duminică, 9 ianuarie 2011

Sketchbook noiembrie/decembrie 2010

http://poetrywriting.org/Sketchbook5-6NovDec2010/0_Contents_Sketchbook_5-6_NovDec_first_snow_Haiku_Thread.htm

Participare românească bogată.


Young and old
at the window pane—
first snow

# 02. Vasile Moldovan, RO

Cu mic şi mare
la geamul ferestrei –
prima zăpadă


snow drift—
grandmother's shawl
stretched on my waist

# 05. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

zăpadă în vânt -
strâns pe talia mea
şalul bunicii


first snow
lays on flowers—
delicate lace

# 06. Alex Serban, RO

prima zăpadă
se aşează pe flori –
delicată dantelă


first snow—
traveler and shadow
lonesome on the mountain

# 08. Patricia Lidia, RO

Prima ninsoare -
călătorul și umbra
singuri pe munte

First snow-
your footsteps
to nowhere

# 21. Vasile Moldovan, RO

Prima zăpadă –
urmele paşilor tăi
spre nicăieri


Seeping up
the first snow-
teen-agers in love

# 25. Vasile Moldovan, RO

Scurgându-se
prima zăpadă –
tineri îndrăgostiţi


at midnight
light over the village—
first snow

# 36. Alex Serban, RO

în miez de noapte
luminând peste sat –
prima zăpadă


light traces
lead to grandfather's grave—
first snow

# 40. Alex Serban, RO

urme delicate
duc la mormântul bunicului –
prima zăpadă


first snow—
snow carpet and a leaf
as a pattern

# 44. Patricia Lidia, RO

Prima ninsoare -
covorul de nea și-o frunză
drept model

starless night—
the first snow falls
on a stork nest

# 45. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

noapte fără stele -
prima zăpadă cade
pe-un cuib de barză

first snow in the mountains—
the weary traveler
and his dog

# 49. Patricia Lidia, RO

Prima ninsoare-n munți –
călătorul obosit
și câinele său

crushed egg shells
under the dove's nest—
first snowfall

# 77. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

coji de ouă sparte
sub cuibul porumbiţei -
prima ninsoare


snowflakes melt—
mother whispers slowly
a fairy tale

# 135. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

fulgii se topesc -
mama şopteşte încet
o poveste cu zâne

first snow—
the scarecrows put on
new clothes

# 185. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
sperietoarea îmbracă
haine noi

first snow—
I count once again
my mother’s grey hairs

# 187. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
înc-o dată-i număr mamei
firele de păr alb

first snow—
suddenly she accepts
my proposal

# 189. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
brusc ea acceptă
cererea în căsătorie

the little begger
stops cadging—
snowflakes

# 191. Cezar-Florian Ciobîcă

micul cerșetor
se-oprește din cerșit -
prima ninsoare

first snow—
my mother stares at
his wedding dress

# 193. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
mama privind insistent
rochia de mireasă

first snow—
one more pall
for my pal

# 195. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
încă un giulgiu pentru
tovarășul meu

stealing for a moment
my heart-ache—
first snow

# 197. Cezar-Florian Ciobîcă

furându-mi pentru moment
durerea de inimă -
prima ninsoare

bed-ridden—
my old cat brings inside
some flakes

# 198. Cezar-Florian Ciobîcă

țintuit la pat –
pisica mi-aduce-n casă
câțiva fulgi


first snow—
my daughter licks
a few flakes

# 199. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
fata mea linge
câțiva fulgi

Plum trees loaded
with fresh snow—
deserted road in sunrise

# 201. Maria Tirenescu, RO

Pruni încărcaţi
cu zăpadă proaspătă –
drum pustiu în zori


Drying leaf
in the fresh snow—
sun among the clouds

# 203. Maria Tirenescu, RO

Frunza uscată
pe zăpada proaspătă –
soarele printe nori


Leaves falling
one by one from the branch—
the first snow

# 206. Maria Tirenescu, RO

Frunze căzând
din ram una câte una
prima zăpadă


the sheets on the line
look unwashed—
first snow

# 207. Cezar-Florian Ciobîcă

cearșafurile de pe sârmă
par nespălate -
prima ninsoare

Isolated snowflakes
come from the cloudless sky—
day on the wane

# 208. Maria Tirenescu, RO

Fulgi răzleţi vin
din cerul fără nori –
ziua în declin


Clouded sky—
the first snowflakes falling
to the last quince

# 210. Maria Tirenescu, RO

Cer fără nori –
primii fulgi de nea căzând
pe ultima gutuie


little by little
the scarecrow bows its back—
first snow

# 211. Cezar-Florian Ciobîcă

încet încet
sperietoarea și-apleacă spatele -
prima ninsoare

Daybreak snowfall—
the cat playing with
a dry leaf

# 212. Maria Tirenescu, RO

Ninsoare în zori –
motanul jucându-se
cu o frunză uscată

first snow—
turning the poet's statues
into phantoms

# 215. Cezar-Florian Ciobîcă

prima ninsoare –
statuile poeților
devin fantome


Traducerile proprii: Cristina-Monica Moldoveanu, Cezar-Florian Ciobîcă şi Maria Tirenescu. Celelalte haiku-uri sunt traduse de Cezar-Florian Ciobîcă şi Maria Tirenescu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu