sâmbătă, 11 februarie 2012

Atlas Poetica Nr. 9 şi Nr. 10

Poemele următoare sunt scrise de Luminiţa Suse şi traduse de autoare.

Atlas Poetica #9, 2011

dull January
a raven knocks lids
off garbage cans
so far a lot of trinkets
and precious leftovers

ianuarie plictisitor
un corb dărâmă capacul
tomberonului de gunoi
o grămadă de tinichele
și fărâmituri prețioase


monastery
on each rock fallen
from skies
I walk the streets of Meteora
careful not to step on angels

mânăstire
pe fiecare stâncă prăvălită
din ceruri
merg pe străzile Meteorei
atentă să nu calc pe îngeri

I reached the page
in his poetry book
hiding a crimson leaf
wish I knew then
what I know now

am ajuns la pagina
din volumul lui de poezii
ce ascunde o frunză roșie
să fi știut atunci
ce am aflat acum

alone on the patio
I stare at the phone
lovesick
a sympathetic snail
caresses my shadow

singură pe terasă
privesc cu dor
ecranul telefonului
un melc înțelegător
îmi mângâie umbra


pancakes with honey
cheese and strawberries
sweet salted sour
this is how
you can have me

clătite cu miere
cașcaval și căpșuni
un amestec cu gust
dulce, sărat și acru
așa îți voi fi și euAtlas Poetica #10, 2011

mother’s voice
on the telephone
an ocean away
seven hours older
her heart unchanged

la telefon
de dincolo de ocean
vocea mamei
şapte ore mai bătrână
inima ei neschimbată


when the wind
turned your umbrella
inside out
I wished I was the rain
touching your lips

când vântul
ţi-a întors umbrela
pe dos
mi-am dorit să fiu ploaia
ce ţi-a atins buzele

the moon
caged in bare branches
wish I could
protest like crickets
in autumn’s wreck

luna prinsă
în colivia crengilor goale
ce mult aş vrea
să pot protesta ca greierii
în epava toamnei


house sold
marriage terminated
someone else
will enjoy cherries
from our garden

casa vândută
căsătoria desfăcută
altcineva
se va bucura de cireşele
din grădina noastră


why do you
hide unhappiness
even the moon
shows a scarred face
in the cloudless sky

de ce ai ascunde
nefericirea
până şi luna
îşi arată faţa rănită
în cerul fără nori

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu