marți, 28 aprilie 2009

MODERN ENGLISH TANKA
"Modern English Tanka is dedicated to publishing and promoting fine English tanka. We are interested in both traditional and innovative verse of high quality and in all serious attempts to assimilate the best of the Japanese waka/tanka genres into a continuously developing English short verse tradition. In addition to verse, we publish articles, essays, reviews, interviews, etc., related to tanka."

*

Urmand linkul de mai sus puteti vizualiza frumoasele poeme tanka ale poetilor Şerban Codrin si Vasile Moldovan, publicate in antologia de primavara a site-ului Modern English Tanka.


Şerban Codrin


I and the cart
wander at a walk
the ground black way—
two butterflies follow
us without any pay

eu şi căruţa
străbatem la pas drumul
negru de pământ-
în zbor ne însoţesc doi
fluturi fără simbrie


a fist of grass
under the head and as a cover
a sky of stars—
the reward of the ploughman
after a day of slavery

un pumn de iarbă
sub cap şi-nvelitoare
un cer de stele-
răsplata plugarului
dup-o zi de robie


empty window
at the edge of a
provincial town—
the wavy white of
the clouds hardly fills it

vitrina goală
în marginea târgului
de provincie-
o umple albul abia
încreţit al norilor

the wind scatters
all the dandelions
over the steppe region—
as it is written in
every people’s book

tocmai spulberă
vântul păpădiile
peste coclauri-
precum scrie în cartea
fiecărei seminţiiVasile Moldovan


first bud
is bursting
suddenly;
the spring itself
there is behind its


primul mugure
se deschide
brusc,
însăşi primăvara
în spatele lui


swing of death—
two flies in love
jump together
in the unseen web
of a black spider

leagănul morţii-
doi fluturi îndrăgostiţi
sar împreună
în nevăzuta plasă
a unui păianjen negru

gracious light
filtering through the branches;
the first cherries
begin to ripen
under the moonbeams


lumină lină
furişându-se printre ramuri
primele cireşe
încep să se coacă
la razele de lună


a shooting star...
of course it went out
thousands years ago
but we can see its past fall
only in this transient moment


o stea căzătoare...
s-a stins desigur
cu mii de ani în urmă
dar îi vedem căderea
doar în acest moment trecător


Jonas
searching for light
outside;
but here is he find it
in the depth of his own soul

Iona
căutând lumina
afară;
dar iată-l găsind-o
în adâncul sufletului său

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu