luni, 17 ianuarie 2011

Tanka din Magnapoets nr. 7 /ianuarie 2011

Magdalena Dale

Autumn night
I and my solitude…
face to face
with a sheet of white paper
I write unsaid words to you

Noaptea de toamnă
şi singurătatea mea…
faţă în faţă
cu o foaie de hârtie
îţi scriu neştiute cuvinte

Chilly night air
at my shut window…
only an amber
keeps the warmth of the sun
as my soul keeps your memory

Aer îngheţat
la fereastra mea închisă…
doar un chihlimbar
păstrează căldura soarelui
aşa cum sufletul meu păstrează amintirile


Luminiţa Suse

speeding
under power lines
startles doves into tailspin
I just cannot leave
the past alone

porumbeii zboară în vrie
când accelerez
sub linii de înaltă tensiune
nu pot lăsa deloc
trecutul în pace

the brittle leaf
in my poetry book
torn in your palms
some things are better
left untouched

frunza uscată
din cartea mea de poezii
ruptă în palmele tale
de unele lucruri e bine
să nu ne atingem

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu