marți, 13 aprilie 2010

Kukai Franţa, martie 2010

Etapă cu participare redusă din cauza evenimentelor...

Virginia a avut rezultate frumoase cu două dintre haiku-urile trimise.

arbre dénudé –
veillant le couchant
un corbeau solitaire

de Virginia Popescu

copac desfrunzit –
veghind apusul
un corb solitar

Com.

1.
Pour la simplicité qui pour une fois n'est pas négative pour ce corbeau
trop souvent mal aimé.

Valérie

Pentru simplitatea care măcar o dată nu e negativă pentru acest corb adesea neiubit.

2.
Typique scène hivernale. J'imagine les rameaux sur le ciel orangé-rouge, cette impression de chaleur vite refoulée par la noirceur du bois mort. Longueur de L2 avec les allitérations en "ant" qui renforce la longueur du couchant d'hiver (végétatif et placardé sur le ciel). Et, ce corbeau si lourd implanté dans le décor, jaugeant le statique du couchant rendu plus présent encore, par cette ouverture que laisse entrevoir le 'aire', de solitaire. Du coup, l'envie me vient de situer le corbeau en pivot, et pourtant, la scène est simplement égale à elle-même... enfoncée dans l'hiver !

Claire.

Tipică scenă de iarnă. Îmi imaginez ramurile pe un cer roşu-portocaliu, acea impresie de căldură, refulată cu repeziciune de negrul lemnului uscat. Lungimea versului 2 cu aliteraţii în ”ant” întăreşte durata apusului de iarnă (vegetativ şi imprimat pe cer). Şi acest corb atât de greoi implantat în decor, măsurând caracterul static al apusului redat mult mai prezent de această deschidere pe care « aria » de singurătate o lasă să se întrevadă. Dintr-odată îmi vine chef să situez corbul ca element principal, şi totuşi, scena este egală cu ea însăşi.....implantată în iarnă.


le vent parmi les saules –
l'eau de la rivière
berceau pour les chatons

de Virginia Popescu

Com. Si la ligne 3 était « berce les chatons » j'aurais plus aimé. Rob

vântul prin sălcii –
apa de la malul râului
leagăn pentru mâţişori

Com. Dacă linia 3 era “leagănă mâţişorii”, mi-ar fi plăcut mai mult. Rob


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu