joi, 15 decembrie 2011

Din The Asahi Shimbun

When writing poems on the last day of the year, haikuists know there will soon be many firsts to write about: The first sunrise, first prayers, first calligraphy and first haiku. In Romania, Cristina-Monica Moldoveanu plans to stay awake all night. In Germany, Ralf Broker comes to realize that his days are numbered.

Stove fire light
on New Year's Eve--
shadows until dawn

Când scriu haiku despre ultima zi a anului, haiku-iştii ştiu că vor urma mai multe începuturi despre care să scrie: primul răsărit, primele rugăciuni, primele caligrafii şi primul haiku. În România Cristina-Monica Moldoveanu plănuieşte să stea trează toată noaptea.

de Anul Nou
lumina focului din sobă -
umbre până în zori


http://ajw.asahi.com/article/cool_japan/culture/AJ201112150001

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu