marți, 2 noiembrie 2010

Cristina Moldoveanu în Sketchbook

Haiku ( în traducerea autoarei)

lightning through fog—
the trace of a snail
on the ruined wall

Fulger în ceaţă -
pe zidul în ruină
urma unui melc

the old cemetery—
gravestones with wiped out names
shoulder to shoulder

Vechiul cimitir -
crucile cu nume şterse
umăr lângă umăr

deserted house—
vines avoid the cross
printed on the wall

Casa părăsită -
viţele ocolesc
crucea de pe zid

lightning in the night—
a white cherry tree brightens
the old ruined wall

Fulger în noapte -
cireşii albi luminând
zidul învechit

broken bridge—
two white pigeons fly
against the wind

Podul sfărâmat -
doi porumbei albi zboară
contra vântului

nettle flowers—
too many butterflies
near the cobweb

Flori de urzică -
prea mulţi fluturi
lângă păienjeniş


morning glow—
three lilies-of-the valley
on the glass icon

Lumină în zori -
pe icoana de sticlă
trei lăcrămioare

silence at noon—
butterfly wings
clasped on the clover

Linişte la prânz -
aripi de flutur strânse
pe-un fir de trifoi

frozen lake—
among willow trees
crow's voices

Lacul îngheţat -
glasuri de ciori
printre sălcii

cracks in the ground—
an old handkerchief
in the widow's fist

Pământul crăpat -
în pumnul văduvei
o batistă veche


bindweeds in the wind—
on the dusty table
some old letters

Volbură în vânt -
pe masa prăfuită
scrisorile vechi

quiet sunset—
stairways of light
around the steeple

Asfinţit tăcut -
în jurul clopotniţei
trepte din raze

deserted courtyard—
creeping bindweeds
grasp the well's wheel

Curtea pustie -
vreji de volbură ţin strâns
roata fântânii

full moon
on the white sugar bowl
a night butterfly

Lună plină -
pe zaharniţa albă
fluturi de noapte


waves at sunset—
motionless windmills
under heavy clouds

Valuri în amurg -
mori de vânt încremenite
sub norii grei

leafless poplars—
an old man climbing
the shadows

Plopi desfrunziţi -
un bătrân urcă
peste umbre

broken bridge—
only the moonlight builds
a road between shores

Podul destrămat -
doar lumina lunii ţese
un drum peste râu

abandoned fields—
I quickly hide
a chrysanthemum

Câmp părăginit -
ascund grăbită
o crizantemă

http://poetrywriting.org/Sketchbook5-5SepOct2010/Sketchbook_5-5_SepOct_2010_Genre_Haiku_Cristina_Moldoveanu.htm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu