marți, 3 ianuarie 2017

ATLAS POETICA - NEON GRAFFITI

Kavana Kray ne trimite:

  TANKA POETRY OF URBAN LIFE
                                 ------------------------------------------


1
city dwellers
sunbathing by the lakeside -
an island
of plastic bottles shifting
according to wind
x
orășeni
bronzăndu-se pe lac -
insula de peturi
își schimbă forma
în funcție de vânt
2
street bookseller
gives his classics collection
for free -
nobody but God
moving now and then
x
anticar
oferind colecție de clasici
gratis -
nimeni, doar Dumnezeu
mai trece uneori
3
the snowplow blade
restored the life in the town -
I go to the morgue
to identify someone
who died in a car crash
x
plugul de zăpadă
reface viața orașului -
mă duc la morgă
să identific pe cineva
zdrobit de-o mașină
4
pavement
drawing competition
for children -
some boy stepping on sea waves
holding the prize in his hands
x
concurs
de desene pe asfalt
pentru copii -
un băiat calcă pe valurile mării
ținându-și strâns premiul
5
a stray dog
waiting for hours

by the butcher’s door-
silent strikers gather
in the square
x
un câine rătăcit
așteaptă de ore
la ușa măcelariei -
greviști silențioși
se adună în piață
 6
evacuated zone -
somebody spray-painted
white petals 
around the bullet holes
in the school’s walls
x
zonă evacuată -
petale-graffiti
în jurul găurilor
lăsate de gloanțe 
în pereții școlii
7
public garden -
a blind boy makes flowers
from recycled stuff

and offers them
to the passers-by
x
grădina publică -
un copil nevăzător
face flori
din reciclabile
și le oferă trecătorilor
 8
a slender hand
looking like a swan neck

puts the flute aside—
picking up
cigarette butts
x
o mână subțire
ca un gât de lebădă
lasă flautul deoparte -
culegând de pe jos
mucuri de țigară
9
coming across
her first boy friend
in a care home . . . 

he hides his drooling smile
in the handkerchief
x
revedere
cu primul ei prieten
într-un azil...
el își ascunde zâmbetul
în batistă
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu