duminică, 14 octombrie 2012

Poeme tanka din Atlas Poetica şi A Hundred Gourds


Poetei Luminiţa Suse i s-au publicat recent câteva poeme tanka.

mother's voice
on the telephone
an ocean away
seven hours older
her heart unchangedvocea mamei
de dincolo de ocean
la telefon
şapte ore mai bătrână
inima ei neschimbată

when the wind
turned your umbrella
inside out
I wished I was the rain
touching your lips

când vântul
ţi-a întors umbrela
pe dos
mi-am dorit să fiu ploaia
ce ţi-a atins buzele
 
the moon
caged in bare branches
wish I could
protest like crickets
in autumn’s wreck 
 
luna prinsă
în colivie de crengi
aş vrea să pot protesta
precum greierii
în epava toamnei

house sold
marriage terminated
someone else
will enjoy cherries
from the garden
 
casa vândută
căsătoria desfăcută
altcineva
se va bucura de cireşele
din grădină
 
why do you
hide unhappiness 
even the moon
shows a scarred face
in the cloudless sky   

de ce ai ascunde
nefericirea
până şi luna
îşi arată faţa rănită
în cerul fără nori 
Atlas Poetica #10, 2012

your umbrella
turned inside out
shamelessly
I wish I was the rain
touching your lips

Atlas Poetica #11, 2012
sunset debris
of all the answered
phone calls—
a belt of murmurs
surrounds the planet

 
la apus de soare
apelurile telefonice
formează o centură
de deşeuri murmurate
în jurul planetei


I kill an instant
each time I blink
out of the blue
this songbird
stiff at my feet
 
ucid o secundă
de fiecare dată când clipesc
din senin
o pasăre cântătoare
mută la picioarele mele
 
Atlas Poetica #11, 2012

countless twinkles
in the fallen snow
the sky bleak
why would I wish
upon a distant star

 
sclipiri nenumărate
în zăpada proaspătă
cerul pustiit
de ce mi-aş dori
o stea de pe cer 
 
the freezing rain
has polished the snow
to perfection
he tells me again
that I am beautiful 
 
ploaia
a poleit zăpada
la perfecţie
el îmi spune din nou
că sunt frumoasă

A Hundred Gourds 1:4 September 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu