marți, 24 septembrie 2013

Din revista CATALYST, volumul 10

Revista CATALYST din Noua Zeelandă publică
puțin peste 20 de pagini cu autori de haiku din România:

Cezar-FLORIN CIOBÎCĂ

capelă uitată -
paingi ţesându-i lui Iisus
un giulgiu nou

abandoned chapel -
spiders weaving a new shroud
around Jesus


diagnostic -
extinzându-se roşul
arţarului

diagnosis -
the extension
of red maple


muguri plesnind -
testul de sarcină
iar negativ

bursting buds -
negative result from
the pregnancy test

lungul drum spre casă -
zăbovind o vreme în
lanul cu maci roşii

the long way home -
tarrying a while in
the poppies field


retraşi în buncăr –
o fetiţă povestind
despre păpuşa ei

into the bunker -
a little girl telling us
about her puppet


Petruţ PÂRVESCU

Mimând realul -
pe hârtie doar umbra
printre cuvinte

Miming the real -
on the paper only the shadow
among words


O vrăbiuţă
pe zăpada proaspătă
pune punct toamnei

A sparrow
on the fresh snow
concludes the autumn


Ziua în amurg -
un trandafir albastru
şi-a rupt venele

The day at dusk -
a blue rose
has broke its veins


Dincolo de timp -
poemele naturii
încă nescrise

Beyond the time -
the poems of the nature
still unwritten


Pe frunza de dud
un vierme de mătase
scrie un haiku

On the mulberry tree leaf
A silkworm
Writes a haiku


Rafila RADU

cucii răguşiţi -
în gradina umbrită
nici un cireş copt

thick cuckoos -
in the shadowy garden
no ripe cherry-tree


pe plaja nouă
fără loc pescăruşul
doar, ţipătul lui

on the new beach
without place the sea gull
Only its cry


chiar şi norii dorm -
luna în cârdăşie
cu hoţii de pepeni

even the clouds sleep
moon in querells
with the melon thieves


toţi cărbunii stinşi -
mai săracă pădurea
fără cerul alb

all the coals extinguished
the forest poorer
without the white sky


luna prinsă-n iaz –
de gheaţă ţipătul ei
iar ecoul mut

the moon caught in pond -
its cry is icy
and the echo mute

English version: Alexandra Flora Munteanu


Cristina RUSU

vînt primăvăratic –
factorul poştal trece prin
ploaia de petale

springlike wind
the postman goes through
the cold rain


urcă şi coboară
luna peste dealuri -
ciulinii brumaţi

the moon is going
up and down over the hills -
frosted thistles


poarta a căzut
din balamaua veche -
în curte doar ceaţa

the gate was broke down
from the old hinge -
only the mist in the yard


scaieţii înfloriţi -
la casa părintească
nu m-aşteaptă nimeni

the flourished cockleburs -
on my parents' house
nobody waits me


satul în văioagă -
zăpada pîn' la uluci
de-o săptămînă

the village in the valley -
since a week the snow
up to the planks


Marius CHELARU

Sufletele celor duşi
în parfumul teilor –
fost câmp de luptă

souls of the dead ones
in the limes scent -
old battle camp


Pe geamul îngheţat
mâţa zgârie luna -
seară de iarnă

on the frozen window
the cat scratches the moon -
winter evening


Şapcă uitată
pe o cracă uscată -
iarna nimănui

A peaked cap
on a drying branch -
nobody's winter


lac plin de nuferi -
o broască pe lună
prinde o muscă

lake with water lily
a frog on the moon
catches a fly


Sarajevo -
în bazar urme de glonţ
şi râs de copii

Sarajevo -
in the bazaar bullet traces
and children laughter


Radu PATRICHI

Liniştea aleii -
la etajul 8 ajunge
un cântec de greier

the alley silence
at the 8th
a cricket song arrives


A ocolit, dar
a mers pe o cărare
sub prunul înflorit

He rounded, but
he went on a path
under the plum tree in bloom


Aplecată-n iarbă
ramura cireşului
toată în floare

Bow in the grass
the cherry tree branch
all in bloom


Pe semaforul din colţ
o cioară oprită
ce semnalizează?

On the traffic-lights in the corner
a stopped crow
what is it signing?


Pe trotuar
crucea de piatră spartă -
alt accident?!

On the pavement
the stony cross broken-
another accident?!

English version: Alexandra Flora Munteanu


Laura VĂCEANU

Seară cu mama -
umbrele se adună
în mijlocul camerei

evening with mother
the shadows gather
in the middle of the room


Noapte geroasă -
în teracota cea nouă
vechiul salcâm

Frosty night
in the new grove
the old acacia


Bătrânii prunii -
umbresc poarta mamei
cu crengi golaşe

The old plum trees
shadow mother`s gate
with naked branches


Prin lunca-nverzită
drum şerpuit de căruţe -
refac gânduri

Through the green meadow
a snaked way of carts-
renew the thoughts


Femeie plângând –
rafala rece de vânt
îmi smulge eşarfa

Woman crying-
the cold wind
takes away my scarf

English version: Alexandra Flora Munteanu


Alexandra FLORA MUNTEANU

Păsări ciripind
zboară din pom în pom -
flori risipite

Birds twittering
fly from tree to tree -
spread flowers


Prunii înfloriţi
desfată privirile
trecătorilor

Plum trees in flower
delight the passers-by
sights


Cerul cristalin
invadat de pescăruşi -
zi însorită

Crystaline sky
invaded by sea-gulls -
sunny day


Calmul valului
succesul pescarilor -
recoltă bună

Wave calm
the fishermen achieve
a good crop


Băieţi şi fete
cu flori multe la tâmplă -
dansează hora

Boys and girls
with many flowers at the temple
play the reel

English version: Alexandra Flora Munteanu


Amelia STĂNESCU

sub fiecare cer
zeii au devenit
melcii incertitudinii

under every Heaven
the gods have become
the snails of incertitude


ca o fecioară răzvrătită
stă gura ta
într-un mugur de măr

like a rebelious virgin
your mouth
in an apple burgeon


în firul de nisip
pe sub picioarele tale
suiau amintiri

in the sand corn
under your feet
memories were coming in


La umbra unui castan în floare
o urmă albastră
de cer

In the shade of a blossom chestnut tree
a blue trace
of the sky

English version: Anca Magiru


orice încercare de supravieţuire
eşuează
vii, vorbeşti şi pleci

any attempt of survival
fails
you come, talk and leave

English version: Camelia Boarcăş


Ecaterina NEAGOE

Relishing the tea
at dawn on my writing-desk -
song of nightingale

Savurând ceaiul
în zori la masa de scris -
privighetoarea


Full of seeds,
I keep in the cup of my hand
a garden of flowers

Plin cu semințe,
țin în căușul palmei
grădina de flori


The scent of lime
takes the shape of your body,
passing through the night

Mireasma de tei
ia forma trupului tău,
trecând prin noapte


Rain of summer -
among flowers and soaked grass
barefoot I run

Ploaie de vară -
prin flori și iarbă mustind
desculță alerg


The rustling pressed
in the yellowed book –
the flower of the wind

Foșnetul presat
în cartea-ngălbenită -
floarea vântului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu