duminică, 19 ianuarie 2014

Din Ploc! nr. 48
LES INSTANTS CHOISIS
Les instants choisis mettent en avant des compositions au regard d’un élément remarquable, sans qu’il soit forcément « parfait » par les « plumes » qui interviennent ponctuellement ou régulièrement dans la revue Ploc:

Les instants choisis par Damien GABRIELS
crépuscule violet -
le parfum de la glycine
accroche les étoiles
Letitzia Lucia IUBU

Un haïku qui a immédiatement fait naître en moi les multiples sensations mêlées d'un soir d'été : couleurs, odeurs, senteurs, douceur, ... J'aime tout particulièrement la façon dont les "ingrédients" de ce texte se fondent entre eux : les tons du crépuscule et ceux de la glycine, le parfum de cette dernière et la lumière des étoiles. Même si certains trouveront que cela est trop poétique pour un haïku, j'aime beaucoup cette idée que l'odeur de la glycine puisse monter jusqu'au ciel pour y accrocher des étoiles. A moins que les étoiles ne naissent de ce parfum qui colore le crépuscule ... Tout un jeu de sensations et de correspondances que l'auteure a parfaitement illustré !

***


MOMENTE SELECTATE
Momentele selectat evidenţiază un element de remarcabil, fără a fi neapărat "perfect" din "pană" intervin punctual sau în mod regulat în revista Ploc"

Momentele alese de Damien GABRIELS

amurg violet -
mirosul glicinei
agaţă stelele

Letitzia Lucia Iubu

Un haiku care imediat a trezit în mine mai multe sentimente amestecate ale unei seri de vară: culori, mirosuri, simţiri, dulceaţa,... Îmi place mai ales modul în care "ingredientele" acestui text se îmbină: culorile amurgului şi ale glicinei, parfumul acesteia din urmă şi lumina stelelor . Chiar dacă vom găsi că acest lucru este prea poetic pentru un haiku, îmi place ideea că parfumul glicinei poate urca la cer unde să agaţe stelele.  Cel puţin că stelele nu se nasc din acest parfum care colorează amurgul... Un joc de senzaţii şi de corespondenţe pe care autoarea l-a ilustrat perfect !

ETE – KIGO & RYTHME LIBRE
Letitzia Lucia IUBU

Crépuscule violet –
le parfum de la glycine
accroche les étoiles


Amurg violet -
mirosul glicinei
agaţă stelele

La fin de l’été –
le tintement des sonnailles
traverse la brumeSfârşitul verii -
clinchetul  clopoţeilor
traversează ceaţa
 

Maria TIRENESCU

pluie d'été –
dans la grange de grand-mère
des moineaux bavardsploaie de vară –
în garajul bunicii
vrăbii gălăgioase
  
Lavana KRAY

vacances d'été
avec les roses de ma mère
à son tombeauvacanţă de vară
cu trandafirii mamei mele
pe-al ei mormânt
 

AUTOMNE /KIGO IMPOSE & RYTHME LIBRE
La lune
Le rouge de l’automne

Letitzia Lucia IUBU

Reflet de la lune
dans l’herbe séchée –
la dernière citrouille


Reflecţia lunii
în iarba uscată -
ultimul dovleac

Maria TIRENESCU

le lierre rougit
sur les murs de ma maison –
le ciel est bleu


iedera înroşeşte
zidurile casei mele –
cerul e-albastru

Lavana KRAY

au bord du lac –
le vent froid
fait trembler la lunela malul lacului -
vântul rece
face luna să tremure

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu