miercuri, 23 noiembrie 2011

SHIKI KUKAI

November 2011 Shiki Monthly Kukai Results
Divizia haijinilor români a obținut
următoarele rezultate:

A.Secțiunea kigo(eucalyptus)

Vasile Moldovan – 6 puncte

The dream of long life:
an ancient eucalyptus
in full blossom

Vis de viață lungă:
un eucalipt străvechi
complet înflorit

Cezar F.C.-3 puncte

Day of the Dead —
eucalyptus shadow drapes
her pale gravestone

Ziua morţilor -
umbra eucaliptului drapând
mormântul ei șters

P.I.Gârda -3 puncte

Giant Eucalyptus —
scratching on the belly
a little koala

Gigant Eucalipt -
zgârâind pe burtă
un mic koala

Manuela Dragomirescu- 1punct

ended wedding —
only eucalyptus flavour
sailing through the sky

la spartul nunții -
doar aroma de eucalipt
navigând prin cer

Ghe. Postelnicu-1 punct

green flowers' burst
huge eteric perfume spray -
eucalyptus

flori verzi împrăștiind
o mulțime de parfum eteric -
eucaliptul

Fără puncte

Miorita

In the room
eucalyptus fragrance —
he has high fever

În cameră
parfum de eucalipt -
el are febră mare


B. Secțiunea free format(bath)

Adina Enachescu-5 puncte

On the stone bridge
looking at the whirling waters
fairies at the bath...

Pe podul de piatră
privind la apele învolburate -
zâne la baie ...

Constantin Stroe-4 puncte

Hot summer--
two sparrows take a bath
in the road dust

Vară fierbinte -
două vrăbii fac baie
în praful drumului

Vasile Moldovan-3puncte

Sudden awakening—
a bath of dew for
two sleepy eyes

Trezire bruscă -
o baie de rouă pentru
doi ochi somnoroși

Petru-Ioan Gârda-2 puncte

Mud bath —
old pig seems to suffer
by rheumatism

Baie de nămol -
bătrânul porc pare să sufere
de reumatism

Miorița-2 puncte

In the twilight —
only a old man
takes a bath

În amurg -
doar un bătrân
face baie

Cezar F.C.-1 punct

Sultry heat -
the Little Dipper into
the birdbath

Arșița nopții -
Ursa Mică în
adăpătoare

Fără puncte

Ghe. Postelnicu

whisky, gin, wines
full of liquid You Tube -
Bath Tub?

whisky, gin, vinuri
pline de lichid You Tube -
cada?

Virginia Popescu

His painful feet —
thinking of a warm bath
with Dead Sea salt

Picioarele lui bolnave -
gândindu-se la o baie caldă
cu sare de la Marea Moartă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu