joi, 31 mai 2012

Haiga din Notes from the Geanburniţă duminica
aceeaşi doamnă gârbovită
trece pe lângă fereastra mea


(apărută în Notes from the Gean)

miercuri, 30 mai 2012

Kite International Kukai No. 2 May 2012


Third PLACE
Cezar F. Ciobîcă

in the bunker -
a little boy telling us
he had a kite
(1,1,2=7)

retrași în buncăr-
un băiețel ne spune
c-avea un zmeu

6th PLACE
Anișoara Iordache
 (1,0,1=4)

A frog overhead
the blossom acacias?
only a kite....

o broască deasupra
salcâmilor înfloriți?
numai un zmeu…

Cristina Ailoaei
(0,1,2=4)

after rain -
my kite flying through
every puddle

după aversă –
zmeul meu zboară prin
fiecare baltă

8th PLACE
Cezar F. Ciobîcă
(0,1,0=2)

Skype-
my son raises
his first kite

Skype –
Fiul meu înalță
Primul lui zmeu

9h PLACE

Anișoara Iordache
(0,0,1=1)

In the sand a kite -
sun rises gradually
from the sea...

un zmeu în nisip -
soarele se-nalță treptat
din mare

Fără puncte

Anișoara Iordache

Morning of May -
a flying fish
and a child with a kite

zori de mai –
un pește zburând și-un
copil c-un zmeu

***************
Poeme care n-au fost ierarhizate
fiindcă autorii lor  nu au votat:

Vasile Moldovan

Bustle in the school yard:
a kite just played havoc
among the pigeons

forfotă-n curtea școlii –
un zmeu tocmai a făcut ravagii
printre porumbei

Happy children -
the tail of their kite
dances in the sky

copii fericiți –
coada zmeului lor
dansând pe cer

Flying a kite,
the little Prince remebers that
he feels hungry

înălțând un zmeu,
micul Prinț își amintește
că-i este foame

Andronic Andra

Dusk -
my kite going
to bed

înserare -
zmeul meu merge
la culcaresâmbătă, 26 mai 2012

Shiki Monthly Kukai

La concursul lunii mai, 2012, la care
au participat 112 haijini la secțiunea
kigo și 105 la secțiunea free format,
scriitorii din România au obținut
următoarele rezultate:

A.Secțiunea kigo
(Rose/s - Trandafir/i))

Cezar F. Ciobica
(0,2,11) = 15 pts

Third place/Locul al III-lea:

roses ...
my grandmother tells me
about her first love

trandafiri...
bunica-mi povestește de
prima ei iubire

Virginia Popescu(0,1,4) = 6 pts

climbing roses  -
a hummingbird sucks the sun
in a dew drop

trandafiri agățători -
un colibri soarbe soarele
dintr-un strop de rouă

Petru-Ioan Garda(0,1,1) = 3 pts

buds in May  -
I’m opening again
"The Name of the Rose"

muguri în mai -
deschid din nou
"Numele trandafirului"

Alex Șerban

winning haiku contest -
for my teacher
a white rose

câștigând concursul de haiku -
pentru profesorul meu
un trandafir alb

Gh. Postelnicu

at polls
secret vote on "3ROSES" -
the old gardener's smile

la urne
vot secret pe "3trandafiri"-
zâmbetul bătrânului grădinar

B.Free Format Theme
(Morning Habits/Obiceiuri matinale)

Cezar F. Ciobica
(0,4,6) = 14 pts

morning tai chi -
trying to imitate
the crane dance


tai-chi matinal -
încercând să imit
dansul cocorului

Virginia Popescu(0,2,3) = 7 pts

morning coffee -
in the cigarette smoke
forgotten portraits

cafeaua din zori -
în fumul de țigară
portrete uitate

Gh. Postelnicu

early morning gym -
my chihuahua's turning around
to surprise me

gimnastică matinală -
al meuchihuahua se-nvârte
ca să mă surprindă

Petru-Ioan Garda

no more coffee -
I boil again
yesterday grounds

nici pic de cafea -
pul la fiert din nou
zațul de ieri

https://sites.google.com/site/shikikukaitemporaryarchives/home/may-2012-kukai

vineri, 25 mai 2012

Caribbean Kigo Kukai, mai 2012

http://wwwcaribbeankigokukai.blogspot.com/

Locul al doilea

at the window
buds on plum branches...
grandmother's smile
--Magdalena Dale (Votes: 241*** Points: 13)

la fereastră
muguri pe ramuri de prun...
zambetul bunicii

Alţi participanţi


ring a little bell -
visiting grandmother
on her birthday
--alex serban (Votes: *1**** Points: 02)
sună un clopoţel –
vizitând-o pe bunica
de ziua ei
*
blossomed chesnut trees -
hand in hand two damaged toys
grandma and grandpa
--STOPS (Votes: 1***** Points: 01 )
castani înfloriţi –
mână în mână două jucării stricate
bunica şi bunicul
*
Memories -
the grandmother talking
to the Virgin Mary.
--Dan Iulian (Votes: 111*** Points: 06)
Amintiri -
bunica povestind
despre Fecioara Maria
*
the sunset -
in my granny's chest
old letters
--Andronic Andra (Votes: 33**** Points: 09)
apus -
la pieptul bunicii mele
vechi scrisori
*
winter night -
my granny tells me about
Penelope's cloth
-- Ailoaei Cristina (Votes: 2***** Points: 02)
noapte de iarnă -
bunica mea îmi spune despre
pânza Penelopei
*
on dying bed -
my granny gives me
her wedding ring
--Cezar F. Ciobîca (Votes: 3*1*** Points: 06)
pe patul de moarte –
bunica mea îmi dă
inelul ei de nuntă

Din revista Sketchbook martie/aprilie, 2012

http://poetrywriting.org/Sketchbook7-2MarApr2012-41/0_Results_Sketchbook_7-2_MarApr_pond_life_Haiku_Thread_Results.htm

La tema pond life au trimis haiku-uri următorii:

Song of a swing—
In a drean I hear
Mother’s voice

# 15. Alex Serban, RO

Cântec de leagăn –
Într-un vis aud
Vocea mamei
*
Spring wind—
Trees are swinging
Without leaves

# 63. Alex Serban, RO

Vânt de primăvară –
Copacii se leagănă
Fără frunze
*
Memories—
I find a broken swing
In the attic

# 65. Alex Serban, RO

Amintiri-
Am găsit un leagăn rupt
În mansardă
*
the frogs listening to
the ripple of water—
new moon rise

# 274. Maria Tirenescu, RO

broaştele ascultă
clipocitul apei -
răsare luna nouă

*
the stork walks slowly—
a little frog jumps off
the leaf near her

# 276. Maria Tirenescu, RO

barza păşeşte rar –
o broscuţă sare
pe frunza de alături

*
a stork flies
above the pond—
the frogs hiding

# 278. Maria Tirenescu, RO

o barză zboară
deasupra bălţii -
broaştele se ascund

*
near the pond—
willow catkins caressing
a dead cat

# 280. Cezar F. Ciobîcă, RO

lângă iaz –
mâţişori de salcie mângâie
o pisică moartă
*
signs of rain—
an old man pushing his boat
to the dried pond

# 282. Cezar F. Ciobîcă, RO

semne de ploaie –
un bătrn îşi împinge barca
spre iazul secat

*
old pond—
teaching my grandchild
how to skip stones

# 284. Cezar F. Ciobîcă, RO

vechiul iaz –
învăţându-mi nepotul
cum să sară peste pietre

*
dried pond—
from nowhere the echo
of a splash

# 286. Cezar F. Ciobîcă, RO

iaz secat –
de nicăieri ecoul
unei împroşcări

*
kukai near the pond—
a dragonfly caught
in my thoughts

# 288. Cezar F. Ciobîcă, RO

kukai lângă iaz –
o libelulă prinsă
în gândurile mele

luni, 21 mai 2012

Sketchbook

La ultimul kukai al acestei reviste online(ediția martie/aprilie) , au participat și câțiva români:

Cezar F. Ciobîcă, locul 10, 5 puncte

breath of wind -
a rocking chair swings only
the poplar's shadow

o adiere –
în balansoar se leagănă
doar umbra plopului

Cezar F. Ciobîcă, locul 11, 4 puncte

house on the hill -
the moon squeaking in
the children's swing

casa de pe deal –
în scrânciobul copiilor
scârție luna

Magdalena Dale, locul 13, 2 puncte

in the garden
a swing full of snow
under empty nests

în grădină
un scrânciob plin de zăpadă
sub cuiburi goale

Alex Șerban, locul 14, 1 punct

memories -
I found in attic
a broken swing

amintiri –
am găsit în pod
un leagăn rupt

locul 15, 0 puncte:

Alex Șerban

Song of swing -
I hear that in a dream
Mother’s voice

cântec de leagăn-
ca prin vis aud
vocea mamei

spring wind -
trees are swinging 
without leaves

vânt de primăvară –
copacii se leagănă
fără frunze

Anișorara Iordache

rumor of war,
coils of smoke  -
on the swing, only a newspaper

zvon de război,
vălătuci de fum -
pe-un scrânciob doar un ziar

Cristian Mocanu

kids play on a swing
binoculars are brought for
the girl in a wheelchair

copii în leagăn
un binoclu pentru fata din
scaunul cu rotile

in the park
branches in full bloom
swings still empty

în parc
ramuri înflorite
se leagănă goale

Cezar F. Ciobîca

childhood house -
sitting on the old swing
with my first rag doll

casa natală -
mă pun în scrânciob cu prima
păpușă de cârpe

Magdalena Dale

fierce blizzard
a child still sleeps
in the swing
viscol cumplit


duminică, 20 mai 2012

REZULTATELE LA CONCURSUL HAIKOUEST

Au apărut rezultatele la concursul haikouest cu tema: Jocuri de copii – bucuriile copilăriei


Dintre cei 84 de participanţi cu 298 poeme haiku, s-au remarcat două românce : Virginia Popescu şi Letitzia Lucia Iubu.Second prix / premiul 2enfants sur la plage –

parmi les mouettes

un cerf-volant égarécopii pe plajă –

un zmeu rătăcit

printre pescăruşiVirginia Popescu (Roumanie)
Quatrième prix / premiul 4Un papillon blanc

sur une jacinthe bleue –

rires des enfantsun fluture alb

pe o zambilă albastră -

râsete de copiiLetitzia Lucia Iubu (Roumanie)sâmbătă, 19 mai 2012

« ENFANSILLAGES » – APARIŢIE EDITORIALĂ

La editura « Unicité » a apărut volumul colectiv de haiku « Enfansillages», « Urme lăsate de copii », sub direcţia lui Danièle Duteil şi Valérie Rivoallon. Volumul poartă subtitlul “Primăvara poeţilor 2012” şi este dedicat copilului, lumii copilăriei în general.

Antologia reuneşte un număr de 68 de autori din : Franţa, Belgia, Canada, Elveţia, România.
Printre nume celebre ca : Jean Antonini, Janick Belleau, Paul de Maricourt, Graziella Dupuy, Danièle Duteil, Valérie Rivoallon, Patrick Fétu, Vincent Hoarau, Lydia Padellec,Philippe Quinta, Patrick Somprou, Isabel Asunsolo, Brigitte Briate, Hélène Duc, Daniel Py, Marcel Peltier, etc., se numără şi trei autoare din România : Maria Tirenescu, Letitzia Iubu şi Virginia Popescu.midi dans le parc-

le grand-père et son petit-fils

ramassent des marronsamiază în parc –

bunicul şi nepotul

adună castanedans le ruisselet froid

se baignent deux canards –

le bébé ritîn pârâiaşul rece

se scaldă două raţe –

bebeluşul râdeMaria Tirenescupétales blancs –

l’enfant serre dans son poing

une bête à bon Dieupetale albe –

copilul strânge în pumn

o vaca Domnuluile ciel étoilé –

dans les mains des enfants

marrons chaudscerul înstelat –

în mâinile copiilor

castane caldeLetitzia Lucia Iububalançoires dans le parc –

deux enfants à contretemps

montent vers le cielleagăne în parc –

doi copii în contratimp

se-nalţă spre cerenfant à la fenêtre –

parmi les fleurs de glace

la barbe du Père Noëlcopilul la geam –

printre flori de gheaţă

barba moşuluiVirginia Popescuduminică, 13 mai 2012

O nouă publicare în Daily Haiga
păpuşa abandonată


acoperită de frunze -


ce ochi albaştri...

Cristina Monica Moldoveanu

(apărută în Daily Haiga, 3 mai 2012)
http://www.dailyhaiga.org/sâmbătă, 5 mai 2012

Din revista Ploc!, Nr 32

În numărul 32 al revistei Ploc¡, au fost publicate haiku-urile următoare:

automne au verger –
une branche de pommier
rompue par le vent

toamna în livadă –
o creangă de măr
ruptă de vânt
*
un dernier coing
s’attarde sur une branche –
la pluie froide

o ultimă gutuie
stăruie pe o creangă –
ploaie rece

*
un heure de travail –
un collier en marrons
au cou de la poupée

o oră de lucru –
la gâtul păpuşii
colier din castane

*
des marrons mûrs
dans les allées du parc –
un beau couchant

castane coapte
pe aleile parcului –
frumos asfinţit


Maria Tirenescu

şi

Ciel étoilé –
dans les mains des enfants
marrons chauds

Cer înstelat –
în mâinile copiilor
castane calde fierbinţi
*
Les noix cachées
sous un tas de feuilles -
croassement des corneilles

Nuci ascunse
sub un morman de frunze -
croncănit de ciori
*
La lune sous les nuages –
dans le nouvel agenda
de vieux rêves

Luna sub nori –
în noua agendă
vise vechi

Letiţia Lucia Iubu

http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/Ploc_revue_haiku_numero_32.html

marți, 1 mai 2012

International Kukai

La First International Kukai organizat
de scriitoarea de haiku Rita Odeh din
Nazareth, Israel, au participat 55 de haijini
cu 153 de poeme. Kigo-ul lunii aprilie a fost
sparrow/vrabie.
Doi români au ieșit pe locul al III-lea:

Magdalena Dale cu poemul:

a slice of bread
and so many sparrows...
spring twilight

o felie de pâine
și-atât de multe vrăbii...
amurg de primăvară

Votes:7
Points:5:1pt, 1:2pt, 0:3pt

&
Cezar F. Ciobică cu poemul

Harvest Day -
a beggar sharing his bread
with the sparrows

Ziua Recoltei -
un cerșetor își împarte pâinea
cu vrăbiile

Votes:7
Points---2:1pt, 1:2pt, 1:3pt