sâmbătă, 26 mai 2012

Shiki Monthly Kukai

La concursul lunii mai, 2012, la care
au participat 112 haijini la secțiunea
kigo și 105 la secțiunea free format,
scriitorii din România au obținut
următoarele rezultate:

A.Secțiunea kigo
(Rose/s - Trandafir/i))

Cezar F. Ciobica
(0,2,11) = 15 pts

Third place/Locul al III-lea:

roses ...
my grandmother tells me
about her first love

trandafiri...
bunica-mi povestește de
prima ei iubire

Virginia Popescu(0,1,4) = 6 pts

climbing roses  -
a hummingbird sucks the sun
in a dew drop

trandafiri agățători -
un colibri soarbe soarele
dintr-un strop de rouă

Petru-Ioan Garda(0,1,1) = 3 pts

buds in May  -
I’m opening again
"The Name of the Rose"

muguri în mai -
deschid din nou
"Numele trandafirului"

Alex Șerban

winning haiku contest -
for my teacher
a white rose

câștigând concursul de haiku -
pentru profesorul meu
un trandafir alb

Gh. Postelnicu

at polls
secret vote on "3ROSES" -
the old gardener's smile

la urne
vot secret pe "3trandafiri"-
zâmbetul bătrânului grădinar

B.Free Format Theme
(Morning Habits/Obiceiuri matinale)

Cezar F. Ciobica
(0,4,6) = 14 pts

morning tai chi -
trying to imitate
the crane dance


tai-chi matinal -
încercând să imit
dansul cocorului

Virginia Popescu(0,2,3) = 7 pts

morning coffee -
in the cigarette smoke
forgotten portraits

cafeaua din zori -
în fumul de țigară
portrete uitate

Gh. Postelnicu

early morning gym -
my chihuahua's turning around
to surprise me

gimnastică matinală -
al meuchihuahua se-nvârte
ca să mă surprindă

Petru-Ioan Garda

no more coffee -
I boil again
yesterday grounds

nici pic de cafea -
pul la fiert din nou
zațul de ieri

https://sites.google.com/site/shikikukaitemporaryarchives/home/may-2012-kukai

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu