vineri, 20 mai 2011

Din revista Sketchbook martie/aprilie 2011

new fence—
forget-me-nots
between stones

# 13. Cristina-Monica Moldoveanu, RO

gard nou –
nu mă uita
printre pietre

in forest shade
only one iris blooms—
no breeze on the lake

# 100. Alex Serban, RO

în umbra pădurii
numai un iris înfloreşte –
nicio briză pe lac

spring rain—
next to the empty chair
a flower bouquet

# 102. Alex Serban, RO

ploaie de primăvară –
alături de un scaun gol
un buchet de flori

lotus flowers—
spring from the footsteps
of Buddha

# 104. Alex Serban, RO

flori de lotus –
primăvara din urmele paşilor
lui Buddha

Violets
on the graveyard—
it’s raining

# 138. Maria Tirenescu, RO

Toporaşi
în cimitir –
plouă

Sunrise—
the dandelions flowering
among the ruins

# 140. Maria Tirenescu, RO

Răsărit –
păpădii înflorind
printre ruine


First date—
the bunch of hyacinths
hidden in a pocket

# 142. Maria Tirenescu, RO

Prima întâlnire –
buchetul de zambile
ascuns în buzunar

At daybreak—
the lonely wildrose
blooming by the path

# 144. Maria Tirenescu, RO

De dimineaţă –
măceşul singuratic
înflorind lângă cărare

first wheat reaping—
lingering in front of
a red poppies bunch

# 145. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

primul seceriş –
zăbovind în faţa unui pâlc
de maci roşii


After the rain—
the daffodil petals
full with mud

# 146. Maria Tirenescu, RO

După ploaie –
petalele narcisei
pline cu noroi


asylum window—
granny's breath becomes
ice flowers

# 147. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

fereastră de azil –
respiraţia bunicii devine
flori de gheaţă


Old cemetery—
amidst ruined crosses
violas grow

# 148. Maria Tirenescu, RO

Cimitirul vechi –
printre cruci dărâmate
înfloresc toporaşi


waiting for him
with a laurel wreath—
end of war

# 149. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

aşteptându-l
cu o coroană de lauri –
sfârşitul războiului

Under a dry tree—
the cowslip blooming
at daybreak

# 150. Maria Tirenescu, RO

Sub un copac uscat –
ciuboţica cucului înflorind
în zorii zilei


fishing late—
the water lilies filling
the Milky Way

# 151. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

pescuit târziu –
nuferii umplu
Calea Lactee


Morning Glory
on the old paling—
my grandma’s home

# 152. Maria Tirenescu, RO

Zoreaua
pe vechiul gard –
casa bunicii mele

bunch of roses
left on a bench—
air raid

# 153. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

buchet de trandafiri
rămas pe bancă –
atac aerian


First frost—
only the chrysanthemums
in bloom

# 154. Maria Tirenescu, RO

Prima brumă –
numai crizantema
înflorită

house for sale—
the lilac in bloom raises
its price

# 155. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

casă de vânzare –
liliacul înflorit îi ridică
preţul


A chrysanthemum
on a new grave—
the first snow flakes

# 156. Maria Tirenescu, RO

O crizantemă
pe noul mormânt –
primii fulgi de nea


On the old fence
invaded by honeysuckle—
the last flowers

# 158. Maria Tirenescu, RO

Pe vechiul gard
invadat de caprifoi –
ultimele flori


Drinking tea alone—
in the vase nearby
the dry peony

# 160. Maria Tirenescu, RO

Bând ceaiul singur –
în vaza de alături
bujorul uscat

At daybreak—
the first blooming peach tree
full of the bees

# 162. Maria Tirenescu, RO

De dimineaţă –
primul piersc înflorit
plin de albine

Cool daybreak—
in the wax cherry by wattle
only a flower

# 164. Maria Tirenescu, RO

Dimineaţă rece –
în corcoduşul din gard
numai o floare


Pond with the lotuses—
in the rain
only a flower

# 168. Maria Tirenescu, RO

Lacul cu lotuşi –
în ploaie
numai o floare


At daybreak—
la chicory blooms
under the loony tree

# 173. Maria Tirenescu, RO

De dimineaţă –
cicoarea înfloreşte
sub copacul trăsnit

wedding—
the old maid tries to catch
the bridal bouquet

# 177. Cezar-Florin Ciobîcă, RO

nuntă –
fata bătrână încearcă să prindă
buchetul miresei


http://poetrywriting.org/Sketchbook6-2MarApr2011/0_Contents_Sketchbook_6-2_MarApr_2011_Results_flowers_bouquet_Haiku_Thread.htm

Cezar Florin Ciobîcă şi-a verificat traducerile pe care le-am făcut. Dacă mai sunt greşeli, vă rog să mă atenţionaţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu