luni, 12 martie 2012

La un an de la cutremurul devastator din Japonia

Pe blogul realizat de Gabi Greve sunt publicate creaţii ale unor poeţi români. Am găsit linkul pe Facebook.

http://japan-afterthebigearthquake.blogspot.com/2012/03/poetry-for-march-11.html


one year-
the waves are now
so calm

un an-
valurile sunt acum
atat de calme

Alex Serban, Romania

March 11th -
one turn around the Sun
for this wounded Earth

11 martie -
un ocol în jurul Soarelui
pentru acest Pământ rănit


Cristina-Monica Moldoveanu

dangerous clouds -
a little girl embraces
her doll

nori periculoşi -
o fetiţă îşi îmbrăţişează
păpuşa


Radioactiv rain -
after sixty six years
Fukushima

Ploaie radioactivă -
după şaizeci şi şase de ani
Fukushima


The day of mourning -
the children put on the water
paper boats

Zi de doliu -
copiii pun pe apă
bărci de hârtie

The cranes come back
sakura is blooming
the hope arises

Cocorii vin înapoi
sakura este înflorită
speranţa apare

Sent letters:
Dear Japon
we love you

Scrisori trimise:
Dragă Japonie
te iubim

Over the ruins
blossoms of cherry trees
rest in silence

Peste ruine
flori de cireşi
restul în tăcere

On the pond's mirror
again lotus flowers
in the depth blood and mud

Pe oglinda iazului
din nou flori de lotus
în adânc sânge şi noroi

The crushed bodies,
lotus flowers, ruins -
tragic ikebana

Corpuri zdrobite,
flori de lotus, ruine -
tragică Ikebana

On the roof
a white flag -
the seagulls caling

Pe acoperiş
un steag alb -
pescăruşii strigând

Letitzia Iubu

offshore wind -
white as Fuji’s snow
the waves’ foam

vânt din larg -
albe ca zăpada lui Fuji
valuri de spumă


neither sky nor earth –
spring under
devastating waters

nici cerul, nici pământul -
primăvara sub
apele devastatoare

Virginia PopescuFukushima
one ear after –
snowdrops, but red


Fukushima
un an mai târziu –
ghiocel, dar roşu

Ioana Dinescu şi Constanţa Erca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu