miercuri, 20 aprilie 2011

Prezențe românești în Austria

În nr. 9 al revistei austriece de haiku on-line
CHRYSANTHEMUM, care apare de două ori
pe an, sunt prezenți cu câte două poeme și
poeții români Eduard Țară și Răzvan Pintea:

Eduard Țară

Folding a new map -
Matsuyama and my town
closer this autumn

Falte eine neue Landkarte -
Matsuyama und meine Stadt
naher in diesem Herbst

Pliind o nouă hartă -
Matsuyama și orașul meu
mai aproape-n toamna asta

The master's haiku -
how much I wish to bring home
this autumn light

Des Meisters Haiku -
wie sehr wunsche ich mir
dieses Herbstlicht heimzubringen

Haiku-ul maestrului -
cât de mult îmi doresc s-aduc acasă
această lumină de toamnă


Razvan Pintea


my breath
covering the mountain
beyond window

mein Atem
bedeckt den Berg
hinter dem Fenster

respirația mea
acoperând muntele
dincolo de geam

wet walls
hiding from lagoon
the gardens

nasse Mauern
Garten verborgen
vor der Lagune

ziduri umede
ascunzând de lagună
grădinile

http://www.bregengemme.net/chrysanthemum/pages/de/aktuelle-ausgabe.php

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu