vineri, 5 noiembrie 2010

Concursuri on-line:Sketchbook

În Sketchbook - ,,A Journal for Eastern & Western Short Forms ’’-
au apărut rezultatele Concursului Haiku Kukai,
ediţia September/October 2010,
al cărui kigo a fost autumn wind şi la care fiecare participant
putea trimite maximum 3 poeme. Cei 4 poeţi români înscrişi în
competiţie s-au clasat după cum urmează:

Locul al III-lea

Cezar-Florian Ciobîcă

autumn wind -
leaves covering
our shadows

Vânt de toamnă –
frunzele acoperă
umbrele noastre


locul al V-lea

Alex Şerban

a lost butterfly
fights against the current -
autumn wind

Un fluture rătăcit
luptă contra curentului -
vânt de toamnă


locul al VI-lea

Magdalena Dale

this autumn wind
unfolds my memory book…
leaf after leaf

Acest vânt tomnatic
răsfoind cartea-mi de memorii...
frunză după frunză


locul al VII-lea

Cezar-Florian Ciobîcă

autumn wind -
dressing the scarecrow
with my father's top coat

Vânt tomnatic –
îmbrac sperietoarea
cu paltonul tatei


locul al VIII-lea

Vasile Moldovan

Between forests
the wind sweeps away
the last leaf

Printre codri -
vântul mătură
ultima frunză


locul al IX-lea

Vasile Moldovan

All alone in the night...
listening to the sound
of autumn wind

Singur de tot în noapte –
ascultând freamătul
vântului de toamnă


Locul al X-lea

Vasile Moldovan

Chestnut leaves
falling one by one -
autumn wind

Frunze de castan
câzând una câte una -
vânt tomnatic


Alex Şerban

trout helped
in mountain river -
autumn wind

Păstrăv ajutat
în râul de munte -
vânt de toamnă


Magdalena Dale

so many sighs
lost in the autumn wind -
heart’s music

Atât de multe oftaturi
se pierd în vântul toamnei -
muzica inimii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu