vineri, 31 iulie 2009

AU APĂRUT REZULTATELE DE LA SHIKI PE LUNA IULIEPOEMELE CU KIGO


Twenty-First Place -- 1 point

mildew parchment -
ancient history buried
in a grave

Virginia Popescu

Locul 21 - 1p

pergament mucegăit -
vechea istorie îngropată
într-un mormânt

Deserted building -
on memories and the walls
climbs up the mildew

Ioan Marinescu-Pui

clădire părăsită -
pe amintiri şi pereţi
urcă mucegaiul

no points this time, sorry

feeding on mildew
a ladybug - a spider and a bird
come one after another

Daniela Bullas

Niciun punct de data asta, ne pare rău

hrănindu-se cu mucegai
o vaca Domnului - un păianjen şi o pasăre
vin în şir indian

the mold in the corner-
I'll put up for auction
the only picture I have

Nelu Garda

mucegaiul din colţ -
pun deoparte pentru licitaţie
singurul tablou pe care-l am

rainy evening -
the walls of grandpa's house
loaded by mildew

Miorita

seară ploioasă -
pereţii casei bunicului
plini de mucegaiFREE FORMAT


Eighteenth Place -- 5 pts

a boat rides on a river -
hitchhiking on my shoulder
a butterfly

Daniela Bullas
(0,0,5) = 5 pts


Locul 18 - 5p

o barcă urcă pe râu -
făcând autostopul pe umărul meu
un fluture

Twentieth Place -- 3 pts

shipwreck -
on the waves
only a bottle

Virginia Popescu
(0,0,3) = 3 pts

Locul 20 - 3p.

naufragiu -
pe valuri
doar o sticlă

Twenty-First Place -- 2 pts

ship leaving the harbour-
my heart in resonance
with the welter

Nelu Garda
(0,1,0) = 2 pts

vapor părăsind portul -
inima mea în rezonanţă
cu mulţimea

Twenty-Second Place -- 1 pt

serene summer dusk
a white moth flies in and out
of the bum boat

oana posnaies

amurg senin de vară -
o molie albă zboară înăuntru şi înafara
fundului bărcii

The boat is searching
for another religion
among the waves

Ioan Marinescu-Puiu

barca îşi caută
o altă religie
printre valuri

no points this time, sorry

misty daybreak -
on the port Mangalia
only a boat

Miorita

Niciun punct de data asta, ne pare rău

zori de zi ceţoşi -
în portul Mangalia
doar o barcă

Traducere - Virginia Popescujoi, 16 iulie 2009

A APĂRUT Nr. 7 AL REVISTEI DE HAIKU PLOCTrei nume de români apar în acest număr cu haikuuri şi senryuri :


Mihaela Băbuşanu Amalanci
Mircea Teculescu
Virginia Popescu


Question de KIGO
Par Chantal Peresan- Roudil

kigo suggéré

J'ouvre la fenêtre ~
Pendant la nuit
Un jasmin a fleuri


Problema kigo-ului
de Chantal Peresan-Roudil

Kigo sugerat

Deschid fereastra –
în timpul nopţii
o iasomie a înflorit

Mihaela Băbuşanu Amalanci


În articolul, « Problema kigo-ului », scris de Chantal Peresan-Roudil, aceasta se opreşte la un haiku al Mihaelei Băbuşanu Amalaci pe care-l comentează...

Le geste banal et quotidien d'ouvrir sa fenêtre, comme chaque matin, sans vraiment
prendre garde à ce que l'on peut voir, en se hâtant peut-être car il y a tant de choses à faire aujourd'hui. Mais ce matin, tout est changé : le printemps surgit face à la fenêtre dans le jasmin fleuri, que l'on ne remarquait pas avant, et qui a profité de la nuit pour fleurir, comme pour rendre la surprise plus forte encore ! J'aime à croire que Mihaela est, ce matin-là, restée un peu plus longtemps à sa fenêtre pour contempler la blancheur du jasmin et, qui sait, respirer son parfum en pensant au printemps, bien présent.

Gestul banal şi cotidian de a deschide fereastra, ca în fiecare dimineaţă, fără a lua aminte la ceea ce ai putea să vezi, grăbindu-te, poate, căci sunt atâtea lucruri de făcut azi...
Dar în această dimineaţă totul e schimbat : primăvara răsare deodată în faţa fereestrei prin iasomia înflorită, pe care nu o observai înainte şi care a profitat de noapte pentru a înflori, ca pentru a face surpriza şi mai puternică. Îmi place să cred că Mihaela a rămas, în dimineaţa aceea ceva mai mult timp la fereastră, ca să admire albul iasomiei şi, cine ştie, să-i aspire parfumul, cu gândul la primăvara prezentă acolo.


HAIKUS

Mihaela Băbuşanu Amalanci,
Bacău, région de Moldavie (Roumanie)

Des nuages noirs passent ~
haut dans le ciel
seulement l'alouette

trec nori negri -
sus pe cer
doar ciocârlia

Une rivière solitaire ~
seulement les pas du grand père
et un saule

râu singuratic –
doar pasul bunicului
şi o salcie

J'ouvre la fenêtre ~
Pendant la nuit
Un jasmin a fleuri

Deschid fereastra –
în timpul nopţii
o iasomie a înflorit

Souffle d'amour ~
Les aigrettes de pissenlit
Se dépêchent vers le ciel

Adiere de dragoste –
egretele de păpădie
se grăbesc spre cer

Le jour de renaissance ~
Dans le verger de griottiers
Le coucou chante de nouveau

ziua renaşterii –
în livada de vişini
cucul cântă din nou


Mircea Teculescu
Campina (à 100 km de Bucarest), région de Prahova (Roumanie)

le rideau ondoyant ~
dans l'étendue du verger
le coucou éclaircit sa voix

perdeaua unduindu-se –
pe întinderea livezii
cucul îşi drege galasul

de l'histoire ~
le bourdonnement d'abeille
à travers la ruche-ville

de poveste –
bâzâitul albinei
prin oraşul stup

rien qu'un manteau
l'étreinte verte ~
ma mère malade

doar o mantie
îmbrăţişarea verde –
mama bolnavă

le vent embrasse
le vif habit de fleurs ~
un vieux qui dort

vântul îmbrăţişează
haina vie a florilor
un bătrân care doarme


Virginia Popescu,
Ploiesti (proche de Bucarest), en Prahova (Roumanie)

printemps dans le parc –
tant de vert autour de moi
que j’en ai le vertige !

primăvară în parc -
atâta verde în jurul meu
că ameţesc!

soleil couvert de nuages –
la lumière se cache
dans les fleurs du pommier

soare acoperit de nori -
lumina se ascunde
în florile de măr

acacias fleuris –
une abeille
sur le nez de l'enfant

salcâmi înfloriţi
o albină
pe nasul copilului

bord de l’étang –
les roseaux font une révérence
au vent de mai

malul iazului -
trestiile fac o reverenţă
vântului de mai

brise de printemps –
pétales de myosotis
ou ailes de papillon ?

briză de primăvară -
petale de miozotis
sau aripi de fluture?


Senryûs

soleil printanier –
le chômeur
n’a plus froid aux yeux

soare primăvăratic
şomerul
e mai curajos

(Senryul acesta se bazează pe un joc de cuvinte : ne plus avoir froid aux yeux
înseamnă în franceză a fi curajos)

aujourd'hui même
l’épine m’accroche –
je dois cueillir la rose

chiar astăzi
spinul mă agaţă –
trebuie să culeg trandafirul

au printemps
le pommier plein de fleurs –
combien de vers en automne ?

primăvara
mărul plin de flori –
câţi viermi oare la toamnă ?

le chien a pissé
sur les pissenlits –
vagabond resté sans salade

câinele s-a uşurat
pe păpădii –
vagabondul a rămas fără salată

(Senriu bazat pe joc de cuvinte ; pisser = a face pipi,
pissenlit = păpădie, tradus mot-a-mot = a face pipi în pat)

voisin diplomate –
il laisse la chèvre de Jean goûter
à son chèvrefeuille

vecin diplomat –
lasă capra lui Ion să guste
din caprifoiul lui lui

(Senryu bazat pe jocul de cuvinte ; chèvre = capră şi chèvrefeuille = caprifoi, plantă agăţătoare, ornamentală )

Traducere de Virginia Popescu


marți, 14 iulie 2009

2009 Genkissu! Spirits Up!


2009 Genkissu! Spirits Up!

World Wide Hekinan Haiku Contest


Hekinan este un oraş japonez care organizează un concurs anual de haiku. Sînt oferite trei feluri de premii pentru haiku-urile în limba engleză, scrise obligatoriu în forma 5-7-5: GRAND-PRIX, A Special Prize, A Prize (ce înseamnă ele n-am descifrat, scrie cu caractere japoneze).

Anul acesta, printre cîştigătorii la categoria A Prize este şi Magdalena Dale cu poemul:

An albatross chick
lifting its wings to the sky -
first summer morning

pui de albatros
ridicandu-si aripile spre cer -
prima dimineatza de vara

(traducerea Virginia Popescu)
luni, 13 iulie 2009

SKETCHBOOK
În Sketchbook, o revistă dedicată formelor scurte din Est şi Vest, mai / iunie 2009 apar cinci haikuuri ale Mariei Tirenescu cu tema « Căsătoria » şi două ale Magdalenei Dale cu tema “Floarea soarelui”


lively wedding—
the bride without the shoe
and the thief smiling

# 75. Maria Tirenescu, RO

nuntă veselă –
mireasa fără pantof
şi hoţul zâmbind

he and she
are waiting for the silver wedding—
it is snowing

# 77. Maria Tirenescu, RO

el şi ea
aşteptând nunta de argint –
şi ninge


among the mountains
the wedding procession—
it is raining with sun

# 79. Maria Tirenescu, RO

printre munţi
alaiul de nuntă –
plouă cu soare

golden wedding—
the bridegroom and the bride
snowed from the years

nuntă de aur –
mirele şi mireasa
ninşi de ani

# 81. Maria Tirenescu, RO

bride’s coronet
from the wild flowers—
the barely wedding

# 83. Maria Tirenescu, RO

din flori de câmp
coroniţa miresei

nuntă pe criză


8th Place

On my way…
fields of sunflower
and heavy clouds

# 18. Magdalena Dale, RO

locul 8

În drumul meu
câmpuri cu floarea soarelui
şi nori grei

9th place

After the storm…
Van Gogh sunflower
lighting my room

# 36. Magdalena Dale, RO

locul 9

După furtună…
floare soarelui a lui Van Gogh
luminându-mi camera

Traducere - Virginia Popescu


luni, 6 iulie 2009

REVISTA AMBROSIAÎN REVISTA AMBROSIA APAR DOUĂ NUME ROMÂNEŞTI FOARTE CUNOSCUTE


VASILE MOLDOVAN ŞI MAGDALENA DALEIssue 3, Spring 2009
Nr. 3- primăvara 2009plowing rice fields,
behind the tractor
flocks of crows

Vasile Moldovan

arând câmpurile cu orez,
în urma tractorului
cârduri de ciori

cherry blossoms—
some blackbird nestlings
drunken with fragrances

Vasile Moldovan

flori de cireş
câţiva pui negri
îmbătaţi de miros

spring dust—
the dandelions’ seed
carried by the breeze

Vasile Moldovan

praf de primăvară
sămânţa de păpădie
purtată de briză


Issue 2, Winter 2009
Nr. 2, iarna 2009Quite alone
in the parental house—
snowdays

Vasile Moldovan

Complet singur
în casa părintească
zile cu ninsoare

Winter sun—-
some icicles dripping
from the eaves

Magdalena Dale

Soare de iarnă
câţiva ţurţuri picurând
de pe streşini

Winter evening—
the Black Sea lighted
by the snowfall

Vasile Moldovan

Seară de iarnă
Marea Neagră luminată
de căderea zăpezii

A cold spell—
the sparrows are chirping
to warm themselves

Vasile Moldovan

Răcirea vremii –
vrăbiile ciripesc
ca să se încălzească

Fresh blood
over the trace steps—
icy moon

Magdalena Dale

Sânge proaspăt –
deasupra urmelor de paşi
luna de gheaţă

Deep footprints
through the new snowbed—
a lone wolf

Vasile Moldovan

Urme adânci de paşi
prin stratul proaspăt de zăpadă
un lup singuratic

By the fireplace
a glimmering flame . . .
winter wind

Magdalena Dale

Lângă vatră
o flacără pâlpâitoare
vânt de iarnă

A tattered flag
at the mercy of the wind . . .
the last leaf

Vasile Moldovan

steag ferfeniţă -
la cheremul vîntului
ultima frunză


Issue 1, Autumn 2008
Nr. 1, toamna 2008noon silence—
the windmill is
resting too

Vasile Moldovan

tăcerea lunii
moara de vânt
se odihneşte şi ea


Issue 2, Winter 2008
Nr. 2, iarna 2008Bitter cold—
the mother’s mild face
by the icon lamp

Magdalena Dale

Frig aspru
figura blândă a mamei
la lumina candelei

Fierce blizzard
frozen flowers on the glass . . .
your hot breath

Magdalena Dale

Viscol puternic
flori de gheaţă pe geam…
respiraţia ta fierbinte

all the fireflies
die out suddenly . . .
New Year’s fireworks

Vasile Moldovan

Toate luminile
se sting dintr-odată….
artificii de Anul Nou

winter day—
all the rose thorns
wear white caps

Vasile Moldovan

Zi de iarnă –
toţi spinii trandafirilor
poartă căciuli albe

Traducere - Virginia Popescu