joi, 17 ianuarie 2013

Din revista Gong, Nr. 38

Revista Gong, publicaţia Asociaţiei Francofone de Haiku, apare numai pe hârtie. Letiţia Iubu ne pune la curent cu ceea ce apare în revistă referitor la haiku-ul scris de români. Îi mulţumim!


GONG revue francophone de haiku janvier – mars 2013 No 38

Félicitacions, 3 points
nuit sans lune –
dans le foin fraîchement coupé 
impossible  de dormir 

Maria Tirenescu [pag 10]
( 3p înseamnă menţiune, punctajul a fost acordat haiku-urilor sosite pe adresa redacţiei)

noapte fără lună –
în fânul de curând cosit
imposibil să dormi

Ecaterina Neagoe, Florile vântului / The flowers of the wind /  Le fleurs du vent, Ex.Ponto, Constanţa 2012

Dans ce tres joli livre de haikus, vous pourrez lire 40 poèmes de l’auteure en roumain, anglais, [l’auteure] et français [Nicole Pottier] chacun accompagné d’un haiga ou d’un calligraphie japonaise d’un Ion Codrescu au sommet de son art. Une merveille !

În acestă drăguţă carte de haiku, puteţi citi 40 poeme de autoare în română, engleză, [autoarea] şi franceză [Nicole Potier], fiecare acompaniat de o haiga sau de o caligrafie de Ion Codrescu în culmea artei sale. O minunăţie !

Le vent berce / les clochettes du perce-neige – /blancheur du silance
Vântul leagană / clopoţeii ghiocelului – / albeaţa liniştei

Savourant le thé / à l’aube assise au bureau – / chant du rossignol
Savurând ceaiul / in zori aşezata la birou –/ cântecul privighetorii

Rocher des roses – la citadelle de l’amour/ murée en nous
Stâncă de trandafiri –/ citadela dragostei/ zidită în noi

Le grillons cachés / dans le silence des pierres –  / le vent sauvage
Greierii ascunşi/ în linistea pietrelor – / vântul sălbatec

Juste un freesia – /seule avec le parfum /et ma tristesse
Chiar o fresia – singura cu parfumul/ şi tristeţea mea

[Gong pag.58-59]            
                                                                                                   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu