vineri, 3 iunie 2011

Shiki Monthly Kukai, mai 2011

Rezultate frumoase în această etapă. Felicitări Manuelei Dragomirescu, ocupanta locului I la secţiunea Free Format! Felicitări şi celor care au trimis poeme apreciate prin punctaj sau comentarii!

Pentru început, voi posta textele şi, pe măsura traducerii lor, voi adăuga şi varianta în limba română.

Kigo Theme:
COMING OF SUMMER


a chicken pecking the sun
in a dew drop --
coming of summer

Virginia Popescu
(0,2,5) = 9 pts
**Love this image! But would like to see the 1st line end at the natural pause after "chicken" and see a few syllables shed. By using "pecks" as the verb and switching to "summer has come", it would eliminate the double "ing", making the haiku smoother and more succinct.
**Great imagery. Moving "the sun" down to line 2 would improve the way this reads.

un pui ciugulind soarele
dintr-o picătură de rouă -
venirea verii

** Îmi place această imagine! Dar aş dori să văd prima linie la sfârşitul natural pauză după "pui" şi văd căzând câteva silabe. Prin utilizarea "pecks" ca verb şi trecerea la "vara a venit", aceasta ar elimina dublu "ing", făcând haiku-ul lin şi mai succint.
** Imagini minunate. Mutând "soarele" în linia 2 s-ar îmbunătăţi modul în care este citit.

fireflies stitching
the scarecrow's eyes --
coming of summer

Cezar F.
(0,0,6) = 6 pts
**Wonderful imagery.

licurici cusuţi
pe ochii sperietorii –
venirea verii

** Imagine minunată.

The coming of summer --
walnut will cover
my window again

Petru Ioan Garda
(0,2,1) = 5 pts

Venirea verii -
nucul va acoperi
fereastra mea din nou

the coming of summer --
the two top last may cherries
buzzed by hornets

Gh.POSTELNICU STOPS
(0,1,1) = 3 pts

vine vara -
în vârf ultimele două cireșe de mai
bâzâite de viespi
(Traducerea, Gh. Postelnicu STOPS)

at North Pole
glow in the snow--
the coming of summer

alex serban
(0,1,1) = 3 pts

La Polul Nord
strălucire în zăpadă -
venirea verii

the coming of summer --
smiling kids sharing the fly
of the same kite

Manuela Dragomirescu
(0,1,1) = 3 pts

venirea verii -
copii zâmbitori participând la zborul
aceluiaşi zmeu

coming of summer-–
faithful traveling companion,
the moon

Patricia Lidia

venirea verii -
fidel tovarăş de drum,
Luna

Many a caterpillar
make-havoc of leaves--
coming of summer

Vasile Moldovan

Câte omizi
fac ravagii prin frunze -
venirea verii

Vasile Moldovan

Free Format Theme:
STORM(S)


First Place - 28 Points


after the storm --
the old dry well
full of stars

Manuela Dragomirescu
(1,5,15) = 28 pts

după furtună -
vechea fîntînă seacă
plină de stele

after the storm –-
between the wooden crosses
torn violets

Patricia Lidia
(1,1,4) = 9 pts
**Very poignant.

după furtună -
printre crucile de lemn
toporaşi rupţi

** Foarte mişcător.

thunder-storm --
in her blue eyes
a lightning

Virginia Popescu
(0,1,4) = 6 pts

furtună -
în ochii ei albaştri
un fulger

Two stray dogs
sharing only one bone--
storm in a tea-cup

Vasile Moldovan
(1,0,0) = 3 pts

Doi câini vagabonzi
împărţind un singur os -
furtună într-o ceaşcă de ceai

After the storm --
I walk on stilts
for not crush the snails

Petru-Ioan Garda
(0,1,1) = 3 pts
**I love the picture painted in this haiku, the delightful use of language clearly shows the soft ground after the storm and the many snails adrift in it. I feel it tells us a lot about the writer's
thoughtful outlook.

După furtună –
am mers pe picioroange
pentru a nu zdrobi melcii

** Îmi place imaginea descrisă în acest haiku, utilizarea încântătoare a limbii arată în mod clar solul moale după furtună şi mulţi melci plecând din el. Simt că ne spune multe despre scriitorul grijuliu.

after the thunder storm
a double rainbow brings back
the divine silence

Adina Enachescu
(0,0,3) = 3 pts

după furtună
un curcubeu dublu aduce înapoi
tăcerea divină

storm--
a kite flying escorted
by a galaxy of crows

Cezar F.
(0,0,2) = 2 pts

furtună -
un zmeu zboară escortat
de o galaxie de ciori

after the storm,
the rainbow tipped up
on a bed of hay

Constantin Stroe

după furtună,
curcubeu r[sturnat
pe o pală de fân


Storm is coming...
the sun prolonged on the window
by a butterfly

Oprica Pădeanu

Începe furtuna...
soarele prelungit pe fereastră
cu un fluture

Japan quake freak aftershocks--
bloody Arabic storms,
WTC revenge

Gh.POSTELNICU STOPS

replici neobișnuite ale cutremurului din Japonia -
furtuni sângeroase în lumea arabă
și răzbunarea atacului de la WTC
(traducerea autorului, Gh. Postelnicu STOPS)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu