vineri, 30 noiembrie 2012

The Shiki Monthly Kukai


November 2012 Results

A.
Kigo Theme:
MIST/ceață

Virginia Popescu

(0,1,2) = 4 pts

parting –
in her eyes
misty full moon

despărțire -
în ochii ei
luna plină-n ceață
 
Gh. Postelnicu

 (0,1,0) = 2 pts

unfolding the map -
me and countryside donkey
not lost in the mist

despăturind harta -
nepierdut în ceață
eu și măgarul

Vasile Moldovan
(0,0,2) = 2 pts


starting point-
the cry of white cranes
wrapt in the mist

punct de plecare -
strigătul cocorilor albi
înfășurat în ceață


Cezar F. Ciobîcă

(0,0,2) = 2 pts


funeral -
mist dripping from
the priest speech

înmormântare -
din predica popii
picură ceața

Miorița
1pt.

misty morning –
a black bird crying
between hills

dimineață cețoasă -
o mierlă plânge
între dealuri

Oprica Padeanu
0 pt.

writing haiku
just on the life line
cranes in the mist

scriind  haiku
doar pe linia vieții
cocori în ceață

Ailoaei Cristina

mist-
not even a peak
in distance

ceață -
nici măcar un pisc
în depărtareB.
Free Format Theme:

NIGHT SOUNDS
(sunete nocturne)

Cezar F. Ciobîcă
(0,2,6) = 10 pts


  silent night -
woodworms eating
the saint's legs


noapte liniştită -
carii rozând
picioarele sfîntului

Virginia Popescu
(0,0,2) = 2 pts

sleeping village –
a barking dog
breaks silence

sat adormit -
lătratul unui câine
rupe tăcerea

Vasile Moldovan
1 pt.

dreamland-
listening to the echo
of night sounds

lumea viselor -
ascult ecoul
sunetelor nopții

Miorița
1pt.

eight o’clock –
the cricket’s song resounds
from a pillar-box

ora opt –
cântecul greierului răsună
din cutia poștală

Gh. Postelnicu


calling their names
over and over again -
autumn night bird-lovers

strigând numele lor

tot întruna și întruna -
iubitorii de păsăriluni, 19 noiembrie 2012

The 17th Kusamakura Haiku Competition, Japan, 2012Eduard Ţară a fost anunţat că a cîştigat un loc III cu poemul:

Still undecided
to become silence –
the last cicada

Nehotărâtă
să devină linişte –
ultima cicadă

Dar rezultatele nu au fost încă afişate pe site-ul oficial.

Al 14-lea concurs internaţional Apokalipsa din Slovenia

Două menţiuni:

all night long,
the ears of the stone statue
fill with crickets  
            
vso dolgo noč
ušesa kamnitega kipa
polna čričkov
Vasile Moldovan

Tako tiho
po šampanjcu –
najina kozarca
So silent
after champagne –
our glasses

Aşa tăcute
după şampanie –
paharele noastre
Eduard Ţară 
Alte cîteva poeme au fost publicate în revista Apokalipsa:
 
An olive branch
Just on the borderline
I wonder whose it is
oljčna vejica
prav tam na meji 
ugibam čigava 
 
autumn twilight –
only a chrysanthemum
lights the garden
jesenski mrak
samo krizantema
osvetljuje vrt

Vasile Moldovan
 
Wine knocks in the window –
Between us the shadow of
A white butterfly
trta trka na okno 
med nama senca
belinčka 
Oprica Pădeanu
Gorski ovčjak –
z vsako zgodbo bližje
prednikom

Stână de munte-
cu fiece poveste mai aproape
de strămoşi

sâmbătă, 10 noiembrie 2012

Din Улитка Nr. 7, octombrie 2012
Revista Улитка a publicat în numărul 7, din luna octombrie a acestui an
două haiku-uri ale Mariei Tirenescu:
Попиваю липовый чай
слушая сверчков –
лунный свет

Sorb ceai de tei
ascultând greierii –
lumina lunii

***

аромат цветов
дeтcкая  кoлыбeль
cвиcaeт c веткий  липы

aroma florilor
leagăn de copil
atârnă pe-un ram de tei
Revista poate fi citită şi aici: http://www.calameo.com/books/00129475178f7aa20b069


sâmbătă, 3 noiembrie 2012

Asahi Haikuist Network


În ediția din 2 .XI.2012,
este prezent și românul
V.Moldovan cu  poemul

reading poems,
the wind helps me returning
leaf after leaf


citind poezii,
vântul m-ajută să-ntorc
foaie după foaie


http://www.asahi.com/english/haiku/

vineri, 2 noiembrie 2012

7th International Kukai-oct. 2012

La a VII-a ediție, a cărei temă a fost
white, au participat și doi români:

Dan Iulian: Bucharest, Romania
0 , 0, 1 = 1 /// 15th Place Tie

frozen white
the penguin shadow
retreats back in pouch

alb înghețat
umbra pinguinului
revine-n pungă

Magdalena Dale: Bucharest, Romania
 0 , 0 , 1= 1 /// 15th Place Tie

dark rain clouds…
some fallen white petals
on the earth

nori negri de ploaie...
câteva petale albe
căzute pe pământ

http://rita-odeh.blogspot.co.il/2012/10/winners-list-white-international-7th.html

Detalii despre concurs:

http://concursuriinternationale.blogspot.ro/p/concursuri-kukai.html

http://concursuriinternationale.blogspot.ro/2012/04/international-kukai-organized-by-rita.html

http://rita-odeh.blogspot.co.il/2012/09/invitation-7th-international-kukai.html

The 7th International Tanka Festival Competition, 2012589 poeme primite, jurizate de  Jane Reichhold (U. S. A.), Beverley George (Australia), Yasuhiro Kawamura (Japan) şi Aya Yuhki (Japan).

Au fost acordate diplome oferite de diverse instituţii şi organizaţii, precum şi de membrii juriului şi, de asemenea, menţionaţi în două liste autorii cu poeme considerate de juriu ca excelente (menţionîndu-se şi poemele) şi bune (numai numele autorilor).

  Eduard Ţară a obţinut
Certificate of Merit by Kadokawa Gakugei Shuppan Publishing Co. Ltd.
cu poemul:

         Just a shooting star
disappears into nowhere
at our old window
alone in this night in which
we could have talked about light
 
Stea căzătoare
dispărând fără urmă
în vechea fereastră –
singur în noaptea-n care
am fi vorbit despre lumină

comentat astfel de  Jane Reichhold:

Am ales un poem din ceea ce am bănuit a fi o secvenţă de tanka a unui autor. Acest poet cu poeme de calitate şi surprinzătoare răsuciri în ultimul vers, înfrînge orice aversiune aş fi avut pentru o tanka de 31 de silabe şi chiar pentru majuscula de la început (pe care n-aş fi dorit-o acolo). Acestui poet ar merita să i se publice o carte de poeme de către un autor competent.

Oprica Pădeanu 
este menţionată în lista poemelor excelente cu poemul: 

Full moon
thoughts are gathering around
like they were cold
or afraid of something
that can’t be said

Lună plină
Se-adună gândurile...
parcă le-ar fi frig
sau frică de ceva
ce nu se lasă spus
 
şi, de asemenea, cu o menţionare în lista Bune.

Încă o autoare de origine română care locuieşte în Canada
Luminita Suse
este prezentă cu un poem în lista Excelente:
 
endless wait
at the traffic light
the cold wind
reaches home
sooner than I do
 
ce mult durează
aşteptarea la semafor
vântul rece
ajunge acasă
înaintea mea