duminică, 17 octombrie 2010

Alegerea lui Alain Legoin dintre haiku-urile publicate în revista Ploc!

Instant choisi par Alain Legoin
Alegerea lui Alain Legoin

Les mots d'amour
sous le clair de lune –
le parfum des fleurs de tilleuls

Letitzia Lucia Iubu

Cuvinte de dragoste
sub lumina lunii -
parfumul florilor de tei


Soudainement, mes cinq sens sont excités : le parfum et le goût du tilleul apaisant que je bois le soir, l'écoute ou la vue de mots d'amour écrits sur un billet doux que mes mains pourraient caresser. Puis la comptine enfantine rebondit en moi : « Au clair de la lune mon ami Pierrot, ouvre-moi ta porte pour écrire un mot. »

Dintr-odată, simţurile mele s-au trezit: parfumul şi gustul teiului liniştitor pe care-l beau seara, auzul sau vederea cuvintelor scrise pe un răvaş de dragoste pe care mâinile mele l-ar putea mângâia. Apoi, numărătoarea copilărească mă face să tresalt: "În lumina lunii, prietene Pierrot, deschide-mi uşa ca să-ţi a scriu un cuvânt. "

Un mot, des mots d'amour qui retentissent dans le silence fragile mais calme de la nuit.
Peu importe si Letitzia est seule sous ce tilleul ; elle est enivrée par son parfum et par les mots d'amour. Il est peut-être là ! Les yeux fermés, en ce printemps, c'est peut-être la première fois qu'elle découvre l'amour. Reverdie, renaissance, vers d'autres saisons de la vie. Au clair de la lune (romantisme), Letitzia a ses mots d'amour. La porte d'une nouvelle vie s'est ouverte. S'appelle t-il Pierrot ?

Un cuvânt, nişte cuvinte de iubire care răsună în tăcerea fragilă, dar calmă a nopţii.
Nu contează dacă Letitzia este singură sub tei; ea este îmbătată de parfumul lui şi de cuvintele de dragoste. Poate fi acolo! Cu chii închişi, în această primăvară, probabil, pentru prima dată, ea descoperă dragostea. Reînverzirea, renaşterea, spre alte anotimpuri ale vieţii. În lumina lunii (romantism), Letitzia isi are cuvintele ei de dragoste. Uşa spre o altă viaţă este deschisă. Se numeşte Pierrot?

Alain Legoin
Vannes, le 17/09/2010

Un haïku pour sa qualité intrinsèque
Un haiku pentru calitatea lui intrinsecă

Enfant endormi –
les yeux de la mère veillent
ses rêves d’hiver

Virginia Popescu

Copil adormit –
ochii mamei veghează
visele lui de iarnă

L'hiver, saison de l'attente de temps plus cléments et de la venue du père noël (ou de Saint Nicolas, c'est selon), est un moment de réunion où les parents peuvent veiller et protéger leurs enfants du regard (mimamoru, disent les japonais – de mi : regarder et mamoru : protéger) et leurs rêves. Sous les yeux de la mère, l'enfant est une merveille.

Iarna, anotimpul aşteptării vremurilor mai îngăduitoare şi sosirea lui Mos Crăciun (sau Moş Nicolae, depinde), este un punct de întâlnire în care părinţii îşi pot veghea şi proteja copiii de privirea (mimamoru , spun japonezii – din mi: vezi şi mamoru: protecţia) şi visele lor. Sub ochii mamei, copilul este o minune.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu