miercuri, 30 iunie 2010

Din revista Asahi Shimbun

Summer shower-
through the fresh of juicy green
I run barefoot

Ecaterina Neagoe (Bucharest, Romania)

Ploaie de vară –
prin proaspăt şi verde suculent
alerg desculţ


http://www.asahi.com/english/haiku/100604.html

A single owner
From the east to the west--
Green Emperor

Vasile Moldovan (Romania)

Un singur proprietar
De la est la vest –
Verde Împărat


http://www.asahi.com/english/haiku/100430.html

Good bye kite
The first day of school
already

Vasile Moldovan (Romania)

Adio pisicuţă.
Prima zi de şcoală
deja


http://www.asahi.com/english/haiku/100416.html

Cherry blossoms--
the orchard quiet broken
by the rain

Oprica Pădeanu (Romania)

Flori de cireş –
liniştea livezii ruptă
de ploaie

http://www.asahi.com/english/haiku/100402.html

Vasile Moldovan compares the pure white buds to lighthouses in Bucharest, Romania.

A beacon
in the flowers garden--
magnolia

Vasile Moldovan compară mugurii alb pur la faruri din Bucureşti, România.

Un far
în gradina înflorită –
magnolia


http://www.asahi.com/english/haiku/100319.html

Revista Haiku Reality

Revista Haiku Reality a publicat şi haiku-uri scrise de poeţi români. Link-ul paginii unde puteţi citi mai multe haiku-uri selecţionate este http://haikureality.webs.com/haikuodab4.htm

Magdalena Dale, Romania (Rumunija)
The last rose
covered with rime…
a raven’s shadow

Ultimul trandafir
acoperit cu brumă…
umbra unui corb

Poslednja ruža
pokrivena injem...
senka gavrana
traducere Saša Važić

Maria Tirenescu, Romania (Rumunija)
No cricket
in the moonless night –
only an old woman

Niciun greier
în noaptea fără lună –
numai bătrâna

Nema zrikavaca
u noći bez mesečine –
tek jedna starica
traducere Saša Važić

Ion Untaru, Romania (Rumunija)
deep drizzle
from the street pole,
drops of light

burniţă deasă
din capătul străzii,
picături de lumină

sipi kiša
sa uličnog stuba
kapljica svetlosti
traducere Saša Važić

sâmbătă, 26 iunie 2010

Revista Ploc! Numărul 16

De longtemps
les fleurs effeuillées –
les cerises mûres

De mult (timp)
flori desfrunzite –
cireşe coapte

Cerises rouges
boucles d’oreille –
les jeunes filles dans le verger

Cireşe roşii
cercei –
fete tinere în livadă

Après la moisson
une petite caille
appelle sa maman

După seceriş
o mică prepeliţă
îşi cheamă mama

Letitzia Lucia IUBU (Roumanie)

Kukai Franţa, mai 2010

Pe locul al doilea s-a situat Virginia Popescu, singura perticipantă din România, cu 7 puncte (3 voturi : 2-0-1) :

Souffle léger –
deux aigrettes de pissenlit
réunies en vol

Briză uşoară –
doi fulgi de păpădie
reunite în zbor


Com. : Aérien et gracieux ce haïku si visuel où l'on sent le souffle qui pousse les aigrettes qui les détache, qui les emporte. Le regard les suit, ensuite et nous les voyons bouger monter, s'unir pendant le vol...

Marlène

Com :
Aerian şi graţios acest haiku atât de visual în care se simte briza care suflă, desprinde fulgii şi îi duce pe sus. Privirea îi urmăreşte, apoi îi vedem şi noi urcând, unindu-se în
timpul zborului…


Locul al patrulea, cu 4 puncte şi 2 voturi (0-2-0) este tot al Virginiei Popescu, cu celelalte haiku-uri trimise:

Vitre cassée –
une toile d'araignée
bercée par le vent

Geam spart –
o pânză de păianjen
legănată de vânt

Com. : Belle opposition vitre/toile. beaucoup de calme se dégage de ce haïku.

Antoine.

Le contraste entre la vitre cassée qui insinue une certaine violence et la douceur de ce vent est tout à fait délicieux. Cette araignée maline a su en profiter et nous avec. Aprés la tempête, le calme...

Valérie

Com : Frumoasă opoziţie geam / pânză. Mult calm se degajă din acest haiku.

Valérie

Contrastul dintre geamul spart care sugerează o oarecare violenţă şi blândeţea acestui vânt este de-a dreptul deliciosă.Acest păianjen şiret a ştiut să profite şi noi împreună cu el.
După furtună, linişte.

Valérie

şi

Nuit de mai –
l'araignée et la lune
veillant à la fenêtre

Noapte de mai –
păianjenul şi luna
de veghe la geam

Com :

Comique par le parallèle exprimé entre l'araignée et la lune, la relation qui les unit...L'araignée a-t-elle pris dans le piège de sa toile , la planète morte ?

Marlène.

Dans ce statut quo, tout le silence d'une nuit pleine de promesses de mai, de fleurs, de verdure, surgissent. L'araignée s'est habillée de lune dans sa toile, la maison est à l'abri des intrus. L'araignée et la lune montent la garde et apportent une bénédiction nocturne... Un beau haiku de silence.

Claire

Com :

Comic prin paralela exprimată între păianjen şi lună, relaţie care-i uneşte... Păianjenul a prins oare în capcana plasei lui planeta cea moartă ?

Marlène

În acest statut quo, toată liniştea unei nopţi de mai apare brusc plină de promisiuni, de flori, de verdeaţă. Păianjenul s-a îmbrăcat cu raze de lună pe pânza lui, casa e la adăpost de intruşi. Păianjenul şi luna de pe pânza lui stau de pază şi aduc o binecuvântare nocturnă. Un frumos haiku plin de tăcere.

Claire

Îi mulţumesc Virginiei pentru traducerea comentariilor!

sâmbătă, 5 iunie 2010

A APĂRUT REVISTA DE HAIKU - PLOC nr. 15

Maria Tirenescu figurează cu două poeme :

Seule
sur la plage déserte –
la lune se lève

Singura
pe plaja pustie -
rasare luna

Pluie de Juillet –
les uns sous les parapluies
les autres dans la piscine

ploaie de iulie -
unii sub umbrele
altii in apa

miercuri, 2 iunie 2010

REZULTATELE DE LA SHIKI MONTHLY KUKAI MAI 2010

Felicitări domnului Vasile Moldovan şi celorlalţi participanţi !

Kigo entry

watching hour-
the crescent hangs
in the fish hook

Urmărind ora –
Craiul nou atârnă
de cârligul undiţei

Vasile Moldovan(3,2,4) = 17 pts


Clouds dance-
the moon safe from the waves
from the first trawl

Dansul norilor –
luna la adăpost de valuri
de primul năvod

Oprica Padeanu(0,1,0) = 2 pts


The carp and the trout
are swimming worryless-
the fisherman is a poet

Crapul şi păstrăvul
înoată fără grijă –
pescarul e poet

Dan Norea


Storm on the sea -
the fisherman leaves for home
by the empty net

Furtună pe mare –
pescarul pleacă acasă
cu plasa goală

Miorita


Free format entry


At dead of night
the crickets' chirp dies down -
peace and quiet

în adâncul nopţii
ţârâitul greierilor se potoleşte-
linişte şi pace

Vasile Moldovan(1,0,1) = 4 pts


The sky in water-
the mild sun
by the lotus flower

Cerul în apă –
soarele blând
lângă floarea de lotus

Dan Norea

In the garden -
my grandma listens
the bird's song

În grădină –
bunica mea ascultă
cântecul păsărilor

Miorita