joi, 19 iulie 2012

Sketchbook Kukai


Sketchbook Kukai
(mai-iunie 2012, kigo=cloud)


Locul al VII-lea, 4 puncte
Dan Iulian

billowing clouds -
magnolias unfolding
all senses

talazuri de nori -
magnoliile trezind
toate simțurile

Cristina-Monica Moldoveanu

billowing clouds -
mother's laundry basin
left on the ground

talazuri de nori –
ligheanul de rufe al mamei
lăsat pe pământ

Locul al VIII-lea, 3 puncte
Cristina-Monica Moldoveanu

newborn butterfly -
two cloud peaks
merging

fluture abia născut-
două vârfuri de nori
unindu-se

Locul al IX-lea, 2 puncte
Anișoara Iordache

Billowing clouds,
shouted for seagulls -
turning point.

talazuri de nori,
țipete de pescăruși -
punct culminant

Locul al XI-lea, 0 puncte
Dan Iulian

snow dusted crag -
through the cloud peaks
wandering eagle

pisc înzăpezit -
prin vârfuri de nori
plutește-un vultur

warm winds of spring -
shadows of billowing clouds 
hiding my black thoughts.

vânturi calde de primăvară -
umbrele talazurilor de nori
mi-ascund gândurile negre

Cristina-Monica Moldoveanu

Sunday bells -
billowing clouds
towards west

clopote de duminică -
talazurile de nori
spre vest

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu