luni, 10 ianuarie 2011

De pe Akita International Haiku Network

Poetul Hidenori Hiruta, organizatorul unui festival de Anul Nou în Japonia, a invitat câţiva poeţi să trimită haiku-uri. A publicat aceste haiku-uri pe blogul Akita International Haiku Network. Poemele românilor sunt scrise şi traduse cu ajutorul Cristinei-Monica Moldoveanu şi Patricia Lidia.

http://akitahaiku.wordpress.com/


Patricia Lidia

fairytales      
in front of the stove -    
childhood memories 
  
poveşti cu zâne,
la gura sobei, iarna -
copilărie

on a rabbit’s back      
hopping in New Year -    
new resolutions 

pe spatele unui iepure
ţopăind în noul an -
noi decizii
   
Adina Enăchescu 

New Year Day-
rich people and beggars,   
lights and shadows

Ziua Anului Nou -
oameni bogaţi şi cerşetori,
lumini şi umbre

New Year night-
clinking glassful of champagne 
under the fireworks

Noaptea Anului Nou -
ciocnind pahare cu şampanie
sub artificii

Vasile Moldovan

First dream of the year:
to melt I myself in your arms 
just like a snowflake

Primul vis din an:
să mă topesc în braţele tale
ca un fulg de nea

First shadows
on the way home-   
New Year full moon

Primele umbre
pe drumul spre casă –
lună plină de Anul Nou

Cristina-Monica Moldoveanu 

New Year’s snow -
last night’s cinders 
fill the fireplace

ninge de Anul Nou –
cenuşa de azi noapte
umple soba

day breaking -
another globe fell  
from the Christmas tree

zori de zi –
din bradul de Crăciun
a mai căzut un glob

Christmas alone -    
the old man wears shoes  
with new laces 

singur de Crăciun
bătrânul încalţă pantofi
cu şireturi noi

Maria Tirenescu

New Year concert –      
a boot without shoelace     
at the broken paling      

Concert de Anul Nou –
un bocanc fără şiret
pe gardul rupt

The brink of New Year –   
the woodpecker pecking     
an old cherry tree       

În prag de An Nou –
ciocănitoarea lovind
în bătrânul cireş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu