vineri, 15 iulie 2016

Din Atlas Poetica nr. 251
back
in the attic of my youth...
the loo-table too
has only one leg
to stand on

înapoi​
în casa părintească…
și măsuța
se sprijină
tot într-un picior

2
getting healed
from photophobia...
a mite
enlarging the hole
in the curtain

mă vindec
de fotofobie…
o molie
lărgește gaura
în perdea

3
large
puffed sleeves of snow
fluttering by the window...
waiting on a stretcher
to be X-rayed

mâneci moi,
de zăpadă,
flutură-n fereastră…
aștept pe o targă
să trec prin raze 

4
the screams
of a refugee woman encrimson
the untimely snow...
we get back
into the swing of things

strigătele
unei refugiate
înroșind zăpada…
noi, înapoi la rutina
de zi cu zi

5
crowd of refugees
stuck for days by frontier...
the look of a girl
going through the fence
with a lady bug

refugiați
stând la frontieră…
privirea fetiței
trece prin gard
cu  buburuza

6
a white spot
spreads its wings and takes off
from the border fence...
the small hands just finished
the brad ration

o pată albă
își ia zborul de pe gard…
rația de pâine
din mâinile mici
s-a terminat

7
cruise -
tourists taking photographs
with a child
pushing his wheelbarrow
full of washed ashore wood

croazieră –
turiștii fotografiază
copilul
care-mpinge o roabă
cu lemn adus la mal


8
black tulips
swept away by the storm -
in the basket of the florist
nothing but her hands
affected by vitiligo

lalele negre
împrăștiate de furtună –
în coșul florăresei
doar mâinile ei
atinse de vitiligo

9
mom flashes her smile
any time I go back home...
what a pity
she doesn't know
who I am

mama-mi zâmbește
când revin acasă…
ce păcat
că nu mai știe
cine sunt


10
forest cleaning -
I came over a wild flower
deeply rooted
in a military cap
that I took home

igienizarea pădurii –
am găsit o floarea
înrădăcinată
într-o cască de soldat
pe care-o iau acasă

Lavana Kray a trimis poemele cu traducerile, aşa cum au apărut în revistă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu