joi, 4 august 2011

Shiki Monthly Kukai

La Shiki Monthly Kukai July 2011,
au participat și numeroși haijini din România,
care s-au clasat după cum urmează:

A.kigo section -
moth(s)/molie, molii

Cezar F. (2,2,5) = 15 pts

Golden wedding --
he plucks moths from
her dress

Nuntă de aur-
el culege molii din
rochia ei

Virginia Popescu(0,2,7) = 11 pts

moth-eaten shawl --
grandma looks at me
from an old photo

Șal ros de molii –
bunica se uită la mine
dintr-o veche poză

Petru-Ioan Garda(1,1,3) = 8 pts

Veteran of war -–
the burial suit
is riddled by moths

Veteran de război-
costumul de-nmormântre
ciuruit de molii

Ailoaei Cristina (0,1,1) = 3 pts

Childhood house
the only lodgers
the moths

Casa natală-
singurii chiriași
moliile

Patricia Lidia(0,0,3) = 3 pts

window spiders --
in grandma’s rocking chair
a moth

Păianjeni în geam -
în balansoarul bunicii
o molie

Manuela Dragomirescu 1pt

on the lamp shade -
a dead moth
gapping the light

Pe abajur -
o molie moartă
știrbind lumina


Gh. Postelnicu - - pt

A huge Luna moth
on the summer sky --
delta wing hang glider

O molie uriașă
pe cerul verii -
planor suspendat


B.Free format section -
wheter vernacular / vreme locală, autohtonă

Patricia Lidia(0,1,8) = 10 pts

dog days --
songs of crickets
in new mown hay

Zile de cuptor -
cântece de greieri în
fânul proaspăt cosit

Constantin Stroe(0,2,1) = 5 pts

haymaking,
even on the life line
some callosities

La cosit -
chiar și pe linia vieții
câteva bătături

Adina Enachescu(0,2,0) = 4 pts

Blessed weather--
just like near my window a lilac
comes into blossom

Vreme binecuvântată -
chiar lângă fereastra mea
un liliac înflorește

Oprica Padeanu(0,1,2) = 4 pts

Ripe wheat--
picking a bunch of ears
for my mother

Grâu copt-
culeg o mână de spice
pentru mama


Gh. Postelnicu (0,1,0) = 2 pts

suddenly clouds --
fine weather
for young ducks

Dintr-o dată nori-
vreme potrivită pentru
puii de rață

Virginia Popescu(0,1,0) = 2 pts

golden field of wheat --
fragrance of fresh bread
everywhere

Lan cu grâu de aur -
pretutindeni miros de
pâine proaspătă

Petru-Ioan Gârda - -pt

Canicular South --
Now I know why the compass
indicate North

Caniculă-n Sud-
acum știu de ce busola
arată Nord
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu