vineri, 30 aprilie 2010

Rezultatele concursului Shiki Monthly Kukai - aprilie 2010

La secţiunea kigo au participat următorii români:

Oprica Pădeanu, (1, 2, 1) = 8 puncte

Dew head over heels -
the manuscript about flowers
read by the ants

rouă pe călcâie -
manuscrisul despre flori
citit de furnici

Adina Enăchescu, (1, 0, 4) = 7 puncte

just at our first kiss,
a curious butterfly
above us

chiar la primul nostru sărut
un fluture curios
deasupra noastră

Manuela Dragomirescu (1, 0, 4) = 7 puncte

between the rocks
sparkling for a moment
a baby lizard

printre pietre
strălucind pentru o clipă
un pui de şopârlă

Mioriţa

Molehills
on the field of trefoil -
the angry peasant

muşuroaie de cârtiţă
pe câmpul cu trifoi -
ţăranul furios

Radu Ignătescu

waked up early -
near the snow patch
amazed hedgehog

sculat devreme -
lângă peticul de nea
mirat ariciul

La secţiunea FREE FORMAT au participat:

Vasile Moldovan, (2, 1, 3) = 11 puncte

Broken hourglass -
the time bursting in
a thousand bits

clepsidră spartă -
timpul împrăştiat
într-o mie de bucăţi

Manuela Dragomirescu, (1, 0, 0) = 3 puncte

Oh, cherry blossom
time cannot make me forget
your fragrance

O, floare de cireş,
timpul nu mă poate face
să-ţi uit mireasma

Radu Ignătescu, (0, 1, 0) = 2 puncte

poplar's shadow
daily measuring the time -
the cocks, in the night

umbra plopului
măsoară zilnic timpul -
cocoşii, noaptea

Oana Posnaieş

idle summer time
steamy cast - mosaic floor
in Turkish bath

timp leneş de vară
mulându-se în abur - podea de mozaic
în baia turcească

Mioriţa

on the photo
a rugged face smiles...
is my mother?

din fotografie
o faţă aspră zâmbeşte...
e mama mea?
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu