joi, 22 martie 2012

Din revista Sketchbook ianuarie/februarie 2012

Tema pentru numărul ianuarie / februarie 2012 a fost "precious stones" (pietre preţioase).
http://poetrywriting.org/Sketchbook7-1JanFeb2012/0_Results_Sketchbook_7-1_JanFeb_2012_precious_stones_Haiku_Thread_Results.htm


no diamonds —
broken quarz watch thrown in snow
by the naughty kid

# 14. Gheorghe Postelnicu Stops, RO
niciun diamant –
ceas cu cuarţ spart aruncat în zăpadă
de copilul obraznic

shephard's starry night —
Milky Way - huge flock of sheep
wearing diamonds

# 68. Gheorghe Postelnicu Stops, RO
noaptea înstelată a ciobanului -
Calea Lactee - enormă turmă de oi
poartă diamante

crystal glasses
just the weight
of a bluebell

#160. Cristina-Monica Moldoveanu, RO
ochelari de cristal
doar greutatea
unei zambile

the only ring
I chose for myself —
amethyst birthstone

# 162. Cristina-Monica Moldoveanu, RO
numai un inel
am ales pentru mine –
piatra de ametist

Pandora's box —
one pearl
at the bottom

# 164. Cristina-Monica Moldoveanu, RO
Cutia Pandorei,
în fundul ei

o perla

grandma's jewels
on the grand-children’s hand —
the masquerade

# 194. Maria Tirenescu, RO
bijuteriile bunicii
pe mâinile nepoţilor –
bal mascat

secret of winter —
the topaz necklace
without a stone

# 196. Maria Tirenescu, RO
secret de iarnă –
colierul cu topaze
fără o piatră

he gives her
an opal ring —
Valentine's Day

# 198. Maria Tirenescu, RO
el îi dă ei
un inel de opal –
Ziua Îndrăgostiţilor

a pearl
at the bride's neck —
the moonlight

# 200. Maria Tirenescu, RO
o perlă
la gâtul miresei –
lumina lunii

marți, 13 martie 2012

Rezultatele de la Shiki Monthly Kukai, februarie 2012

Kigo Format: Lingering cold

lingering cold –
how beautiful a story sounds
at the fireside!

Patricia Lidia
(0,0,6) = 6 pts
frig de durată -
ce frumos sună o poveste
la gura sobei!

lingering cold —
calling all night long
on hot line

Cezar F. Ciobîcã
(0,1,0) = 2 pts
frig de durată -
sunând toată noaptea
pe linia fierbinte

Persistent cold —
I'm putting on the fire even
the memories

Petru-Ioan Garda
(0,0,2) = 2 pts
Frig persistent -
mă pun pe foc chiar
amintirile

Warm Planet's shadow —
lingering cold there
paradox over there

GHEORGHE POSTELNICU STOPS 1p


lingering cold:
the inexpressible
windowed

oana aurora boazu 1p
frig persistent:
inexprimabilul
ferestruit


Free Format Theme: Night light


night flight-
this side of the wing
a faint band of light

oana aurora boazu
(0,0,3) = 3 pts
zbor de noapte -
această parte a aripii
o bandă de lumină


shooting star —
in a black & white picture
Marilyn still laughing

Cezar F. Ciobîcã 1p
stele căzătoare -
într-o imagine alb-negru
Marilyn încă râde

a beautiful dream—
boreal aurora
at the North Pole

Alex Serban
un vis foarte frumos -
aurora boreală
de la Polul Nord


dreamlike Nights' Lights —
atmospheric chemistry
doubles the rainbow

GHEORGHE POSTELNICU STOPS


shooting stars —
baby cries to buy
fireworks

Petru-Ioan Garda
stele căzătoare -
copilul plânge să-i cumpere
focuri de artificii

luni, 12 martie 2012

La un an de la cutremurul devastator din Japonia

Pe blogul realizat de Gabi Greve sunt publicate creaţii ale unor poeţi români. Am găsit linkul pe Facebook.

http://japan-afterthebigearthquake.blogspot.com/2012/03/poetry-for-march-11.html


one year-
the waves are now
so calm

un an-
valurile sunt acum
atat de calme

Alex Serban, Romania

March 11th -
one turn around the Sun
for this wounded Earth

11 martie -
un ocol în jurul Soarelui
pentru acest Pământ rănit


Cristina-Monica Moldoveanu

dangerous clouds -
a little girl embraces
her doll

nori periculoşi -
o fetiţă îşi îmbrăţişează
păpuşa


Radioactiv rain -
after sixty six years
Fukushima

Ploaie radioactivă -
după şaizeci şi şase de ani
Fukushima


The day of mourning -
the children put on the water
paper boats

Zi de doliu -
copiii pun pe apă
bărci de hârtie

The cranes come back
sakura is blooming
the hope arises

Cocorii vin înapoi
sakura este înflorită
speranţa apare

Sent letters:
Dear Japon
we love you

Scrisori trimise:
Dragă Japonie
te iubim

Over the ruins
blossoms of cherry trees
rest in silence

Peste ruine
flori de cireşi
restul în tăcere

On the pond's mirror
again lotus flowers
in the depth blood and mud

Pe oglinda iazului
din nou flori de lotus
în adânc sânge şi noroi

The crushed bodies,
lotus flowers, ruins -
tragic ikebana

Corpuri zdrobite,
flori de lotus, ruine -
tragică Ikebana

On the roof
a white flag -
the seagulls caling

Pe acoperiş
un steag alb -
pescăruşii strigând

Letitzia Iubu

offshore wind -
white as Fuji’s snow
the waves’ foam

vânt din larg -
albe ca zăpada lui Fuji
valuri de spumă


neither sky nor earth –
spring under
devastating waters

nici cerul, nici pământul -
primăvara sub
apele devastatoare

Virginia PopescuFukushima
one ear after –
snowdrops, but red


Fukushima
un an mai târziu –
ghiocel, dar roşu

Ioana Dinescu şi Constanţa Erca

sâmbătă, 10 martie 2012

Din Japonia

Profesorul Hidenori Hiruta a postat pe blogul Akita International Haiku Network o serie de foto-haiku-uri primite de la Patricia Lidia în data de 6 martie. Am ales câteva pentru a vă incita să citiţi şi restul articolului.vineri, 9 martie 2012

Din revista Asahi Shimbun

În ediţia din 2 martie 2012 este selectat un haiku al poetului român Vasile Moldovan:

The old love--
he sleeps quite alone
in her bed

--Vasile Moldovan (Romania)

Vechea dragoste –
el doarme singur singurel
în patul ei

(traducerea autorului)
http://www.asahi.com/english/haiku/

sâmbătă, 3 martie 2012

De pe blogul Akita Haiku International Network

http://akitahaiku.wordpress.com/

Profesorul Hidenori Hiruta a postat, la propunerea Patriciei Lidia, câteva foto-haiku-uri (haishin) realizate de artişti români.

La sfârşitul articolului, se aminteşte cititorilor că pot participa la concursul organizat de ROMANIAN KUKAI cu ocazia împlinirii a 5 ani de la înfiinţarea blogului.

joi, 1 martie 2012

A apărut revista Ploc nr. 30


Au trimis poeme  : Letitzia Lucia Iubu, Julia Ralia, Virginia Popescu, Maria Tirenescu si Anisoara Iordache .

 
la première gelée -
la fille ramasse
la dernière rose


enneigée
la corde à linge
éclaire la nuit


primul îngheţ –
o fată culege
ultimul trandafir


albită de zăpadă
frânghia de rufe
luminează-n noapte


Letitzia Lucia Iubu


agăţat de ramuri
sus pe culme
aurul toamnei


Julia Ralia


mariée sur le seuil –
étendu dans l’allée
un tapis de neige


nuit silencieuse –
entre ciel et terre
le jeu des flocons

mireasa în prag –
pe alee întins
un covor de nea


noapte tăcută -
între cer şi pământ
jocul fulgilor


Virginia PopescuRarement un flocon –
le merle attend quelque chose
dans un arbre haut


Un jour de gel –
une pie crie en haut
du noyer desséché


rar câte un fulg -
în vârful unui copac
mierla aşteaptă

Zi geroasă –
o ţarcă strigă în vârful
unui nuc desfrunzit

Maria Tirenescu


Parmi les bulles de savon
l’oiseau bleu –
l’histoire sans fin

Printre bule de săpun
pasărea măiastră –
poveste fără sfârşit


Anisoara Iordache