duminică, 7 martie 2010

Kukai Franţa decembrie 2009

(Pentru o comparaţie cu concursurile la care participăm cei care facem parte din grupul de haiku.)

Cu 3 puncte: (0-1-1) (2 voturi)

nid emporté par le vent –
sur une branche dénudée
l'oiseau solitaire

Virginia Popescu

cuib purtat de vânt –
pe o creangă desfrunzită
pasărea stingheră

Comm.:
Ici, c'est le découragement de cet oiseau qui me touche, on compatit et on se rappelle des situations semblables quand des catastrophes s'abattent sur nos foyers, que l'on se retrouve sans eau, sans électricité ou sans toit et que l'on doit trouver des solutions d'urgence. (Véronique)
Aici, este descurajarea acestei păsări mă emoţionează, se compară şi se regăsesc situaţii asemănătoare când catastrofe se abat deasupra căminelor noastre, când ele se află fără apă, fără curent electric sau fără acoperiş şi pe cărora trebuie să le găsim soluţii de urgenţă. (Véronique)


L'oiseau est ici assimilé à la "mère", la "maternité". On imagine l'oiseau esseulé et pensif, statique sur la branche qui portait le nid (le couffin). "l'oiseau solitaire", placé en L3, distancie l'oiseau et souligne son infortune face à la force des élèments. (Claire)
Pasărea este aici asimilată cu mama, cu maternitatea. Ne imaginăm o pasăre însingurată şi îngândurată, nemişcată pe o creangă care susţine cuibul. „Pasărea solitară” plasată în linia a treia, distanţarea păsării şi sublinierea nenorocului în faţ a forţei elementelor. (Claire)


şi:

Bruine –
le moineau n'a pas besoin
d'un parapluie

Maria Tirenescu

Burniţă –
vrabia nu are nevoie
de umbrelă

Comm.:

Je ne peux pas résister, quand il s'agit d'oiseaux, de trouver beau le haiku qui en parle. Mais là, c'est encore son humilité, qui est soulignée. J'i imagine les gens sous leur parapluie,et le moineau humide de pluie. (Rob)
Nu pot rezista, când e vorba de păsări, să găsesc frumos un haiku în care se vorbeşte despre ele. Dar aici, este subliniată şi umilinţa. Îmi imaginez oameni sub umbrelele lor şi vrabia udă de ploaie. (Rob)
Ce haiku est plein d'humour. Car après l'avoir lu, après m'être accordé à l'évidence de son constat, je vois l'oiseau muni d'un petit parapluie, comme dans un dessin animé, et je trouve ça rigolo.(Philippe)
Acest haiku este plin de umor. Căci după ce l-am citit, după ce m-am acordat la evidenţa constatării, eu văd pasărea înzestrată cu o mică umbrelă, ca într-un desen animat şi găsesc amuzantă această situaţie.(Philippe)

Cu 2 puncte:

Train de nuit –
un seul traîneau
derrière la gare

Maria Tirenescu

Tren de noapte –
o singură sanie
în spatele gării

*

nuit d'hiver -
dans le ciel la Lyre murmure
musiques des sphères

Virginia Popescu

noapte de iarnă –
pe cer Lira murmură
muzica sferelor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu