marți, 13 martie 2012

Rezultatele de la Shiki Monthly Kukai, februarie 2012

Kigo Format: Lingering cold

lingering cold –
how beautiful a story sounds
at the fireside!

Patricia Lidia
(0,0,6) = 6 pts
frig de durată -
ce frumos sună o poveste
la gura sobei!

lingering cold —
calling all night long
on hot line

Cezar F. Ciobîcã
(0,1,0) = 2 pts
frig de durată -
sunând toată noaptea
pe linia fierbinte

Persistent cold —
I'm putting on the fire even
the memories

Petru-Ioan Garda
(0,0,2) = 2 pts
Frig persistent -
mă pun pe foc chiar
amintirile

Warm Planet's shadow —
lingering cold there
paradox over there

GHEORGHE POSTELNICU STOPS 1p


lingering cold:
the inexpressible
windowed

oana aurora boazu 1p
frig persistent:
inexprimabilul
ferestruit


Free Format Theme: Night light


night flight-
this side of the wing
a faint band of light

oana aurora boazu
(0,0,3) = 3 pts
zbor de noapte -
această parte a aripii
o bandă de lumină


shooting star —
in a black & white picture
Marilyn still laughing

Cezar F. Ciobîcã 1p
stele căzătoare -
într-o imagine alb-negru
Marilyn încă râde

a beautiful dream—
boreal aurora
at the North Pole

Alex Serban
un vis foarte frumos -
aurora boreală
de la Polul Nord


dreamlike Nights' Lights —
atmospheric chemistry
doubles the rainbow

GHEORGHE POSTELNICU STOPS


shooting stars —
baby cries to buy
fireworks

Petru-Ioan Garda
stele căzătoare -
copilul plânge să-i cumpere
focuri de artificii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu