marți, 31 mai 2011

Revista Moonbathing issue 3

Revin cu o precizare: Luminiţa Suse, care acum e în Canada, s-a format ca poetă în România, a participat la cenaclul "Săgetătorul", condus de domnul profesor doctor Tudor Opriş, şi a publicat atât în România, cât şi în alte ţări.

În numărul 3 al revistei Moonbathing, ea e prezentă cu un poem tanka.

the dried leaf
in his poetry book
broken into pieces
his feelings for me
always a puzzle

frunza uscată
în cartea de poezii
fărâmiţată
sentimentele lui
un puzzle pentru mine

joi, 26 mai 2011

Rezultate la Caribbean kigo Kukai, mai 2011

La concursul lunar Caribbean kigo Kukai, mai 2011, al cărui kigo a fost ribbon/panglică, șiret, bandă, s-au remarcat Cezar Florin Ciobîcă, Gheorghe Postelnicu şi Patricia Lidia.

http://wwwcaribbeankigokukai.blogspot.com/

Cu 18 puncte, Cezar Florin Ciobîcă a obținut locul I:

Old diary-
A between two blank pages
A pink ribbon

Jurnal vechi –
între două pagini albe
o panglică roz


Comments 1:It's the blankness of the pages that makes this interesting.
Comments 2: Nice image. I read it as either the ribbon was all the entry that was needed, perhaps belonging to a romantic interest or perhaps simply a bookmark with no current entry but in either case I enjoy both interps.

Comentarii ale votanţilor:

1. Goliciunea paginilor face haiku-ul interesant.

2. O imagine frumoasă. În mintea mea, ori fundiţa este singura menţiune pe acele pagini, posibil amintind de ceva romantic, ori e pur şi simplu un semn de carte către pagini nescrise, dar în oricare din cazuri apreciez interpretările.Gheorghe Postelnicu:

cherries on ears
a ribbon plaiting hair -
head ... over ears

cireşe la urechi
o fundiţă împletită în păr
cap… peste urechi


Patricia Lidia:

ribbon in my hair –
one more wrinkle on cheek
and my birthday

panglică în părul meu –
încă un rid peste obraz
şi aniversarea mea


Traducerea lui Cezar Florin Ciobîcă, la haiku-ul lui, şi a Patricei, pentru celelalte.

Magdalena Dale (text trimis după încheierea perioadei)

After the storm
the sun hidden behind
ribbons rainbow

După furtună
soarele ascuns după
panglicile curcubeului

vineri, 20 mai 2011

Din revista Sketchbook martie/aprilie 2011

new fence—
forget-me-nots
between stones

# 13. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

gard nou –
nu mă uita
printre pietre

in forest shade
only one iris blooms—
no breeze on the lake

# 100. Alex Serban, RO

în umbra pădurii
numai un iris înfloreşte –
nicio briză pe lac

spring rain—
next to the empty chair
a flower bouquet

# 102. Alex Serban, RO

ploaie de primăvară –
alături de un scaun gol
un buchet de flori

lotus flowers—
spring from the footsteps
of Buddha

# 104. Alex Serban, RO

flori de lotus –
primăvara din urmele paşilor
lui Buddha

Violets
on the graveyard—
it’s raining

# 138. Maria Tirenescu, RO

Toporaşi
în cimitir –
plouă

Sunrise—
the dandelions flowering
among the ruins

# 140. Maria Tirenescu, RO

Răsărit –
păpădii înflorind
printre ruine


First date—
the bunch of hyacinths
hidden in a pocket

# 142. Maria Tirenescu, RO

Prima întâlnire –
buchetul de zambile
ascuns în buzunar

At daybreak—
the lonely wildrose
blooming by the path

# 144. Maria Tirenescu, RO

De dimineaţă –
măceşul singuratic
înflorind lângă cărare

first wheat reaping—
lingering in front of
a red poppies bunch

# 145. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

primul seceriş –
zăbovind în faţa unui pâlc
de maci roşii


After the rain—
the daffodil petals
full with mud

# 146. Maria Tirenescu, RO

După ploaie –
petalele narcisei
pline cu noroi


asylum window—
granny's breath becomes
ice flowers

# 147. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

fereastră de azil –
respiraţia bunicii devine
flori de gheaţă


Old cemetery—
amidst ruined crosses
violas grow

# 148. Maria Tirenescu, RO

Cimitirul vechi –
printre cruci dărâmate
înfloresc toporaşi


waiting for him
with a laurel wreath—
end of war

# 149. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

aşteptându-l
cu o coroană de lauri –
sfârşitul războiului

Under a dry tree—
the cowslip blooming
at daybreak

# 150. Maria Tirenescu, RO

Sub un copac uscat –
ciuboţica cucului înflorind
în zorii zilei


fishing late—
the water lilies filling
the Milky Way

# 151. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

pescuit târziu –
nuferii umplu
Calea Lactee


Morning Glory
on the old paling—
my grandma’s home

# 152. Maria Tirenescu, RO

Zoreaua
pe vechiul gard –
casa bunicii mele

bunch of roses
left on a bench—
air raid

# 153. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

buchet de trandafiri
rămas pe bancă –
atac aerian


First frost—
only the chrysanthemums
in bloom

# 154. Maria Tirenescu, RO

Prima brumă –
numai crizantema
înflorită

house for sale—
the lilac in bloom raises
its price

# 155. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

casă de vânzare –
liliacul înflorit îi ridică
preţul


A chrysanthemum
on a new grave—
the first snow flakes

# 156. Maria Tirenescu, RO

O crizantemă
pe noul mormânt –
primii fulgi de nea


On the old fence
invaded by honeysuckle—
the last flowers

# 158. Maria Tirenescu, RO

Pe vechiul gard
invadat de caprifoi –
ultimele flori


Drinking tea alone—
in the vase nearby
the dry peony

# 160. Maria Tirenescu, RO

Bând ceaiul singur –
în vaza de alături
bujorul uscat

At daybreak—
the first blooming peach tree
full of the bees

# 162. Maria Tirenescu, RO

De dimineaţă –
primul piersc înflorit
plin de albine

Cool daybreak—
in the wax cherry by wattle
only a flower

# 164. Maria Tirenescu, RO

Dimineaţă rece –
în corcoduşul din gard
numai o floare


Pond with the lotuses—
in the rain
only a flower

# 168. Maria Tirenescu, RO

Lacul cu lotuşi –
în ploaie
numai o floare


At daybreak—
la chicory blooms
under the loony tree

# 173. Maria Tirenescu, RO

De dimineaţă –
cicoarea înfloreşte
sub copacul trăsnit

wedding—
the old maid tries to catch
the bridal bouquet

# 177. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

nuntă –
fata bătrână încearcă să prindă
buchetul miresei


http://poetrywriting.org/Sketchbook6-2MarApr2011/0_Contents_Sketchbook_6-2_MarApr_2011_Results_flowers_bouquet_Haiku_Thread.htm

Cezar Florin Ciobîcă şi-a verificat traducerile pe care le-am făcut. Dacă mai sunt greşeli, vă rog să mă atenţionaţi.

marți, 10 mai 2011

Din revista Skatchbook martie aprilie 2011


http://poetrywriting.org/Sketchbook6-2MarApr2011/Sketchbook_6-2_MarApr_2011_Genre_Haiku_Cezar_F_Ciobica_Haiku.htm


spring’s end—

a firefly scans

my line of life


my old man

stares at an empty cocoon—

spring’s end


falling petals

clear up the Milky Way—

spring’s end—


morning tai chi—

my pet dog barking

at a snail


ants

on the sugar cubes—

I’m not alone


resurrection bells—

a lady bird rises

from insectarium


last quarter moon—

my wife caresses

her round belly


magnolia—

scent wrapping

bird's song


funeral—

in the casket's polish

passing cranes


year of the rabbit—

out of the illusionist's hat

no pigeon


Cezar-Florin Ciobîcă, ROhttp://poetrywriting.org/Sketchbook6-2MarApr2011/0_Contents_Sketchbook_6-2_MarApr_2011_Spring_s_end_Kukai_Results.htm


7th Place


lilac petals

in my hand—

spring's end


în mîna mea

petale de liliac -

sfîrşitul primăverii


# 05. Alex Serban, RO10th Place


Shiny spring's end.

On the last dandelion

bees are brought together.


sfîrşit strălucitor de primăvară -

pe ultima păpădie

adunate albinele


# 16. Marinela Serban, RO
luni, 2 mai 2011

Din Muse India, Nr. 37 / mai-iunie 2011

Revista literară electronică Muse India (http://www.museindia.com/ )a publicat un haiku al colegului nostru Cornel C. Costea.

autumn mist —
in the deserted vineyards
a family of foxes

Costea C Cornel – Romania

ceaţă de toamnă —
o familie de vulpi
în viile pustii

http://www.museindia.com/focuscontent.asp?issid=37&id=2670