luni, 21 iulie 2014

25 de poeţi români de tanka


25 Romanian Tanka Poets, 

in Romanian and English, 

Volume 2


Edited and translated by Magdalena Dale
Our first ever Special Feature was ‘25 Romanian Tanka Poets, in Romanian and English’ edited by Vasile Moldovan and Magdalena Dale. Five years later, it remains one of the most frequently viewed pages on our website. Therefore, we are pleased to present Volume 2: twenty-five more tanka poems in Romanian and English, edited by Magdalena Dale.—M. Kei, Publisher

1. Cornelia Atanasiu

Perna de ierburi
îl ține treaz o noapte
cu amintiri—
Parcă-aude pasul ei
prin frunzele căzute
A pillow of herbs
keeps him awake at night
with memories—
it seems that he hears
her steps through fallen leaves
Translation: Magdalena Dale

2. Nicolae Atanasiu

E frig și-n casă
cu iubita plecată
de-o săptămână
Paingul tot așteaptă
să mai pun un lemn pe foc
With my sweetheart away
in the house it’s also cold
for a week
The spider still waiting
to put another log on the fire
Translation: Magdalena Dale

3. Jules Cohn Botea

Diamantele—
în pânza paingului
stropii de ploaie.
Ca-n viață de multe ori
strălucirea te înșală.
Diamonds—
caught in the spider’s web,
raindrops.
Just as in life so often
the glow can be deceptive.
Translation: Magdalena Dale and M. Kei

4. Virginia Stanciu-Butescu

Amintiri prinse
în pozele din album
ascund magia . . .
lângă aburii de ceai
călătoresc în trecut
Memories caught
in photo album pictures
hide the magic . . .
near vapours of tea
I travel in the past
Translation: Magdalena Dale

5. Marius Chelaru

Picuri de apă
curg peste chipul tău
pierdut în noapte
din întuneric șoptesc
doar uitarea și vântul
Water drops
flow over your face
lost in the night
only the oblivion and the wind
whisper from darkness
Translation: Magdalena Dale

6. Șerban Codrin

Încă o seară
de mai peste mormântul
călătorului—
care de care se-ntrec
spinii să înflorească
One more May evening
over the tomb
of the traveler—
each and all of the
thorns compete to flourish
Translation: Alexandra Flora Munteanu

7. Magdalena Dale

Un trandafir roșu
împovărat de rouă
este încă viu
nimic nu poate stinge
văpaia primei iubiri
A red rose
burdened with dew
is still alive
nothing can extinguish
this flame of the heart
Translation: Magdalena Dale

8. Iulian Dămăcuș

Sub stropii ploii
frunzele vişinilor
clape de pian—
pe geamul întredeschis
o partitură de jazz
Under rain drops
the leaves of cherry trees
piano keys—
on the half-open window
a  score of jazz
Translation: Iulian Dămăcuș

9. Dan Doman

Sub un molid
încovoiat de omăt
cântă pițigoiul—
cu spiritul tânăr urc
poteca de-altădată
Under a spruce
bent by the heavy snow
a titmouse sings—
with a young spirit I climb
the trail of yesteryear
Translation: Dan Doman

10. Ioan Găbudean

Bătrânul pictor
cu pensula tremurând
în vântul toamnei—
pline de emoție
aceste crizanteme
Old painter
with trembling brush
in the wind of autumn—
thrilled these
chrysanthemums
Translation: Ioan Găbudean

11. Letiţia Iubu

Zile însorite,
miros de pământ reavăn
şi pâine caldă.
Trilul ciocârliei
în lanul de secară
Sunny days
smell of moist ground
and new bread.
Skylark’s trill
into the rye field
Translation: Letiţia Iubu

12. Utta Siegried Konig

Din pur obicei
căutarea scoicilor
în zori pe nisip—
doar o perlă . . . şi-aceea
pierdută dintr-un cercel
just out of habit
searching of shells
at dawn on the sand—
just a pearl . . . and that one
lost from an earring
Translation: Magdalena Dale

13. Ioan Marinescu

Mă părăsește
un nasture de haină
fără regrete—
prin cheutoarea nopții
se dă de-a dura luna
A button off my jacket
left me without
regret—
but the moon slips in
through the buttonhole of night
Translation: Magdalena Dale and M. Kei

14. Vasile Moldovan

Singur singurel
în noaptea Anului Nou
cu lumina stinsă
privesc cum focul sobei
iscă umbre pe pereţi
Quite alone
in the New Year night
not a lamp
only the fireside light
moving shadows on the walls
Translation: Magdalena Dale

15. Teodora Moțet

Parte din sufletul meu
florile ce s-au pierdut
în iarna asta
pe geamuri stăruie
închipuiri de gheață
The lost flowers
were part of my soul,
in this winter
on my windows still
persist phantasms of ice
Translation: Teodora Moțet, Magdalena Dale, and M. Kei

16. Mara Paraschiv

Îmbăiată în raze
buburuza stârnește
păpădiile coapte.
Vântul hoinar le cheamă
pe țarina pustie
Bathed in sun
the ladybird stirs up
the dandelion’s fluff.
The wandering wind calls to them
in a desolate field
Translation: Mara Paraschiv, Magdalena Dale, and M. Kei

17. Oprica Pădeanu

De dimineață
pe un ram greu de muguri
păsările în tril,
toate sunt pereche
doar eu stau stingheră
At dawn
on a branch loaded by buds
the birds are singing,
all are paired
while I sit alone
Translation: Magdalena Dale

18. Paula Romanescu

Brazii pe creste
şi albul zăpezilor
zării năframă.
Prizonieri ai vorbei
noi invocăm tăcerea
Fir trees on the ridge
and the white of snow
veils the horizon.
Prisoners of words,
we invoke the silence
Translation: Magdalena Dale

19. Cristina Rusu

Alte chipuri
ne privesc în tăcere
dincolo de râu
un curcubeu uneşte
cele două maluri
Other faces
gaze at us in silence
beyond the river
a rainbow unites
the two river banks
Translation: Magdalena Dale

20. Constantin Stroe

Amurg de toamnă
când vântul adie
ca un suspin—
bunica-şi aminteşte
clipa copilărie
Autumn twilight
when the wind blows gently
like a sigh—
grandmother remembers
a childhood moment
Translation: Vasile Moldovan

21. Luminița Suse

frunză după frunză
stejarul tatălui meu
a ars și s-a stins
dragonul de altădată
e un schelet acum
leaf by leaf
father’s oak flamed
then cooled off
once a dragon
now a skeleton
Translation: Luminița Suse

22. Marian Nicolae Tomi

Nici o casă pe țărm—
ploaie rece, măruntă,
torente iuți;
pe aripi de pescăruși
stropii nu lasă urme
No house on the shore—
cold rain, drizzle,
speedy torrents;
on the wings of seagulls
splashes do not leave traces
Translation: Marian Nicolae Tomi

23. Eduard Țară

Încă-mi amintesc
visul ei de-a avea un iaz
plin cu nuferi—
din ce în ce mai grea
steaua din ceaiul meu
I still remember
her wish to have a pond
filled with water lilies—
in my tea a single star
heavier and heavier
Translation: Eduard Țară

24. Ana Udrea

Când eram copil
mă-nfiora mireasma
florilor de mai.
Nu ştiam ce repede
se vor risipi în vânt
When I was a child
the fragrance of May flowers
made me shiver.
I didn’t know how quickly
they will scatter in the wind
Translation: Ana Udrea

25. Luciana Vladimir

Pe ulita goalá
duse de-un vânt usor
frunze uscate
îmi acopăr încet urma . . .
ce–a mai rámas din ea
On the deserted street
carried by the gentle wind,
the dry leaves
cover lightly my trace . . .
what remained of it

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu