vineri, 31 iulie 2009

AU APĂRUT REZULTATELE DE LA SHIKI PE LUNA IULIE



POEMELE CU KIGO


Twenty-First Place -- 1 point

mildew parchment -
ancient history buried
in a grave

Virginia Popescu

Locul 21 - 1p

pergament mucegăit -
vechea istorie îngropată
într-un mormânt

Deserted building -
on memories and the walls
climbs up the mildew

Ioan Marinescu-Pui

clădire părăsită -
pe amintiri şi pereţi
urcă mucegaiul

no points this time, sorry

feeding on mildew
a ladybug - a spider and a bird
come one after another

Daniela Bullas

Niciun punct de data asta, ne pare rău

hrănindu-se cu mucegai
o vaca Domnului - un păianjen şi o pasăre
vin în şir indian

the mold in the corner-
I'll put up for auction
the only picture I have

Nelu Garda

mucegaiul din colţ -
pun deoparte pentru licitaţie
singurul tablou pe care-l am

rainy evening -
the walls of grandpa's house
loaded by mildew

Miorita

seară ploioasă -
pereţii casei bunicului
plini de mucegai



FREE FORMAT


Eighteenth Place -- 5 pts

a boat rides on a river -
hitchhiking on my shoulder
a butterfly

Daniela Bullas
(0,0,5) = 5 pts


Locul 18 - 5p

o barcă urcă pe râu -
făcând autostopul pe umărul meu
un fluture

Twentieth Place -- 3 pts

shipwreck -
on the waves
only a bottle

Virginia Popescu
(0,0,3) = 3 pts

Locul 20 - 3p.

naufragiu -
pe valuri
doar o sticlă

Twenty-First Place -- 2 pts

ship leaving the harbour-
my heart in resonance
with the welter

Nelu Garda
(0,1,0) = 2 pts

vapor părăsind portul -
inima mea în rezonanţă
cu mulţimea

Twenty-Second Place -- 1 pt

serene summer dusk
a white moth flies in and out
of the bum boat

oana posnaies

amurg senin de vară -
o molie albă zboară înăuntru şi înafara
fundului bărcii

The boat is searching
for another religion
among the waves

Ioan Marinescu-Puiu

barca îşi caută
o altă religie
printre valuri

no points this time, sorry

misty daybreak -
on the port Mangalia
only a boat

Miorita

Niciun punct de data asta, ne pare rău

zori de zi ceţoşi -
în portul Mangalia
doar o barcă

Traducere - Virginia Popescu



Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu