini ITALY

Revista Sketchbook, nov/dec 2010

În Sketchbook - ,,A Journal for Eastern & Western
Short Forms’’au apărut rezultatele Concursului Haiku Kukai,
ediţia November/December 2010, al cărui kigo a fost
winter clouds/nori de iarnă. Au participat 39 de haijini
din 18 țări (fiecare autor putea trimite maximum 3 poeme).
Poeţii români înscrişi în competiţie s-au clasat după cum urmează:

Cezar Ciobîcă - locul III, 10p

hospice window -
winter clouds deepen
into her eyes

fereastră de azil-
în ochii ei se adîncesc
norii de iarnă

Cristina-Monica Moldoveanu - locul VI, 6p

winter clouds -
a gray teardrop
on the clown's face

nori de iarnă -
pe fața clovnului
o lacrimă gri

Cezar Ciobîcă – locul VIII, 4p

winter clouds -
I look once again
through her letters

nori de iarnă –
răsfoind încă o dată
scrisorile ei

Cristina-Monica Moldoveanu - locul IX, 3p

broken street lamp -
a seagull dashes
through winter clouds

felinar spart –
un pescăruș țâșnind
prin nori de de iarnă


locul XI, 1p

Vasile Moldovan
columns of smoke
supporting the sky -
winter clouds

coloane de fum
sprijinind cerul -
nori de iarnă

Cristina-Monica Moldoveanu

winter clouds -
the wind blows over
bare magnolias

nori de iarnă -
vântul suflă deasupra
magnoliilor goale

Cezar Ciobîcă

winter clouds -
a shelterless and his dog
move closer

nori de iarnă –
un vagabond și câinele său
unul lângă altul


locul XII, o p

Patricia Lidia

winter clouds -
heavily over the river
promising snow

nori de iarnă –
abundentă deasupra râului
zăpada promițătoare

angels in the snow -
children look happy
winter clouds

îngeri în zăpadă –
copiii privesc fericiți
norii de iarnă

winter clouds -
sun breaking through
pulling away

nori de iarnă –
soarele-i împrăștie
trecând prin ei

Alex Șerban

winter clouds -
storms moved across
over in cascades

nori de iarnă –
furtuni deplasându-se
peste cascade