duminică, 2 octombrie 2011

Rezultatele lunii septembrie ale concursului lunar Shiki Monthly Kukai

Kigo-ul etapei: orice fruct citric

power break --
a moth dancing in
the light of lemons

pană de curent –
o molie dansând în
lumina lămâii
Cezar C.
(1,1,3) = 8 pt

a slice of lemon –
the little child’s first taste
priceless

felia de lămâie
copilul degustând pentru prima oară -
memorabil
Patricia Lidia
(1,1,1) = 6 pt

pressing out oranges --
sweet memories
of her breast

storcând portocale –
amintiri dragi
din pieptul ei
Virginia Popescu
(0,1,4) = 6 pt

an orange--
half for me
half for you

o portocală –
jumătate mie,
jumătate ție
Alex Serban
(0,0,4) = 4 pt
**simplu pe cât se vede, în cel mai laudativ mod

last embrace
she carries a satsuma
in the Blue Train

ultima îmbrățișare
ea duce o satsuma
în Trenul Albastru
Cristina-Monica Moldoveanu
(0,0,1) = 1 pt


weekend over --
bears having fish bones
and squeezed lemons

sfarsitul week-end-ului -
ursii servind oase de peste
si lamai stoarse

STOPS

(0,0,1) = 1 pts


Tema pentru secțiunea liberă: ploaie

endless rain --
my children ask me
to build an ark

ploaie nesfârșită -
copiii îmi cer
să construim o arcă
Cezar C.
(1,1,4) = 9 pts

sun anew--
in each drop of rain
the rainbow

soare din nou -
în fiecare strop de ploaie
curcubeul
Vasile Moldovan
(0,2,0) = 4 pts

grandmother’s courtyard--
only the crows and the rain
harvesting the nuts

curtea bunicii -
doar ciorile și ploaia
culegând nucile
Patricia Lidia
(0,1,2) = 4 pts

summer rain --
invite snails
to a walk

ploaie de vară -
invitând melcii
la o plimbare
Alex Serban
(0,1,0) = 2 pts

rain drops –-
a swinging spider
climbs up along its thread

picături de ploaie -
un păianjen legănându-se
urcă pe propriul fir
Virginia Popescu
(0,0,2) = 2 pts

I close my eyes
windblown raindrops
leaving home

închid ochii -
picături de ploaie suflate de vânt
părăsind casa
Cristina-Monica Moldoveanu

(0,0,1) = 1 pts


Niciun punct de această dată

Drizzling rain--
a little girl cries tears
in the verandah

ploaie măruntă –
o copilă plângând
pe verandă
Constantin Stroe


rainy day –
sad the dog in the window
missing the cat

zi ploioasa –
trist cainele in fereastra
ducand dorul pisicii

STOPS

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu