marți, 31 ianuarie 2012

A apărut revista PLOC ! nr 29

Maria Tirenescu apare în acest număr cu mai multe poeme :

Printemps :
Primăvara

Berceau d’enfant
pendu à une branche de tilleul –
le parfum des fleurs

Leagăn de copil
atârnat de-un ram de tei -
mireasma florilor

*

Près de la chandelle –
un bouquet de violettes
et la photo de ma mère

Lângă candelă -
un buchet de toporaşi
şi poza mamei

*

Lever de soleil –
les pissenlits fleurissant
parmi les ruines

Soarele răsare -
păpădii înflorind
printre ruine


Été :
Vara


Aucun nuage dans le ciel –
le bras de la fontaine
se balance lentement

Niciun nor pe cer -
cumpăna fântânii
se leagănă-ncet

*

Visite de la mère –
la saveur de fraises fraîches
dans la maison entière

Vizita mamei -
aroma fragilor proaspeţi
în toată casa

*

Hameau abandonné –
des cerises tombent encore
sur le banc en bois

Cătun abandonat -
încă mai cad cireşe
pe banca de lemn


Instants choisis par Francis Tugayé
Un haïku pour la qualité du kigo suggéré

Berceau d’enfant
pendu à une branche de tilleul –
le parfum des fleurs

Maria Tirenescu


Là aussi quelques mots: légèrement entrecoupée d'une situation un peu insolite en L2, une douceur printanière nous berce (sic) entre L1 et L3…
Notez que le kigo n’apparaît qu’en L3 (le tilleul est bien en fleur).

Câteva cuvinte: lejeritatea întreruperii unei situaţii puţin insolite în linia a doua, o blândeţe de primăvară ne amăgeşte (sic) între L1 şi L3…
Notaţi că kigo-ul nu apare decât în L3 (teiul este complet înflorit).

sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Shiki

The Shiki Monthly Kukai
January 2012 Kukai

A.Kigo section: New Year's resolutions

Alex Șerban - 8 puncte

a small dragon
to shelter in the box -
New Year

un mic dragon
de adăpostit în cutie -
Anul Nou

Patricia Lidia -8 puncte

resolutions -
a new calendar
in an old nail

hotărâri -
un nou calendar
într-un cui vechi

Petru-Ioan Garda-8 puncte

New Year -
I don't see a change
in the mirror

Anul Nou -
nu văd nicio schimbare
în oglindă

Ailoaei Cristina -7 puncte

New Year's Day -
on the fresh snow
traces of rust

prima zi din an -
pe zăpadă proaspătă
urme de rugină

Cezar F. Ciobîcă -3 puncte

New Year's dawn -
trying to capture again
my baby's first smile

zori de Anul Nou -
încercând să prind în poză
primul zâmbet al pruncului

Gh. Postelnicu Stops - 1 punct

hacker's resolution -
to inspect the recycle bin
of his best girlfriend

hotărârea hackerului -
să inspecteze coşul de gunoi
al celei mai bune prietene

V.Popescu - 1 punct

New Year’s resolution
for a drunkard:
« wine will be my only truth »

certitudine de An Nou
pentru un beţiv:
«vinul va fi singurul meu adevăr»

B.Free format secțion: shelter

Cezar F. Ciobîcă – 9 puncte

summer's end -
the beggar browsing
a home catalogue

sfârșitul verii -
cerșetorul răsfoiește un
catalog cu case

Ailoaei Cristina - 9 puncte

orphanage -
on the windowsill
a faded picture

orfelinat –
pe pervazul o poză
decolorată

Constantin Stroe – 7 puncte

the full moon
through the broken window -
abandoned shelter

luna plină
prin fereastra spartă –
adăpost abandonat

Virginia Popescu – 5 puncte

summer starry night -
the ideal shelter
for two lovers

noapte-nstelată de vară -
adăpostul ideal pentru
doi îndrăgostiți

Vasile Moldovan – 3 puncte

castle hounded by ghosts -
a certain shelter
for spiders

castel bântuit –
un adăpost sigur
pentru păianjeni

Patricia Lidia - 1punct

sudden storm -
the wooden crosses
shelter for swallows

dintr-odată furtună –
crucile de lemn adăpost
pentru vrăbii

Gh. Postelnicu -1 punct

no news good news -
the first snow sheltered
by the mail box

nicio veste bună-
prima zăpadă adăpostită
de cutia poștală

Petru-Ioan Garda - -

tsunami -
needless refuge
lighthouse tower

tsunami -
refugiu inutil
turnul farului

marți, 24 ianuarie 2012

Taol Kurun

La ediția din acest an a concursului
de haiku Taol Kurun(Franța),
la secțiunea Français enfants ,
eleva Cristina Ailoaei a obținut
premiul I/ 1er prix cu următorul
poem:


premier examen -
le garçon écoute
le rossignol

primul examen -
băiatul ascultă
privighetoarea

Felicitări!!!

http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=24525&searchkey=taol%20kurun= 


miercuri, 18 ianuarie 2012

Mainichi

În The Manichi Daily News,

ediția din 18.I.2012,

la Haiku in English,
Daily Haiku Selection,

a apărut următorul poem
aparținând românului

Vasile Moldovan:

Thanksgiving day-
the first letter from
the wandering son


Ziua Recunoștinței -
prima scrisoare de la
fiul rătăcitor

http://mdn.mainichi.jp

sâmbătă, 14 ianuarie 2012

Capoliveri Haiku ContestA fost postată lista cu cei 50de haijini străini selectați să
fie incluși cu poeme în antologia
concursului organizat în 2011.
13 dintre nominalizați provin
din România.

În ordine alfabetică,
aceștia sunt:

Boazu Oana Aurora
Cevei Patricia Lidia
Ciobica Cezar-Florin
Ciupitu Iulian
Dalian Florentina Loredana
Fatu Nalatiu Victoria
Florea Carmen
Iubu Letitzia Lucia
Neagoe Ecaterina
Padeanu Oprica
Petcu Anca
Referendaru Borisov
Tirenescu Maria


Din cei 50 de stranieri
de pe lista lui Giorgio Weiss,
organizatorul concursului,
vor fi selectați și câștigătorii.
Să sperăm că nr.13 va fi
de bun augur măcar unuia
dintre ai noștri.

http://www.giorgioweiss.it/taxonomy/term/59/all

joi, 12 ianuarie 2012

Euro Top 100Al doilea an la rînd, polonezul Krzysztof Kokot se ambiţionează să prezinte
Este vorba de autori de haiku scris în limba engleză. Punctajul este acordat pentru competiţiile fără taxă după o scală proprie a autorului (haiku-urilor sau topului?), dar şi pentru volume publicate, participarea la întîlniri şi simpozioane.
Lista autorilor este prezentată în ordine alfabetică, fără a evidenţia punctajul obţinut de fiecare dintre ei, pentru că, spune autorul, lista este un divertiment şi nu a fost făcută cu alte scopuri.
În listă sînt şi 9 autori români tot în ordine alfabetică:

Cezar-Florin Ciobica ROMANIA

Cornel C. Costea ROMANIA
Magdalena Dale ROMANIA
Ioana Dinescu ROMANIA
Manuela Dragomirescu ROMANIA
Vasile Moldovan ROMANIA
Cristina-Monica Moldoveanu ROMANIA
Razvan Pintea ROMANIA
Eduard Tara ROMANIA

Autorii cuprinşi în listă vor primi (cred) o diplomă dacă vor trimite un email la adresa:
haiku.euro.top@gmail.com

luni, 9 ianuarie 2012

Concursul Calendar Haiku din Rusia

Câştigător pentru luna octombrie este Eduard Ţară cu haiku-ul:

Тишина –
только осенний ветер
находит шорохи

Silence –
only the autumn wind
finds rustles

Linişte-adâncă –
numai vântul de toamnă
găsind foşnete


original Russian by the author
Конкypc Xaйкy Календарь, Россия, 2012, Победитель Октябрь

http://www.haiku-do.ru/index.php?/2009-11-15-11-19-06/konkurs-kalendar-2012/konkurs-kalendar-2012-final.html

vineri, 6 ianuarie 2012

Mainichi Haiku Contest 2011

La a XV-a ediție a Concursului Internațional
Mainichi, haijinii români, mici sau mari,
au obținut rezultate remarcabile.
La sectiunea adulți, Anișoara Iordache
a obținut premiul I cu frumosul poem


Long sound…
On the lake: torn rosary chain -
no shooting star

Son long ...
Sur le lac : chaîne de chapelet déchiré -
aucune étoile filante

Sunet prelung...
Pe lac: lănțucul rozariului rupt...
nicio stea căzătoare

La aceeași secțiune, au obținut
Honorable Mention

Botea Cohn Jules

A string of white pearls -
the anguish of an oyster
in each one of them

Șirag de perle albe -
în fiecare din ele
chinul stridiei


Cezar-Florin Ciobîcă

scorching day
a wasp vanishes in
the charity box

zi caniculară -
o viespe dispare în
cutia milei

Ioana Geacar


L’immeuble d’en face
me prend pour un objet.
Et j’en souffre...


Clădirea din față
mă ia drept un obiect.
Și-am suferit...Luciana Vladimir

Tu pars a l’aube,
Mais ton ombre allongee
Ne veut pas me quitter


Tu pleci în zori,
Dar umbrele tale prelungi
Nu mă lasă

La secțiunea,
International Children,
3 elevi de la Clubul de haiku HQ
(Șc. Nr.8 Elena Rareș-Botoșani)
au obținut locul al II-lea:

Cristina Ailoaei

drought
the shadow of the old horse
fully cracked

secetă -
umbra calului bătrân
crăpată de tot

Andra Andronic

granny’s house
under the plum tree in bloom
a rusty plow


casa bunicii -
sub prunul în floare
un plug ruginit

Alisia Rusu

summer rain
a patch of sky mirrored
in the hopscotch

ploaie de vară -
un petic de cer oglindit
în șotron

Detalii pe
http://mdn.mainichi.jp/features/haiku/etc/archive/contest2011.html

Felicitări tuturor!!!